Första kulturlagret

År 1828 inrättades här en ångbåtshamn som länge var landets största. Dessa ångbåtar eldades med stenkol. Det första kulturlagret vid de arkeologiska undersökningarna på Riddarholmen 2011 har nu börjat avtäckas, till en början som en provruta. Lagret som hittills är 90 cm tjockt börjar ca 5 meter under dagens vattenytan och innehåller till största delen stenkol. Men i lagret påträffas också en stor mängd ölflaskor och keramik.

Flaskan på bilden kan utifrån texten Å, 1/3 Lit. dateras till 1890-tal samt att den är tillverkad på Årnäs glasbruk. Den tillhör världens första generation standardiserade flaskor, knoppflaskan – också kallad Stockholmsflaskan. För att kunna nyttja maskinella tappningsanordningar uppstod behovet av en enhetlig flaska som kunde återanvändas gång på gång. Den tillverkades i tre olika volymer, 2/3, 1/3 och 1/6 liter, de kallades helan, halvan och kvarten. Typen antogs av Stockholms bryggareförening 1884 och behöll sitt utseende fram till 1930 då korken ersätts med en kapsyl och knoppen försvann. Mitt emot Riddarholmen på Söder Mälarstrand i Stockholm låg Münchenbryggeriet (ursprungligen Münchens bryggeri) där öltillverkningen startade 1857. Möjligen kan närheten till bryggeriet vara förklaringen till den höga frekvensen ölflaskor i fyndmaterialet.

I provrutan framkom också undersökningens första mynt, liggande på en planka, med texten: 2 öre 1858, OSCAR SVERIGES NORR. GÖTH. O.VEND. KONUNG. Kol och övriga fynd har till synes kastats eller tappats invid hamnen och kontinuerligt sedimenterat på den dåtida sjöbottnen som på 1890-talet låg ca 40 cm djupare än idag.

English translation:

In 1828 a steamboat port was established here in Riddarholmen—the country’s largest and longest running. We have now come across the first in context cultural layer that is associated with this period . The layer is black with coal, from the many coal fired steamboats. The cultural layer is approximately 90 cm thick and begins about 5 meters below the present sea level. It is full of beer bottles and ceramics.

Text on the bottle in the picture above reads Å, 1/3 Lit. and can be dated to around 1890 from the Årnäs glassworks. It is one of the oldest standardized bottles—known as the Stockholm bottle. This standardization was necessary if the bottle was to be used with automated equipment. It was produced in three different sizes, 2/3, 1/3 and 1/6 liter sizes—called whole, half and quarter sizes, respectively. The bottle was used by the Stockholm Brewer’s Association in 1884 and maintained the design until 1930 when the cork was replaced with a cap. Opposite Riddarholmen on Södermälarstrand was the Münchenbryggeriet (Munich Brewery) which began producing beer in 1857. Perhaps Riddarholmen’s proximity to the brewery explains the high frequency of bottles found in our excavations so far.

The finds from the test pit include a wooden plank and our first coin, a 2 cent piece from 1858 that translates roughly to “Oscar King of Sweden and Norway”.

/Mats Pettersson, arkeolog

A Zinc Ingot

We are continuing our way down through the fill layer here at Riddarholmen. As the machines work, objects of all ages are coming up. Imagine my surprise, all the way here in Sweden, to see some letters flash by on this object--did that say Okla, as in Oklahoma, USA?

From a distance I figured the object to be stone with some lettering carved in it, but when I went to take a closer look and move it around, it was far too heavy for its size. It felt like lead! As it turns out it's actually a zinc ingot and yes its from Oklahoma, from Quinton Spelter Company, which operated from the 1910s to the 30s, owned by L.P. Clobentz, Elmer I. Streich and J.G. Starr.

It's amazing the trip this ingot must have taken. Some 1,000 km south to one of the ports in Texas or Louisiana, then a further 10,000 km to Stockholm, Sweden, possibly only to be lost overboard while being unloaded here. It most likely arrived in a quantity on the scale of 100s maybe even 1,000s, so losing one overboard may have meant a shrug and maybe a stern word from the foreman supervising the job, but not much worse. It evidently wasn't worth going in after anyways!

Utgrävningarna ur en fotografs perspektiv

I går var Sjöhistoriskas fotograf Anneli Karlsson på plats vid utgrävningarna på Riddarholmen för att dokumentera arbetet. Här är en del av resultatet:

Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska

Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska

Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska

Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska

Se fler bilder på Flickr.

/Carolina, huvudredaktör webb 

Här är Stockholms dolda ångbåtshamn

Nu finns ett ny video från utgrävningarna på Youtube. Du hittar även tv-inslaget på vår tv-kanal på Vimeo.

/Anders, webbredaktör