Sjöhistoriska museets arkiv och bibliotek öppnar åter den 8 augusti. Tisdagar och onsdagar mellan kl 12-16 är tiderna som gäller då.

I arkivet finns handlingar som alla på ett eller annat sätt har med sjöfart eller fritidsbåtar att göra. En stor kategori är olika skepps- och båtritningar. Bland annat finns här 1700-talets berömda svenska skeppskonstruktör Fredrik Henrik af Chapmans arkiv, med dokument och ritningar.

Biblioteket har ungefär 60 000 böcker inom det maritima ämnesområdet. Här finns böcker om sjöfarts- och sjökrigshistoria, marin konst, galjonsfigurer, marinarkeologi, skepps- och båtbyggeri, navigation, fyrar, kanaler och varv och mycket annat.

Fotoarkivet tar emot besökare efter överenskommelse.