Bland sjunktimmer, stenkistor och vrak..

Sällan har vi flängt runt så mycket i vårt avlånga land som denna höst. Ena veckan Karlskrona, nästa Luleå och nästa Karlskrona igen. Nu har vi precis avslutat en arkeologisk utredning utanför Karlshäll några kilometer väster om Luleå.  Eftersom vi har haft svårt att hitta lämpliga båtar att hyra i Luleå körde vi de 92 milen med vår egen båt på släp!

Besök av Nordnytt utanför Karlshäll. I bakgrunden syns ett av de ökända "Tyskmagasinen".

Bottenområdet som vi har undersökt ligger utanför ett gammalt industriområde där det sedan 1870-talet funnits sågverk, järnverk, sliperi och en trämassefabrik. Massafabriken fanns i Karlshäll mellan 1912 och 1962 och har efterlämnat höga halter av kvicksilver i botten. Inte så mysigt! Kommunens plan är nu att genomföra en omfattande miljömuddring för att få bort de giftiga sedimenten. Innan muddringarna påbörjas så är vårt uppdrag som vanligt att kolla om det ligger några fornlämningar i vägen.

Micke och Jim går igenom hur dyket ska läggas upp.

Vi har tidigare gjort arkeologiska undersökningar utanför sågverk och vi var beredda på att hitta sjunktimmer men inte tusentals! Timren som ligger spridda över ett stort område ligger ofta i stora sjok eller timmerbrötar med upp emot 50-100 timmer. De flesta timren är klena (7-15 cm i diameter) och vi tror därför att det är massaved som var avsedda att bli till trämassa på trämassefabriken i Karlshäll.

Timmerbröte! En vanlig syn på botten inom undersökningsområdet.

Längs med stränderna i området finns det massor av lämningar från de cirka 100 åren av intensiv industriverksamhet och där finns gamla kajer, utfallna stenkistor och i Karlsvik där sågverket låg ligger det flera sjunkna fyrkantspråmar fortfarande synliga i strandkanten.

Det här kan vara min första undervattensselfie! Bakom mig tornar den enorma stenkista upp sig!

Karlshäll har även en mörkare sida. Platsen karaktäriseras idag av två jättelika magasinsbyggnader som i folkmun kallas Tyskmagasinen. De uppfördes i början av 1900-talet som förvaringsmagasin för trämassa. Byggnaderna uppläts åt tyskarna under andra världskriget då de användes till lagring av fodersäd, konserver, havre och korn för vidare transport till de tyska styrkorna i Norge. Ännu ett exempel på Sveriges undfallenhet gentemot den tyska krigsmakten under andra världskriget och en del av Sveriges historia som man som svensk inte skryter om.

Summa summarum: Förutom tusentals sjunktimmer så har hittat två stålpråmar, två fritidsbåtar från 1900-tal, en massiv stenkista som vi tror är från 1900-talets första hälft. Vi har även hittat något som vi tror kan vara en Vase, en sorts fast fiskeanläggning som består av grenar och ris som sänkts i vattnet för att skapa gömställen för småfisk som i sin tur lockar till sig större rovfiskar och på så sätt skapar en perfekt plats att meta på!

Det här misstänker vi kan vara en s k Vase. En typ av fast fiskeanläggning.

Vi har tagit prover för C-14 analys så förhoppningsvis kan vi få svar på hur gammal den är. Metoden att anlägga en Vase är troligtvis urgammal, så vem vet.. Kanske har vi en fornlämning här?

Slutligen. Det är lååångt till Luleå! :)

(...och för er som hellre ser på TV kommer här en länk till Nordnytts inslag som sändes den 30:e september.)

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/norrbotten/jagar-kulturhistoriska-minnen-pa-sjobotten

 

Öregrunds historia- var finns den?

Nu har vi just avklarat den fjärde dagen av fem i Öregrunds hamn. Jens har i ett tidigare blogginlägg förklarat anledningen och historiken så det tänkte inte jag gå in på. Vi har ju hittat ett stort vrak i inloppet till den inre hamnen. Efter lite mått så kan vi säga att spanten mäter ca 23x19 cm vilket är väldigt kraftigt. Vi uppskattar att skeppet varit upp emot 20-25 meter långt! Hur kan det ha legat där utan att någon hört talas om det? Skumt! Har det med vrakets ålder att göra? Eller finns det en annan anledning till att det fallit i glömska?

 Ja just nu har vi inget bra svar på det. Vi har sågat prover för åldersbestämning så nu ska vi vänta in provsvaren, kanske kommer vi närmare mysteriet.

Igår kväll hade vi blvit inbjudna att hålla föredrag på den lokala biografen i Öregrund. Jens höll ett kanonbra föredrag om våra undersökningar såhär långt. Det kom hela 100 pers!

Efter föredraget va det dags för lite kaffe med dopp. Då kom det fram flera personer som hade mycket att berätta om vad dom hade för erfarenheter samt vad dom hört angående deras fina hamn. Vi fick då bla bekräftat vad vi anat under våra dykningar. Stora delar av de inre delarna av hamnen har muddrats vid flera tillfällen! Men trots detta har vi hittat flera spår från Öregrunds äldre historia. Allt ifrån keramik, kritpipor, skeppsdelar och glasflaskor.

Det är det här som är en av de stora utmaningar vi ofta står inför vid projekt som detta. Hur hittar vi pusselbitar till den äldre historien i et område? Finns den? Vad kan den berätta? Trots att det har muddrats och rörts om och uppenbarligen försvunnit pusselbitar kommer vi kunna berätta en hel del som tidigare inte va känt sen tidigare.... Jens ska nu påbörja skrivandet av rapporten så mer detaljerad info kommer... så  håll ut.

Nu e det dags att rulla hemåt till vandrarhemmet och duna.... Ny dag imorgon som kanske har fler överraskningar att bjuda på...

Utredning i Öregrund - Roslagens pärla!

Idag måndag påbörjade vi del två av en marinarkeologisk utredning i Öregrund i norra Roslagen. I juni var vi här och gjorde en side scan sonarundersökning och nu är det äntligen dags för dykningar!

Öregrund har en spännande historia och staden grundades redan år 1491. Under en period under 1500-talet var staden faktisk en konkurrent till Stockholm om sveriges utrikeshandel vilket retade Johan den tredje till den grad att flera gånger på allvar ville utplåna staden. Staden har bränts flera gånger under de senaste århundradena. En gång av danskar på 1500-talet och en gång av ryssar år 1719 och så har staden drabbats av flera stadsbränder.

Det som vi tycker är mest spännande med Öregrund är att hamnen har haft samma läge ända sedan staden grundades. Visst har hamnbassängen krymt i och med landhöjningen men platsen är den samma.

Anledningen till att vi är här är att Östhammars kommun planerar att bland annat muddra hamnbassängen och anlägga flera nya bryggor. Vår uppgift är som vanligt att ta reda på om det finns några fornlämningar som ligger i vägen och riskerar att förstöras.

De första dyken idag gjorde vi på en misstänkt vrakindikation som vi påträffade med vår sonar i juni. Och visst var det ett vrak. Ett trävrak! Vi vet ännu inte hur gammalt det är men vi tippar på att det är från 1700-/1800-tal. Det är ett ca 15-20 meter långt träfartyg som ligger mitt i hamnbassängen och det har under åren med sitt centrala läge i hamnen blivit styvmoderligt behandlat av ankrande fartyg och bojstenar! En jättekraftig bryggankarsten ligger tyvärr fortfarande mitt i vraket.  Det är kravellbyggt, byggt på furu och rätt så sönderfallet. Vi tror även att vi har hittat vrakets akterspegel som till skillnad från resten av skrovet är tillverkat av ek. Eller är det två vrak...?

I morgon ska vi fortsätta att söka av resten av hamnområdet.

Vi ber att få återkomma senare i veckan!

1500- tals skepp vid Skepps- och Kastellholmen!

Det har skrivits och rapporterats en hel del om våra undersökningar vid Skepps- och Kastellholmen inför byggandet av den nya tunnelbanesträckningen. Vi har lokaliserat 8 nya skepp och båtar plus kikat på de 7 sedan tidiagre kända vraken. Nu har dateringar kommit från fem av de 15 vraken. Två av de gamla örlogsskeppen daterades till 1580 respektive 1584 och kommer troligen från Lubeck!!! Ett tredje daterades till 1616, också från Tyskland, Niedersachsen. Otroligt spännande!Vi hade tyvärr inte resurser att datera flera vid detta tillfälle.

Foto: Jens Lindström, Sjöhistoriska museet.

Ett par dagars dykningar till och fler dateringar hade kunnat ge ännu mera information och spänannde historier. Hoppas på fortsättning på ett eller annat sätt i framtiden!

En rykande färsk artikel finns att läsa här som förklarar allt mycket bra med fina illustrationer:

http://www.svd.se/1500-talsvrak-hittade-i-stockholm-otroligt-haftigt/om/sverige

Vi hörs vidare om detta.... var så säkra:)