Allt detta ska vi hinna med!

När jag tänker på hur mycket vi ska hinna med under de kommande tre veckorna blir jag lite fundersam. Kommer vi att hinna med? Det är så mycket!  Först och främst ska vi gräva. Vi ska undersöka hamnkulturlagret och försöka hitta mer av det sammanhang med pålar och timmer som vi påträffade när vi grävde 2011 och 2012. Årets schakt är 6 kvadratmeter stort och ligger helt intill schaktet från 2011. Förhoppningen är att vi ska lista ur vilket konstruktion alla dessa pålar och timmer har varit en del av. Med hjälp av årsringsdatering ska vi också försöka datera timren. Redan nu, efter bara ett par dagars grävning, ser vi timmer dyka upp i schaktet.

 

Fotot är taget från vår dykplattform. Till höger syns den plattform vi har byggt för att våra besökare ska se vad vi gör. I vattnet skymtar man den ställning som markerar schaktet. Jörgen Dencker från Nationalmuseet i Köpehamn gräver för fullt.

Men vi ska göra annat också. Idag satte Jens, Mike och Maija igång med att ta bottensedimentprover. De använder en sk. Ryssborr och målet är ta reda på hur stort hamnkulturlagret är och hur hamnbassängens bottentopografi såg ut. Mer om borrningarna senare.

Vårt tredje mål är att dokumentera och fotografera några av de pålar och timmer som ligger frilagda i hamnbassängen. Flera av dessa timmer har bearbetats på sätt som berättar om vilket konstruktion de en gång ingått i.

Sist med absolut inte minst; parallellt med allt dykande, grävande, fyndregistrerande och sållande, ska vi också se till att alla som kommer ut till oss på Björkö, eller besöker oss här nätet, får lära sig något litet nytt om marinarkeologi och om Birkas hamnar. Nedan demonstrerar Jim vad en vildsvinsbete är!

 

Första grävdagen och en vikingatida krok!

Gårdagen gick av med raketfart. Efter förmiddagens lyft av sten från den stenpackning som låg i schaktet så organiserads dyklag för att under eftermiddagen börja gräva lager 1 i respektive ruta nummer 1- 6. Vi var nog alla överens om att ta det lite lugnt med endast 5 personer i arbetsstyrkan för dagen.

Vi är i år mycket kunniga om hur lagerföljden ser ut efter flera års grävningar i hamnen. Resultaten och kunskapen från grävningarna under 2010-2013 har gjort att vi kan gräva med en förförståelse om de olika lagren som bildar Birka Hamns kulturlager. Vi förväntar oss att hamnlagret kommer att bestå av en lagerföljd av 6 olika lager innan vi når steril lera. Lager 1 vet vi är omflyttat av tid, vågor och is och att det inte skall vara särskilt tjockt, mellan 2 – 15 centimeter.

Denna kunskap gjorde också att när dykarna väl började gräva lager 1 i respektive ruta så gick det fort. Kännedomen om vad l som utgör lager 1; sandig grusig brun silt och att det är mycket poröst i jämförelse med underliggande lager gjorde att respektive marinarkeolog jobbade på snabbare än väntat. Det kändes som om säckarna med material att sålla kom upp med raketfart. Helt plötsligt var vi för få på plats att hantera sållningen och fyndhanteringen. Turligt nog dök Veronica från Strömma upp precis när det kom rop utifrån dykplattformen om att ett Fynd brutit ytan. Veronica hjälpte oss med att bemanna sållstationen för att guida de tiotalet besökare som ivrigt också ville sålla medan vi tog i land den cirka 4 dm långa krok av trä som Jim grävt fram i ruta 4.

Ungefär samtidigt ropades det från sållet att besökare Stella, 10 år, hittat en bit textil. Och strax därefter ute på dykplattformen kom Mike upp med en stor bit bärnsten. Något de besökare som stod på besöksbryggan kunde följa på nära håll. Rätt så hektiskt att ta hand om all vikingatid som kom upp på land efter 1000 års vila på botten.

Så Maritima Birka är igång!

Följande dagar fram till den 17 augusti kommer att bjuda på mer fynd från hamnlagret. Vi återkommer!

Maritima Birka 2014 är igång!

Den marinarkeologiska utgrävningen "Maritima Birka" i Birkas stora hamn är igång. Igår började dykningarna efter några dagars etablering i den svenska sommarhettan. Kolla bygget här! https://vimeo.com/101839338

Varmt välkomna ut att besöka utgrävningen! Fram till den 17 augusti har vi varje dag mellan klockan 8.00 - 16.45 en öppen fältstation och en öppen marinarkeologisk utgrävning!

Öppen i betydelsen att alla besökare ska kunna ta del av det arbetet som utförs. Tanken är att vi marinarkeologer finns här för er och era frågor. En arbetsuppgift bland alla andra på denna utgrävning är att finnas tillgänglig för samtal med besökare på platsen. Önskemålet att alla som kommer hit ska få möjlighet att verkligen ta del av allt som sker på en marinarkeologisk utgrävning, förutom själva dykningarna så såklart. Detta koncept med den publika fältstationen och öppna grävningen har arbetats fram under de senaste åren inom projektet.

Men allt kan bli bättre!

För att verkligen möjliggöra en delaktighet i dykningarna så finns idag en extra brygga för besökare. Den leder ut till dykarbetsplattformen. Detta gör att besökare kan följa arbetet som sker under vattnet ute i hamnbassängen. Eftersom vi gräver på ett vattendjup av 1-2 meter så kan man ute på denna brygga få översikt och se dykarna när de är under ytan. Igår och idag har besökare kunnat följa hur dykare har ritat och dokumenterat en stenpackning som ligger på botten där årets schakt är placerat. Måttband, ritbrädor och den arbetande marinarkeologen är fullt synliga och närheten till arbetsplattformen möjliggör också samtal med ansvarig dykskötare och dykledare.

På fältstationen finns mer att se och uppleva, precis som föregående år. Det finns en utställning som berättar om projektet Maritima Birka. Det finns filmvisning från arbetet under ytan och en sållstation där besökare kan delta i sållandet och letandet efter fynd från hamnens kulturlager. Dessutom sker fyndregistreringen på plats inför öppen ridå. På Birkamuseet visas också den nya utställningen om aktuell arkeologi på Birka ”Plats för arkeologi” där de marinarkeologiska utgrävningar självklart presenteras.

För er som inte kan komma ut till Björkö för besök på plats kan utgrävningarna följas här på bloggen. Om inte dagligen så ska blogginlägg publiceras regelbundet! Dessutom kommer Sjöhistoriska museets instagramkonto @sjohistoriska under #maritimabirka att flera gånger dagligen lägga upp bilder för er som vill följa oss där. Vi finns såklart även på FB och Twitter.

Bröllop på Birka!

I sommar blir det inte bara marinarkeologisk utgrävning på Björkö! Har ni pratat bröllop och ännu inte hittat den rätta platsen? Vi har plejset för er!

Underbart sköna Björkö har allt för att ge en perfekt inramning av ett bröllop. Gröna betesmarker, vyer över Björköfjärden och fullt med fornlämningar som påminner om vikingatiden. Allt för att ge en högtid en vacker och minnesvärd plats.

Vi marinarkeologer har bett bossen himself, Museidirektör Hans Lennart Ohlsson att komma till ön den 10 augusti. Han är vigselförrättare och kan fixa ceremonin. Och vi marinarkeologer kan vara vittnen!

Boka vigsel
För bokning kontakta museichef Hans-Lennart Ohlsson direkt per mejl:
hans-lennart.ohlsson@maritima.se eller telefon: 08 519 549 45
Detta för att dels boka dag och tid, men även boka ett möte om hur ni tänkt er ceremonin.

En enkel borgerlig vigsel tar cirka 5 minuter. Tider finns båda dagarna mellan kl 12.00 och 14.00.

För att gifta sig borgligt krävs:
Att båda som ska ingå äktenskapet är 18 år och svenska medborgare.
Att man inför vigseln har ansökt om så kallad hindersprövning hos Skatteverket.
Att man har två vittnen med till själva ceremonin.

Kontakt
Hans-Lennart Ohlsson, Museichef Sjöhistoriska museet

Telefon: 08-51954945
E-post: hans-lennart.ohlsson@maritima.se