De sista spadtagen

Sista spadtaget.

I en grop så djup som ett trevåningshus togs i onsdags kväll de sista spadtagen inom ramen för den arkeologiska förundersökningen på Riddarholmen. Så med andra ord – nu är fältarbetet avslutat! Stort tack till alla inblandade och även till alla som har följt våra undersökningar på bloggen!

Det blev inga vrak, men mängder av annan information. Nu återstår kompletterande fyndregistrering och även analyser av olika prover. Ett hårt avsatt lager har tagits upp i preparat som kommer att sållas i Båthall 1.

Vi misstänker redan nu att detta lager innehåller fiskben. Mycket spännande återstår följaktligen och stora delar av det organiska materialet har vi ännu inte hunnit detaljstudera. Följ gärna det fortsatta arbetet på projektsidan!

Avslutar med några rader av Lewis Carrolls rader från Alice i Underlandet, som skrevs ungefär samtidigt då den gamla ångbåtshamnen fylldes ut:

"The time has come," the Walrus said,
"To talk of many things:
Of shoes--and ships--and sealing-wax--
Of cabbages--and kings--
And why the sea is boiling hot--
And whether pigs have wings."

En snusdosa med historia


För ett par veckor sedan hittade vi en snusdosa som hade en gravering som gjorde det möjligt att fastställa identiteten på ägaren.

Snusdosan gick att härleda till en man som var verksam i Dalarna under 1800-talet. (Se webb-tv-inslaget.) Falu-Kuriren skriver idag om den här speciella snusdosan.

Hittills har vi hittat fyra snusdosor i schaktet. Tre av dosorna har med säkerhet varit försedda med gångjärnsförsedda lock, ett i botten och ett på ovansidan.

Det undre facket har rymt en spegel och det övre har varit avsett för snus. Fynden, som finns representerade i både silver och mässing, är i medeltal cirka åtta centimeter långa och fem centimeter breda. Höjden är ungefär två centimeter.

I museisamlingar finns snusdosor av den här typen bevarade och i en del exempel har det undre facket rymt en liten kam vilket förklarar spegeln i locket! Och faktiskt, vi har också hittat en så kallad finkam i anslutning till en av dosorna.

Dosorna har tappats i sjön under 1800-talet.

Inskriptionen visar att snusdosan tillhört Per Persson. Foto: Anneli Karlsson

Inskriptionen visar att snusdosan tillhört Per Persson. Foto: Anneli Karlsson

Strömma - Stavsnäs del 2

I slutet av juli dök vi i mellan Strömma och Stavsnäs, bland annat på RAÄ Värmdö 310, som tidigare beskrivits i denna blogg 26 juli. Från detta vrak tog vi då ett dendrokronologsikt prov, som nu har daterats till cirka 1815, vilket stämmer bra med den keramik vi påträffade i vraket. Vi har också i veckan varit ute på en kompletterande undersökning i närområdet, som resulterade i ett par stenkistor, där vi tog prover för dendrokronologisk datering. Efter sommarens dåliga sikt var det en fröjd att nu dyka i ett veritabelt akvarium med stora stim av småaborrar.

 

Sonarmosaik över RAÄ Värmdö 310, med sonardetaljbild och foton inklippta.
Mikael Fredholm, Sjöhistoriska museet.

Nytt vrak vid Strömkajen!

I måndags påträffades ytterligare ett skeppsvrak i Strömkajen! Vid den pågående grävningen för det nya sopsystemet (som skall grävas ned i kajen) så kom skeppsdelar upp i skopan! Vi blev omgående uppringda av byggföretaget och dagen därpå anlände jag till platsen för en besiktning.

Vrakplatsen

Det visade sig vara ett kraftigt byggt klinkbyggt vrak som låg nere i kulturlagret! Lämningen ligger under påfyllnadslagret som deponerats vid en äldre kajutbyggnad.

Bottenstock och köl 

 

Troligen har skeppet varit upp emot 25 meter långt! Bordläggningen är i det här fallet ihopfogade med omböjda handsmidda spik (som i fallet med vraket vid Boobadet). Lite keramik, läder och handblåsta glasskärvor påträffades mellan kölen och sambordet (den första bordläggningsplankan) och troligen rör det sig om en1600-talsdatering! Vraket är kraftigt byggt med grovhuggna bottenstockar. Bordläggningen är fastsatta med trädymlingar i spanten.

Vraket är ett bukigt, ganska flatbottnat och kraftigt skepp. Troligen rör sig detta om ett lastfartyg av något slag. Tre stycken dendrokronologiska provar togs för årsringsdatering, så har vi tur kommer vraket att få en bra datering som kan hjälpa oss förstå platsen och vrakets historia. PÅ en av bordläggningsplankorna fanns en påspikad lagningslapp med tjärad mossa som tätning. Detta kan indikera på att fartyget varit gammalt och gistet och möjligen deponerats avsiktligen i kajen! 

Schaktbild

Om 2-3 veckor kommer arbetet med arbetet med att gräva ner sopsystem vara framme vid det sydda vraket! Det kommer blir jättespännande att se om vi hittar en sammanhängande del av det vraket!!

Följ oss på bloggen och håll utkik efter ny information angående detta!!!