Här hittar du allt om Citybanan

I sommar utförs en marinarkeologisk utgrävning mitt i centrala Stockholm, med anledning av byggandet av Citybanan.

Under sommaren kommer du som läsare få chansen att följa det spännande arbetet med utgrävningen vid Riddarholmen här på Marinarkeobloggen – men också på Twitter. Filmat material läggs ut både på Youtube och Vimeo. Högupplösta bilder läggs ut på Flickr.

Undersökningen i Svindersviken avslutad

Nu har vi avslutat en veckas dykundersökningar i Svindersviken. Resultatet har överträffat våra förväntningar, då vi påträffat ett tiotal nya vrak utöver de sedan tidigare kända, vilket är lika många.

Delar av Svindersviken kan liknas vid en vrakkyrkogård, vid båtklubbarna i nordväst ligger flera stora trävrak under och mellan bryggorna. Några av dessa har järndetaljer så som järnknän vilket visar att de är av relativt modernt snitt, troligen efter 1850, så det är svårt att avgöra om de faller inom 100 årsgränsen för fast fornlämning. Därför har vi tagit en del träprover (dendroprover) som förhoppninsgvis kan ge oss en bättre datering av vraken.

 

Bild 1. Vrak, cirka 30x8 meter, RAÄ Nacka 228. Patrik visar runt dagisklass från Finnboda, Jim undersöker vraket.

Utanför 1700-talsgården Svindersvik på södra stranden hittade vi ett vrak, som är mycket fragmenterat,  det är klinkbyggt och trädymlat vilket indikerar lite högre ålder, högst sannolikt över 100år gammalt. Här gäller samma sak att vi hoppas att dendroproverna ger oss en bra datering.

Håll utkik i höst efter rapporten, vi lägger ut alla våra rapporter på marinarkeologernas sida. Där finns nu rapport 2011:2 Kvarnholmen runt om våra tidigare undersökningar i Svindersviken och vid Kvarnholmen.

 

Bild 2. Svindersvik 1887 (Lantmäteriet). En del av de bryggor som syns på kartan kunde vi återfinna rester av på land och i vattnet. Det fragmenterade vraket ligger utanför brygga två från vänster sett.

 

Vad vi fann i Svindersviken dag 1-2

Tisdagen var lika fin som måndagen för dykning, sol och runt 20, dvs. inte så varmt som veckan innan. Det är inte kul att vara påklädd räddningsdykare om det är för varmt.

Förra veckan körde vi som ni säkert läst side scan sonar i Svindersviken. Denna vecka ägnar vi oss åt att dykbesiktiga de objekt vi såg med sonaren. Det objekt som ses på bild 1 den 7 juni visade sig mycket riktigt vara ett vrak. Patrik startade tisdagen med att dyka på detta objekt. Det visade sig vara ett trävrak, kravellbyggt med järnbultar och mycket sönderfallet, närmast utplattat. Det var svårt att säga hur gammalt det är då det inte fanns många detaljer att studera, så vi sågade träprover som skall dateras med dendrokronologisk analys.

Bild 1. Spant, på vrak utanför "Marinstaden". Foto: Patrik Höglund, Sjöhistoriska museet.

Längre in i viken fann Jim under tisdagen ett nytt vrak, som vi också hade sett på sonaren men inte helt säkert kunde säga var ett vrak innan vi dykbesikigade det. Det är också sönderfallet, men detta är klinkbyggt, trädymlat, enepinnat vilket är ganska ovanligt samt med handsmidd spik. Så vi är ganska säkra att det är äldre än 100 år vilket är gränsen för fast fornlämning då det gäller vrak.

Nu är det 2-3 dagar kvar av undersökningen och vi ska kika på de vrak som ligger vid båtklubbarna på nordvästra stranden i Svindersviken.

Bild 2. Ett av de vrak som syns från ytan vid båtklubbarna. 
Foto: Mikael Fredholm, Sjöhistoriska museet.

Förberedelser inför utgrävningarna


Förberedelserna inför utgrävningarna vid Riddarholmskajen pågår för fullt. Utgrävningen är den största marinarkeologiska utgrävningen på över 30 år. Möt några av personerna bakom.