Två sjuttonhundratals män med trekantshattar och fjärilshåvar skuttar glatt omkring i lantlig miljö.

"ATT ORDNA VÄRLDEN"
– LINNEANSKT RESANDE SOM GLOBAL HISTORIA
Föredragshållare: Kenneth Nyberg

De så kallade Linnélärjungarnas resor till andra delar av världen i mitten och slutet av 1700-talet är ett fascinerande kapitel i både den svenska och globala historien. Huvudsyftet med resorna var att ordna kunskapen om naturen enligt det nya linneanska systemet, men de blev också en del av andra stora historiska processer som den ostindiska handeln och europeisk kolonialism.
I föredraget tecknas först några huvuddrag i de linneanska resenärernas globala historia och därefter får vi stifta närmare bekantskap med en av dem, Pehr Löfling, som under sitt korta liv verkade i både Spanien och dagens Venezuela.

Kenneth Nyberg är docent i historia vid Göteborgs universitet.

 

 

BILDEN OVAN: "Linnélärjungen Peter Forsskål och Frederik Seidelin på fjärilsjakt i närheten av Göttingen". Målning av Seidelin i en av Peter Forsskåls s.k. stamböcker, daterad den 11 september 1755. (Det Kongelige Bibliotek, Köpenhamn.)