Sjöhistoriska museet förvarar och visar en del av sin båtsamling i Båthall 2 på Galärvarvet under sommaren 2017.

Båtarna i museets samling är daterade från 1700-talet fram till 1900-talet. Här finns allt från ångslupar och arbetsbåtar till fritidsbåtar av många slag - några av båtarna hittar du i bildspelet till höger.

Museiföreningen Sveriges Fritids­båtar MSF samarbetar med Sjöhistoriska museet om öppethållande av Båthall 2 i sommar. Efter säsongen 2017 påbörjas arbetet med att under projektnamnet Östersjöns skatter utveckla båthallen till en åretruntverksamhet med annat maritimt innehåll.

Sjöhistoriska satsar på att bevara båtar på olika sätt och på att göra dem tillgängliga på fler platser i landet. I sommar visas delar av båtsamlingen i Karlskrona och i juli öppnar det nya nationella Fritidsbåtsmuseet i Härnösand, med bland annat ett tjugotal av Sjöhistoriskas båtar. 

Intresset för fritidsbåtar i Sverige har varit stort lika länge som det funnits fritid. Sjöhistoriska museets omfattande samling av originalbåtar, ritningar och fotografier ger spännande perspektiv på både samhälls- och teknikutveckling under de senaste hundra åren.

En del av båtsamlingen visas under sommaren i magasinet Båthall 2 på Galärvarvet. En del visas i Karlskrona och Sjöhistoriska satsar nu på att göra föremål tillgängliga på ytterligare platser. 

I samarbete med Länsmuseet Murberget visar Sjöhistoriska museet omkring tjugo båtar i ett nytt nationellt fritidsbåtsmuseum i Härnösand vid Höga kusten (www.fritidsbåtsmuseet.se) som invigs i juli 2017. Sjöhistoriska diskuterar också samarbeten med flera aktörer i Mälardalen och Stockholm.

Sverige är ett av de båttätaste länderna i världen. Med över 40 000 mil kust och stränder är båtlivshistorien av rikstäckande intresse.

I samarbete med Museiföreningen Sveriges Fritidsbåtar (MSF) har tusentals båtritningar digitaliserats. Ritningarna och stora delar av museets foto- och dokumentarkiv är nu tillgängliga för alla digitalt.

Sjöhistoriska fortsätter arbetet med att uppmärksamma de ideella krafter som håller kulturarvet flytande, bland annat genom k-märkning av fritidsbåtar och fartyg. Museet provar också att i samarbete med båtklubbar hålla insamlade båtar i bruk. Ett nytt sätt att visa kulturarvet levande och i sitt rätta element.

Efter sommarsäsongen 2017 påbörjas arbetet med att under projektnamnet Östersjöns skatter utveckla båthallen till en åretruntverksamhet med annat maritimt innehåll. Här kommer det världsunika kulturarvet som ligger gömt på havets botten komma upp till ytan och få liv.

Visa mer