One man - one pit - one mustard jar

Ett intressant fynd som arkeologerna gjort i kollagret i lämningarna efter ångbåtshamnen vid Riddarholmen är den här senapsburken - förr en lyxprodukt som såldes på apotek.

/Anders

You want mustard with that?

Our excavations have taken us deep into, and in some places through, a large layer of coal ranging between 1-3 meters thick. The coal layer is associated with the heavy steamship operation in and around Riddarholmen in the 19th century and in the layer are several objects associated with the time period. This is one of my favorites...

The mustard was manufactured in Finsbury Pavement, London by Batty & Co. condiments manufacturer. The company was founded by George Batty and his wife in 1825 and they operated in London until 1905 when a new manufacturing facility was established in Peckham, which incidently became the first UK manufacturing base of H.J. Heinz Company, the makers of the famous ketchup brand today!

Mustard has always had an air of luxury to it and in the 19th century it would have been most frequently consumed by the wealthy. In 19th century Sweden, you would have bought mustard at the local Pharmacy (Apotek in Swedish) .

  

Vad är det här?

En del av föremålen som dyker upp under en arkeologisk undersökning är välbekanta. Andra kan vara svårare att ringa in. Exemplet i filmen är vanligt förekommande under utgrävningar. Kan du gissa vad det är?

/Anders, webbredaktör

Första kulturlagret

År 1828 inrättades här en ångbåtshamn som länge var landets största. Dessa ångbåtar eldades med stenkol. Det första kulturlagret vid de arkeologiska undersökningarna på Riddarholmen 2011 har nu börjat avtäckas, till en början som en provruta. Lagret som hittills är 90 cm tjockt börjar ca 5 meter under dagens vattenytan och innehåller till största delen stenkol. Men i lagret påträffas också en stor mängd ölflaskor och keramik.

Flaskan på bilden kan utifrån texten Å, 1/3 Lit. dateras till 1890-tal samt att den är tillverkad på Årnäs glasbruk. Den tillhör världens första generation standardiserade flaskor, knoppflaskan – också kallad Stockholmsflaskan. För att kunna nyttja maskinella tappningsanordningar uppstod behovet av en enhetlig flaska som kunde återanvändas gång på gång. Den tillverkades i tre olika volymer, 2/3, 1/3 och 1/6 liter, de kallades helan, halvan och kvarten. Typen antogs av Stockholms bryggareförening 1884 och behöll sitt utseende fram till 1930 då korken ersätts med en kapsyl och knoppen försvann. Mitt emot Riddarholmen på Söder Mälarstrand i Stockholm låg Münchenbryggeriet (ursprungligen Münchens bryggeri) där öltillverkningen startade 1857. Möjligen kan närheten till bryggeriet vara förklaringen till den höga frekvensen ölflaskor i fyndmaterialet.

I provrutan framkom också undersökningens första mynt, liggande på en planka, med texten: 2 öre 1858, OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. O.VEND. KONUNG. Kol och övriga fynd har till synes kastats eller tappats invid hamnen och kontinuerligt sedimenterat på den dåtida sjöbottnen som på 1890-talet låg ca 40 cm djupare än idag.

English translation:

In 1828 a steamboat port was established here in Riddarholmen—the country’s largest and longest running. We have now come across the first in context cultural layer that is associated with this period . The layer is black with coal, from the many coal fired steamboats. The cultural layer is approximately 90 cm thick and begins about 5 meters below the present sea level. It is full of beer bottles and ceramics.

Text on the bottle in the picture above reads Å, 1/3 Lit. and can be dated to around 1890 from the Årnäs glassworks. It is one of the oldest standardized bottles—known as the Stockholm bottle. This standardization was necessary if the bottle was to be used with automated equipment. It was produced in three different sizes, 2/3, 1/3 and 1/6 liter sizes—called whole, half and quarter sizes, respectively. The bottle was used by the Stockholm Brewer’s Association in 1884 and maintained the design until 1930 when the cork was replaced with a cap. Opposite Riddarholmen on Södermälarstrand was the Münchenbryggeriet (Munich Brewery) which began producing beer in 1857. Perhaps Riddarholmen’s proximity to the brewery explains the high frequency of bottles found in our excavations so far.

The finds from the test pit include a wooden plank and our first coin, a 2 cent piece from 1858 that translates roughly to “Oscar King of Sweden and Norway”.

/Mats Pettersson, arkeolog