I förgrunden Matthias Holmertz från i oljemålning, i bakgrunden ett kopparstick med en ostindiefarare

13.00 EXTRA FÖREDRAG
"Mathias Holmers - Arholmasonen som blev Ostindiekapten."
Anders Djerf


Anders Djerf berättar om Matts (Mathias) Holmers familj och barndom i Simon Simonssons gård på Arholma, om Holmers väg till kapten i Ostindiska Kompaniet och hans fyra långvariga resor till Kina, fyllda av strapatser, inklusive en mycket uppmärksammad förlisning! Och när han ”gått i land" låter bygga upp och bosätter sig på Lidö gård, helt nära Arholma. 

Föredraget arrangeras av Chapman-sällskapet, men är öppet för allmänheten.