En makalös eftermiddag

Foto: Scanpix/Ingemar Lundgren
Foto: Scanpix/Ingemar Lundgren

En dykargrupp har påträffat ett örlogsfartyg från 1500-talet som av allt att döma är amiralskeppet Mars, även kallad Makalös. Skeppet sänks i strid med den dansk-lybska flottan 1564 utan för Ölands norra udde.

Nu är vi inte helt säkra på att det är Mars som påträffats. Allt tyder på Mars; storleken på vraket, dateringen och läget. Jag vet inte heller vilket fartyg det skulle kunna vara om det nu inte är Mars.

Brasklappar är dock ibland bra, och vi kommer förmodligen ganska snart bli varse om identiteten när de fortsatta dykningar och dokumentationen kommer igång.

Foto: Scanpix/Ingemar Lundgren
Foto: Scanpix/Ingemar Lundgren

Under alla omständigheter är detta en världsnyhet. Ur forskningshänseende är det ett högteknologiskt 1500-tals skrytbygge. Stort, kraftigt bestyckat och fullpackat med besättningsmän och soldater.

På många sätt är dessa stora örlogsfartyg en tidsspegel som berättar lika mycket om skeppsbyggnadshistoria, artilleriets utveckling, som hur man då såg på samhället. Sen är Mars också ett efterlängtat, nästan mytiskt vrak och berättelsen om dess förlisning, i vilket Amiral Jacob Bagge figurerar, är en klassisk sjöhjältesbeskrivning.

Nerringd av media

Det är inte konstigt att man blir fullständigt nerringd av media när vi tillsammans med dykargruppen gick ut med ett pressmeddelande idag. Det är bra. Vi gillar att berätta om maritim historia. Och det känns otroligt privilegierat att som arkeolog få vara del av en del av en denna upptäckt. När dykargruppen visade filmen på vraket fick jag faktiskt lätt hjärtklappning!

Foto: Anders P Näsberg

Foto: Anders P Näsberg
Andréas Olsson på väg till kontoret, strax efter att pressmeddelandet släppts. Fick ägna resten av dagen åt att prata journalister. Foto: Anders P Näsberg

Några löp från nyhetssajter

Några nyhetssajters löp.

Besök på gasledningsfartyg

Nord Stream AG anlägger en gasledning i Östersjön. En 482 kilometer lång del av ledningen läggs i den Svenska ekonomiska zonen (EEZ). Under 2008- 2010 har Sjöhistoriska museet granskat sonardata och film från fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV).

Som en del i detta arbete blev vi inbjudna på ett studiebesök till den plattform som lägger ned gasledningen. Resan gick med helikopter från Visby och ut på havet till plattformen "Castoro Sei" som då låg nordost om Fårö.

Helikoptern står redo för avfärd från Visby mot plattformen utanför Fårö.

På plats fick vi en nogrann säkerhetsgenomgång innan vi med guider fick en rundvandring på plattformen. Vi fick se hur dom svetsade ihop gasledningssektionerna innan de sänks ner på botten. Under besöket visades även bryggan, där vi kunde se plattformens position, en telekabel och ett vrak, som båda två var två hinder som skulle undvikas.
 

En sektion gasledningsrör lastas ombord på plattformen.

Efter en sen lunch och gott Italiensk kaffe (Castoro Sei är Italiensktägt) meddelades att helikoptern var på ingång. Men dimman svepte in över plattformen och vi fick höra att det är vanligt att man blir kvar ett par dagar på grund av att helikoptern inte kan landa i dimma... Men efter en haltimme sprack det upp och vi kunde säkert flyga tillbaka till Visby.


Andreas ser helikoptern landa när dimman lättade.

Ny film från Birka!

/Carolina Blaad

Regn, dålig sikt och strandhugg

Här fortsätter Sjöhistoriskas äventyr i Estland:


Undersökningsfartyget Salme ute på Rigabukten. Foto: Jens Lindström

Gårdagens vrakbesiktning blev inte riktigt vad expeditionen förväntat sig. Dykarna som gick ner till vraket kom oväntat upp efter endast 15 minuter och meddelade att sikten bara var några decimeter. Rigabukten som är ett innanhav i Östersjön med flera stora tillflöden erbjuder ofta dålig sikt när man dyker djupare än 30 meter. Sikten är vanligtvis mellan 1-2 meter men sällan så dålig som idag. Vad göra?


Priit och Marii övervakar sonarkörningen från bryggan ombord på Salme. Foto: Lauri Suurma 

Vi lämnade vrakplatsen och satte i stället kursen mot den ubåt som påträffades i juli i år. Efter två timmars strul med att boja upp vrakplatsen i ösregnet skickades den lilla undervattensroboten ”Rubber Ducky” ner till vraket. Neråt 30 meter började mörkret och den dåliga sikten omsluta roboten och det blev svårt att se någonting. Plötsligt uppenbarade sig mängder av gamla trålnät som under åren fastnat i ubåtstornet – en mardröm för dykare och inte minst ROV-piloter! Roboten togs snabbt upp till ytan för att den inte skulle riskera att fastna i näten. Dykarna gjorde ett försök att gå ner till vraket men återigen fick dyket avbrytas p.g.a. den obefintliga sikten nere på vraket.


Strandhugg på Runö. Foto: Lauri Suurma

Tisdagen avslutades med ett besök på den sandiga och vackra Runö. Det var skönt att komma bort från trängseln och stöket ombord på Salme i några timmar. Medan skymningen sänkte sig över ön vandrade vi på små skogsstigar genom den John Bauerlika skogen fram till den gamla svenskbyn. Det känns lite märkligt att det bara för 65 år sedan pratades svenska på ön. Förutom svenska pratade man även Runömål, vilket brukar beskrivas som en fornnordisk dialekt, inte helt olik gotländska.


Träkyrka på Runö från 1644 är den äldsta bevarade träkyrkan i hela Baltikum. Foto: Lauri Suurma


Det enda bevarade långhuset från svensktiden finns i den lilla byn mitt på Runö. Foto: Lauri Suurma 

Utmärkande för runösvenskarna och deras kultur var att de var mycket konservativa vilket resulterat i att de bevarat ett medeltida, eller kanske ännu äldre, levnadssätt. Ända fram till 1944 då de flesta estlandssvenskarna på Runö flydde till Sverige fanns det fortfarande gårdar där man levde i s.k. långhus, där boskap och människor levde under samma tak. Ett levnadssätt som i övriga Sverige övergavs redan under medeltiden. Befolkningen på ön gick även klädda i traditionella folkdräkter, vardag som högtid. Vill du veta mer om Runö och dess estlandssvenska befolkning lyssna på denna radioupptagning från 1938 som är gjord av ingen mindre är Sven Jerring.

Lyssna: På Runö - Hos Stamfränder I Öster.

For our English readers:

Yesterdays wreck inspection didn´t really turn out the way the expedition team expected. After only a few minutes at the bottom of the sea the divers emerged telling that the visibility was pretty close to zero and that it was no point in diving there! The Bay of Riga is infamous for the poor visibility especially if you go deeper than 30 meters BUT usually you can see at least one or two meters. Unfortunately not today. What to do?

The team decided to head to the wreck site of the submarine that was found below 37 meters of water during the side scan sonar surveys in July this summer. After a couple of frustrating hours in the pouring rain struggling to mark the wreck  site it was time for the smallest team member to enter the water. Let me introduce you to: Rubber Ducky - The ROV (Remote operated vehicle). The decent went smoothly down to approx 30 meters when the little robot was captured in a milky white cloud with hardly any visibility. And then suddenly Henrik, the ROV-pilot, discovered that the little machine was just about to get caught by some evil old trolling nets that over the years got stuck on the submarine. A true nightmare for any diver or ROV-pilot! The divers did an attempt to go down to the wreck but once again they were stopped by the poor visibility that haunts the Bay of Riga..

In the evening Salme anchored close to the beach of Ruhnu (Runö) and the team went ashore for some island adventures. It was a relive to get away from the crowded and noisy ship for a few hours. While the sun was setting we made our way through the dense and mysterious forest into the old Swedish village situated on the centre of the island. It’s a bit strange to imagine that only 65 years ago the population on this island spoke Swedish and had Swedish names and customs. Except Swedish an old Norse accent, Runemål, was spoken which is believed to be the oldest Nordic dialect still existing. The Runö Swedes and their very conservative way of living is believed to have preserved ancient Swedish culture and traditions from the middle ages until the Second world war when the majority of the population on the island escaped to Sweden during the Soviet invasion.