1500- tals skepp vid Skepps- och Kastellholmen!

Det har skrivits och rapporterats en hel del om våra undersökningar vid Skepps- och Kastellholmen inför byggandet av den nya tunnelbanesträckningen. Vi har lokaliserat 8 nya skepp och båtar plus kikat på de 7 sedan tidiagre kända vraken. Nu har dateringar kommit från fem av de 15 vraken. Två av de gamla örlogsskeppen daterades till 1580 respektive 1584 och kommer troligen från Lubeck!!! Ett tredje daterades till 1616, också från Tyskland, Niedersachsen. Otroligt spännande!Vi hade tyvärr inte resurser att datera flera vid detta tillfälle.

Foto: Jens Lindström, Sjöhistoriska museet.

Ett par dagars dykningar till och fler dateringar hade kunnat ge ännu mera information och spänannde historier. Hoppas på fortsättning på ett eller annat sätt i framtiden!

En rykande färsk artikel finns att läsa här som förklarar allt mycket bra med fina illustrationer:

http://www.svd.se/1500-talsvrak-hittade-i-stockholm-otroligt-haftigt/om/sverige

Vi hörs vidare om detta.... var så säkra:)

 

Vrakletning i Luleå

Nu är vi i Luleå för att kartera (med ett sidotittande ekolod) flera stora områden där Sjöfartsverket skall muddra för att underlätta för fartygstrafiken. Muddermassor ska sedan dumpas på några ställen. Vi gör karteringen i syfte att upptäcka eventuella fornlämningar, främst vrak.

Vi har haft tur med vädret, sol och svaga vindar vilket underlättar karteringen, speciellt då vi hyrt en öppen styrpulpetbåt.

Igår hittade vi ett mindre vrak en bit ut i skärgården med sonaren, svårt att säga vad det kan vara, men vi spekulerar om en mindre segelbåt, men det går inte att avgöra ålderrn bara på sonarbilden.

Vi fortsätter hela denna vecka, då vi ska kartera längre in i Luleå hamn, där kan det säkert finnas både ett och annat! Det är även spännade att ligga i farleden när dimman driver in...

Känslan var nästan som en av scenerna ur filmen, Master and comander:).... lite kusligt när det enorma fartyget helt plötsligt, ljudlöst dök upp ur dimman. Det va bara att ta upp sonaren och snäll maka på sig.

Det blir långa dagar då vi självklart passar på att kartera i och med att vädrets makter är med oss. Lunchen serveras under 5 minuter ombord på däck sen är det bara att tuta och köra!

Vi återkommer senare under veckan med mer information om vad för spännande som Luleå´s farvatten kanske döljer för oss....

På återseende..

Micke och Jim

 

En vrakkyrkogård - mitt i Stockholm

Tretton vrak har hittats i centrala Stockholm. De äldsta vraken kan ha kopplingar till 1500-talets sjöstrider. Jim Hansson, marinarkeolog på Sjöhistoriska berättar om fynden.

Vrakkavalkaden fortsätter!

Idag fortsatte vi att söka av bottenområdet där vi i torsdags och fredags varit så lyckosamma med flera nya vrakfynd. Vi inledde med att göra ett långt foto och filmdyk för att samla information om vraken, kulturlagren men också för att skapa oss en bild om hur saker och ting ligger i förhållande till varandra. Ett av målen är ju att hitta områden där borrningarna kan göras men det är inte lätt med allt som vi dyker på!

Jag och Jens dök tillsammans bland alla stora en gång så ståtliga örlogsskepp.

Jens filmar ett av de över 30 meter långa ekskeppen. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska.

De fem stora vraken som ligger på rad mellan holmarna troddde vi kanske skulle vara tomma på föremål, men så är inte fallet. Vi påträffade delar av murade byssor (tegelspisar), kanonkulor, keramik och lite tross (rep).

Här påträffade vi en större kanonkula liggandes på innergarneringen. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska.

Kraftig tross som fortfarande är bevarad kunde ses vid ett av vraken. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska.

Vi misstänker att de fem vraken kan vara fundamenten till den äldsta bron som stod klar 1642. Det innebär att i så fall att vraken kan vara från första delen av 1600- talet eller till och med från slutet av 1500- talet!

På Hauswolfs karta med mängder av vrak inritade finns ju även resterna av vad vi först trodde var den äldsta bron.

På den här kartan från 1739 så ser vi mängder av skeppsvrak kring holmarna. Om alla vrak finns kvar än idag eller verkligen hamnade där vet vi inte än. Bron kan vi se i nederkanten av bilden. Där ser man att vraken som ingår är genomborrade av pålar. Våra fem vrak finns inte med på denna karta som ni ser. Källa: Krigsarkivet.

Det vi sett nu är att de pålar vi hittar (stort antal) inte kan påträffas i nått av vraken i The Big five. Pålarna verkar gå parrallet med dessa. Är det två generationers broar vi påträffat? Ja vi anar nästan det nu men det är för tidigt att säga det med säkerhet just nu. Ett spännande kluster av kraftiga pålar (ca 30 cm i diameter) hittade vi i ett större mellanrum mellan vraken. Vi tolkar mellanrummet som en öppning in till den skyddade hamnbassängen. Pålarna sitter snyggt i fem rader och ca 10 meter lång, men den är anlagd ca 90 grader från själva brosträckningen.

Möjligen kan det vara retserna av en kraftigare konstruktion för klaffbron som finns avbildad 1693 av Erik Dahlberg.

I bildens nedre del ser vi den häftiga klaffbron. Notera de stora skeppen som ligger innanför. Källa: Uppsala Bibliotek, bearbetad av: Jim Hansson, Sjöhistoriska.

Ja som ni ser så har vi delikata problem:)

Men det tog inte slut med dedt idag. Micke hoppade i och fortsatte avsökandet och hittade då två nya vrak! Det ena var ett kravellbyggt lite mindre vrak som låg bara några meter ifrån det han hittade i fredags. Den andra var en mindre så kallad stockeka. Det är en mindre flatbottnad roddeka. Efter det hittade jag och Jens fragment av ett mycket stort skepp. Stäven som stack upp var ca 1 meter bred och intill denna låg en väldigt kraftig, skarpt v-formad bottenstock i enorma dimensioner.... Man får lite Vasa feeling här...

Mellan vraken så är det ett rikt kulturlager vi ser. Ben, skeppsdelar, ektunnor, förmodade bryggdelar, keramik ja massor av spår efter skeppen och verksamheterna.

Här ser vi tydligt hur botten ser ut i stora delar av området. Nersölat med fynd. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska.

Vi avslutade sedan dagen med att fota och filma Jens märkliga båt. I vraket står ett skott upp helt bevarat (en avskiljande vägg). Vi undrar vad detta kan ha varit för typ av båt samt ålder... den ger ett väldigt ålderdomligt och märkligt intryck.

Här ser vi vad vi först trodde var en akterspegel men visade sig vara ett skott. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska.

Som avslutning för denna gång så kan jag säga att det verkar som det större delen av området ligger på en upphöjd grundklack som skonats från Stockholms strömmande vatten men framför allt senare exploateringar....Det vi ser här nu på botten, helt orört verkar vara lämnat sen man avlägsnade verksamheterna.... Unikt för att vara mitt i city i en medeltida storstad anser jag... We´ll be back.....