Utgrävningarna ur en fotografs perspektiv

I går var Sjöhistoriskas fotograf Anneli Karlsson på plats vid utgrävningarna på Riddarholmen för att dokumentera arbetet. Här är en del av resultatet:

Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska

Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska

Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska

Foto: Anneli Karlsson, Sjöhistoriska

Se fler bilder på Flickr.

/Carolina, huvudredaktör webb 

Här är Stockholms dolda ångbåtshamn

Nu finns ett ny video från utgrävningarna på Youtube. Du hittar även tv-inslaget på vår tv-kanal på Vimeo.

/Anders, webbredaktör

Recent Historic Artifacts at Riddarholmen (with a little bit of Prehistory)

Urban has made a short list of some of our finds in the fill layer here at the Citybana excavation on Riddarholmen in the previous blog entry. However, in an effort to reach a wider audience (and as the project's native English speaker), the duty falls to me to translate and share our findings with English speakers/readers. Read on to take a peek at some of our early finds!

So far, our excavations have been through the backfill layers behind the old quay wall, built in the 1860s. The quay wall was built of old railroad ties (also called railway sleepers) with a series of vertical wooden piles set behind them as support. The free space inbetween was filled with rubble and sediment from nearby, which means a mixture of many different types of objects (by both type and age) are being found within.

 

The objects found so far include 18th century pottery, 17th century clay pipes, coal (probably from the many steam ships that operated around Stockholm) and brick and stone building materials ranging from the medieval period up to the 19th century.

One of the most ornate stone objects found so far is a carved lintel that looks like it may have sat above the fireplace of a stately home.

But of course we can't forget that the artifacts on site can stretch back even further in age. Today we found a lithic flake (a discarded section of stone from the stone tool making process). On the flake you can see the compression rings (the concentric curved lines emanating away from the top of the lithic in the picture) which were formed when the hammerstone struck and removed the flake from a larger flint core.

 

Stay tuned for more in the weeks to come!

 

Riddarholmen vecka 25

Under veckan har vi påbörjat schaktningen genom 1860-talets utfyllnadslager. Utfyllnaden ingår i den dåtida kajen och består av åsmaterial och byggnadsrester.keramik, stenkol och flinta

I fyllningen har vi påträffat fynd av keramik (1700-1800-tal), kritpipor (1600-1700-tal), stenkol, huggen sten (medeltid-1800-tal), tegel (medeltid-1800-tal), flinta samt djurben. Kajen består av den ovan nämnda utfyllnaden, en inre stolpkonstruktion samt en yttre träspånt förstärkt med järnvägsräls och cement. De inre stolparna är mycket välbevarade. En del av den huggna stenen kan vara medeltida. överliggare till öppen spis

En dekorerad sten har förmodligen fungerat som en överliggare till en öppen spis.

/Urban Mattsson, arkeolog