Tillbaka i Luleå farled!

Ja då var vi här igen för lite nya äventyr!

Nu jobbar vi med ett projekt som heter Luleå farled och det handlar kort och gott om att farleden in till Luleå ska muddras så att man kan ta in större lastfartyg till Luleå hamn. I augusti var vi här och körde sonar och nu så dyker vi på en del av sonarindikationerna.

Under de första två dagarna så har vi haft fantastiskt väder. Praktiskt taget vindstilla om än lite kyligt och dimmigt! 

Idag så besiktade vi sex indikationer. Fyra av dessa var naturformationer men två var faktiskt vrak. Ett av dem ser till och med riktigt gammalt ut.Här kommer en radda sköna bilder så återkommer vi med mer info i slutet av veckan! 

”Solen” dyker upp i Karlskrona igen!

I tisdags landade jag och Jens i Ronneby inför nästan en veckas dykningar i skärgården. Målet har varit att besikta ett 20-tal side scan sonarindikationer som vi tog ut efter karteringen som gjordes i maj. Syftet har varit att kolla så att inga fornlämningar låg i vägen för en tryckavloppsledning som kommunen planerar att lägga ner mellan Hasslö och Örlogshamnen. Därefter har det dragit ut på tiden, mycket på grund av att vi skulle dyka innanför skyddsområdet vid Örlogshamnen. Inte konstigt alls med tanke på hur Sveriges situation ser ut idag med kränkningar av främmande makt till både höger och vänster. Hur som helst, nu var vi äntligen på plats. Vi mötte upp Lasse Petersson på kommunen (vilka är beställare) som skulle bistå oss med utrustning och båt mm. Lasse som har varit otroligt hjälpsam hjälpte oss med att komma i ordning så vi var snabbt ute på det blåsiga havet.

Det blåste upp emot 17 m/s så det blev svårjobbat. Första dagen slutade med att vi inte hittade något spännande bland indikationerna vi valt ut för dagen. Något molokna och trötta checkade vi in på hotellet. Väderprognosen såg inte bättre ut dagen efter… snarare tvärt om! Vi ändrade då strategi och stämde av med Örlogsbasen och kunde planera för dykningar innanför skyddsområdet. Vi hade sett några enstaka troliga stockar i det området med sonaren så vi hade inga större förhoppningar. Vi visste om att det enligt arkiven skulle ha sänkts några fartyg i närområdet men lite olika uppgiftslämnare hade berättat att de inte sett något där trots flertalet dykningar. Vi stod dock på oss och ville hoppa i och kika. När väl dykutrustningarna var riggade gick vi ner i vattnet. Väl under ytan tog det inte många minuter innan vi simmade på stora, grova skeppstimmer!

Vraket fortsatte och var hela 40 m långt med en akterstäv som tornade upp sig nästan 2 m från botten. Vi blev väldigt överraskade men otroligt glada!

Ett stort örlogsskepp, det var det ingen tvekan om. Vilket kan det ha varit var det vi först tänkte när vi kom upp för lunch. Väl uppe så började vi tråda i vad det kunde vara för skepp. På en karta från 1700- talet som länsstyrelsen bifogat i vårt underlag fanns fem vrak utritade. Kartan var i dålig upplösning men vi såg sen plötsligt att det faktiskt stod namn vid varje vrak! Efter noggrant ha kikat och pratat om möjligheterna kunde vi konstatera att det faktiskt är örlogsskeppet Solen som vi just hittat! Solen byggdes troligen i Lübeck 1667 och var ett skepp som i jämförelse med Vasa var betydligt större. Mellan 72 och 80 kanoner var hon bestyckad med och cirka 400 man. Vasa hade ett bruttoton på ca 1200 och Solen 1450 så det måste ha varit ett imponerande örlogsskepp. Dom här skeppen var då högteknologiska farkoster som kan liknas vid JAS idag exempelvis.

Solen deltog bland annat i den första eskadern tillsammans med Kronan vid slaget vid Öland men hann också vara med vid Bornholm och Kögebukt. Här är det ett skepp som inte förlorat i strid utan faktiskt tagit sig helskinnad från dessa stora drabbningar. Därefter finns det uppgifter som sagt att hon sedan fått en andra historia. Hon blev en av de första pusselbitarna till världsarvet Karlskronas försvar!

Fyndet var otroligt häftigt, speciellt när det går att identifiera plus hitta dess fantastiska historia! Ett medvetet sänkt skepp har även den sin historia så dom som hittats och har förlist kanske e förlorarna å detta vinnarna:)

Nu ska vi hem till Stockholm och samla ihop materialet och börja skriva en minst sagt spännande rapport…..

Vi återkommer med mer information om detta.

Bland sjunktimmer, stenkistor och vrak..

Sällan har vi flängt runt så mycket i vårt avlånga land som denna höst. Ena veckan Karlskrona, nästa Luleå och nästa Karlskrona igen. Nu har vi precis avslutat en arkeologisk utredning utanför Karlshäll några kilometer väster om Luleå.  Eftersom vi har haft svårt att hitta lämpliga båtar att hyra i Luleå körde vi de 92 milen med vår egen båt på släp!

Besök av Nordnytt utanför Karlshäll. I bakgrunden syns ett av de ökända "Tyskmagasinen".

Bottenområdet som vi har undersökt ligger utanför ett gammalt industriområde där det sedan 1870-talet funnits sågverk, järnverk, sliperi och en trämassefabrik. Massafabriken fanns i Karlshäll mellan 1912 och 1962 och har efterlämnat höga halter av kvicksilver i botten. Inte så mysigt! Kommunens plan är nu att genomföra en omfattande miljömuddring för att få bort de giftiga sedimenten. Innan muddringarna påbörjas så är vårt uppdrag som vanligt att kolla om det ligger några fornlämningar i vägen.

Micke och Jim går igenom hur dyket ska läggas upp.

Vi har tidigare gjort arkeologiska undersökningar utanför sågverk och vi var beredda på att hitta sjunktimmer men inte tusentals! Timren som ligger spridda över ett stort område ligger ofta i stora sjok eller timmerbrötar med upp emot 50-100 timmer. De flesta timren är klena (7-15 cm i diameter) och vi tror därför att det är massaved som var avsedda att bli till trämassa på trämassefabriken i Karlshäll.

Timmerbröte! En vanlig syn på botten inom undersökningsområdet.

Längs med stränderna i området finns det massor av lämningar från de cirka 100 åren av intensiv industriverksamhet och där finns gamla kajer, utfallna stenkistor och i Karlsvik där sågverket låg ligger det flera sjunkna fyrkantspråmar fortfarande synliga i strandkanten.

Det här kan vara min första undervattensselfie! Bakom mig tornar den enorma stenkista upp sig!

Karlshäll har även en mörkare sida. Platsen karaktäriseras idag av två jättelika magasinsbyggnader som i folkmun kallas Tyskmagasinen. De uppfördes i början av 1900-talet som förvaringsmagasin för trämassa. Byggnaderna uppläts åt tyskarna under andra världskriget då de användes till lagring av fodersäd, konserver, havre och korn för vidare transport till de tyska styrkorna i Norge. Ännu ett exempel på Sveriges undfallenhet gentemot den tyska krigsmakten under andra världskriget och en del av Sveriges historia som man som svensk inte skryter om.

Summa summarum: Förutom tusentals sjunktimmer så har hittat två stålpråmar, två fritidsbåtar från 1900-tal, en massiv stenkista som vi tror är från 1900-talets första hälft. Vi har även hittat något som vi tror kan vara en Vase, en sorts fast fiskeanläggning som består av grenar och ris som sänkts i vattnet för att skapa gömställen för småfisk som i sin tur lockar till sig större rovfiskar och på så sätt skapar en perfekt plats att meta på!

Det här misstänker vi kan vara en s k Vase. En typ av fast fiskeanläggning.

Vi har tagit prover för C-14 analys så förhoppningsvis kan vi få svar på hur gammal den är. Metoden att anlägga en Vase är troligtvis urgammal, så vem vet.. Kanske har vi en fornlämning här?

Slutligen. Det är lååångt till Luleå! :)

(...och för er som hellre ser på TV kommer här en länk till Nordnytts inslag som sändes den 30:e september.)

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/norrbotten/jagar-kulturhistoriska-minnen-pa-sjobotten

 

Öregrunds historia- var finns den?

Nu har vi just avklarat den fjärde dagen av fem i Öregrunds hamn. Jens har i ett tidigare blogginlägg förklarat anledningen och historiken så det tänkte inte jag gå in på. Vi har ju hittat ett stort vrak i inloppet till den inre hamnen. Efter lite mått så kan vi säga att spanten mäter ca 23x19 cm vilket är väldigt kraftigt. Vi uppskattar att skeppet varit upp emot 20-25 meter långt! Hur kan det ha legat där utan att någon hört talas om det? Skumt! Har det med vrakets ålder att göra? Eller finns det en annan anledning till att det fallit i glömska?

 Ja just nu har vi inget bra svar på det. Vi har sågat prover för åldersbestämning så nu ska vi vänta in provsvaren, kanske kommer vi närmare mysteriet.

Igår kväll hade vi blvit inbjudna att hålla föredrag på den lokala biografen i Öregrund. Jens höll ett kanonbra föredrag om våra undersökningar såhär långt. Det kom hela 100 pers!

Efter föredraget va det dags för lite kaffe med dopp. Då kom det fram flera personer som hade mycket att berätta om vad dom hade för erfarenheter samt vad dom hört angående deras fina hamn. Vi fick då bla bekräftat vad vi anat under våra dykningar. Stora delar av de inre delarna av hamnen har muddrats vid flera tillfällen! Men trots detta har vi hittat flera spår från Öregrunds äldre historia. Allt ifrån keramik, kritpipor, skeppsdelar och glasflaskor.

Det är det här som är en av de stora utmaningar vi ofta står inför vid projekt som detta. Hur hittar vi pusselbitar till den äldre historien i et område? Finns den? Vad kan den berätta? Trots att det har muddrats och rörts om och uppenbarligen försvunnit pusselbitar kommer vi kunna berätta en hel del som tidigare inte va känt sen tidigare.... Jens ska nu påbörja skrivandet av rapporten så mer detaljerad info kommer... så  håll ut.

Nu e det dags att rulla hemåt till vandrarhemmet och duna.... Ny dag imorgon som kanske har fler överraskningar att bjuda på...