Dag3

Idag fortsatte vårt arbete med att undersöka områden där spillvattenledningen skall dras. Idag fläktade det lite vilket var otroligt skönt! Har varit i varmaste laget i ett par dagar, speciellt när man sitter i båten påklädd som räddningsdykare.

Idag sökte vi av landfästen och några sonarindikationer. Vid landfästet där den historiska landsvägen gått påträffades ett modernt kraftigt eroderat vrak som mätte ca 10x3 meter. För övrigt påträffades mest skrot som kundvagnar, rester av byggnadsmaterial från brobygget, ja egentligen vad som helst.

Micke hoppade i o kikade på ett par sonarindikationer, den ena var en modern mindre fritidsbåt och den andra visade sig vara ett kluster på ca 10 kundvagnar! Mickes sökdyk resulterade i ytterligare två fritidsbåtar samt en brygglämning. Det intressanta som vi börjar ana här är att området inte verkar vara optimalt i bevarande syfte. Dessa modernare fritidsbåtar är nämligen kraftigt eroderade. Tanken man slås av är ju var de flera hundra år gamla lämningarna finns. Antigen ligger de gömda djupt ner i dyn eller så har de helt enkelt eroderat bort!! Men av erfarenhet brukar det dyka upp nått intressant fynd när man minst anar det!

Imorgon blir det fortsatta dykningar samt provtagning av sedimenten vid ett landfäste.
 

Dag2

Sökdykningarna fortsatte dag 2. Vi möttes vid Slagsta marina och packade båten som vanligt. Vädret var helt fantastiskt! Nästan i varmaste laget då det inte fläktade alls.

Vi fortsatte att söka vid landfästen. Påträffade ytterligare en mindre fritidsbåt, två bilvrak, ett par brygglämningar samt mindre områden med kulturlager. Främst hittade vi handslaget delvis bränt tegel. Troligen från en skorsten eller en spis från något av husen som funnits där den gamla landsvägen en gång gick.

Miljöerna under Fittjabron innehöll i princip allt! Kundvagnar, klotgrillar, byggmaterial från bron och mängder med flaskor och burkar! Sökdykningarna tar tid då sikten varierar från 1,5-0,5 meter. Morgondagens planer blir att besikta några av sonarindikationerna samt sökdyka vid fler landfästen. Vi har några indikationer som ser ut att kunna vara vrak! Ska bli spännande att sjunka ner i Mälarens grumliga vatten och hoppas på nya spännande fynd….Undersökningar vid Ekerö Slagsta påbörjas i veckan

En spillvattenledning skall dras mellan Jungfrusund (Ekerö) och Slagsta (Botkyrka) vilket föranledde en särskild arkeologisk utredning. Vi kommer dyka i området hela veckan, dels på sonarindikationer men också söka av landfästen och grundområdena. Undersökningen inleddes faktiskt redan i vintras då vi dök i isvak på ett par indikationer. Nu återupptas alltså undersökningen igen.

Området där spillvattenledningen skall dras är ett område som har en lång kontinuitet med sjöfart och handel samt bosättningar på land. Segelleden från Östersjön och Stockholm i öst, till Mälarens inre vattenvägar i väst, har under lång tid passerat igenom Vårbyfjärden, vilket tydligt avspeglas i fornlämningsbilden. I närområdet finns ett stort antal fornlämningar med dateringar från stenåldern och framåt.

Den side scan sonar kartering som genomförts, har i samband med MMA:s egen genomgång av karteringen, visat på flera indikationer som kan utgöra fartygslämningar. Därutöver finns sedan tidigare flera kända fartygslämningar i området.

Utöver den allmänt rika fornlämningsbilden på land, och det faktum att sjöfarten i området i alla tider varit mycket intensiv, finns det också annat som indikerar förekomst av både fartygslämningar, hamn- och försvarsanläggningar samt kulturlager under vatten i området.
Under tidig modern tid, gick landsvägen via Södertälje över Fittjanäset vidare mot Stockholm. När landsvägen flyttats från Flottsbro till Fittjanäset behövde man bygga ett befästningsverk för att försvara infarten till Stockholm. Erik Dahlberg, som var chef för fortifikationen och låg bakom de flesta av Sveriges försvarsanläggningar under 1600-talet, lät bygga en Skans på Fittjanästet år 1677.

I Slagsta har det funnits två tegelbruk. En lantmäterikarta daterar det äldsta av dessa tegelbruk till 1664. Bruket låg sydväst om den nuvarande marinan och tillhörde Fittja gård fram till 1787 då det övergick till Slagsta gårds ägor. Det andra tegelbruket låg vid Slagstabadet. Av tegelbruket vid Slagstabadet finns fortfarande spår i form av terrasser och rester av husgrunder.

Följ gärna undersökningen här på vår blogg, ställ gärna frågor eller kom med tips!

Dag1

Dagen inleddes med att jag, Göran och hans grabb Alexander som praoar hos oss körde ut båten från Djurgårdsbrunnsviken till Slagsta i Mälaren. Vi hade kanontur med vädret, soligt och nästan vindstilla!

Väl framme mötte vi upp Micke som körde bussen med all utrustning. Båten packades, utrustningarna skruvades ihop och kollades. Några sonarindikationer låg rätt i bilfärjans farled som gick i skytteltrafik! Vi samordnade med skepparna som var väldigt sjysta och höll ifrån ordentligt från dykbåten.

Dykdagen flöt på, sammanlagt påträffade vi fem vrak! En större pråm, en snipa, och tre mindre väldigt eroderade fritidsbåtar! Intressant att se hur mycket som döljer sig under ytan, otrolig utdelning! I morgon fortsätter vi dykningarna, vi har flera indikationer samt flera landfästen att söka av. Vi återkommer med mer information om vad vi hittar.