1700-talsmålning där västerländska och asiatiska människor arbetar i ett lagerhus.

SIDEN OCH TE:
DEN SKANDINAVISKA HANDELN MED KINA PÅ 1700-TALET

Föredragshållare: Hanna Hodacs

 

Hur köpte man sidentyger i moderiktiga färger och välsmakande te på 1700-talet?  Hanna Hodacs berättar om den skandinaviska ostindiska handeln utifrån sin nyutkomna bok ”Silke and Tea in the North. Scandinavian Trade and the Market for Asian goods in Eighteenth Century Europe” (Palgrave 2016).

Hanna Hodacs är lektor i historia vid Högskolan i Dalarna. Hon har tidigare arbetat vid University of Warwick (UK). 

 

  

BILDEN OVAN: Detalj från "A tea ware house in Canton", akvarell från 1790-talet, av okänd konstnär. (British Library.)