Välkommen till gropen i gropen

Utgrävningen har nått de arkeologiskt intressanta lagren. Arkeologerna har delvis grävt sig igenom ett kollager - som är en lämning efter ångbåtshamnen som låg vid Riddarholmen på 1800-talet. Under kollagret finns ett gödsellager - som vi kommer ha anledning att berätta mer om framöver. 

Arkeologerna har även grävt en provgrop - för att få en uppfattning om lagrens djup.

/Anders

One man - one pit - one mustard jar

Ett intressant fynd som arkeologerna gjort i kollagret i lämningarna efter ångbåtshamnen vid Riddarholmen är den här senapsburken - förr en lyxprodukt som såldes på apotek.

/Anders

You want mustard with that?

Our excavations have taken us deep into, and in some places through, a large layer of coal ranging between 1-3 meters thick. The coal layer is associated with the heavy steamship operation in and around Riddarholmen in the 19th century and in the layer are several objects associated with the time period. This is one of my favorites...

The mustard was manufactured in Finsbury Pavement, London by Batty & Co. condiments manufacturer. The company was founded by George Batty and his wife in 1825 and they operated in London until 1905 when a new manufacturing facility was established in Peckham, which incidently became the first UK manufacturing base of H.J. Heinz Company, the makers of the famous ketchup brand today!

Mustard has always had an air of luxury to it and in the 19th century it would have been most frequently consumed by the wealthy. In 19th century Sweden, you would have bought mustard at the local Pharmacy (Apotek in Swedish) .

  

Vad är det här?

En del av föremålen som dyker upp under en arkeologisk undersökning är välbekanta. Andra kan vara svårare att ringa in. Exemplet i filmen är vanligt förekommande under utgrävningar. Kan du gissa vad det är?

/Anders, webbredaktör