Detalj från bokens omslag

LUNCHFÖREDRAG 11.30
“Ubåtskränkningar och kärnvapenhot under Kalla Kriget och idag”.
Nils-Ove Jansson


Nils-Ove Jansson berättar om sin bok Omöjlig ubåt, om ubåtskränkningar och kärnvapenhot under Kalla Kriget.

I sitt föredrag tar han upp säkerhetspolitiska läget under 1980-talet och jämför det med dagens undervattenskränkningar och säkerhetspolitiska situation. Vi får också veta mer om den sovjetiska operationsplanen RYAN (Överraskande Kärnvapenanfall). Här handlar det om hittills okända uppgifter ur amerikanska och östtyska arkiv, som tillkommit efter bokens utgivande. 

NILS-OVE Jansson är pensionerad sjöofficer, som var operativt ansvarig för Kustflottans ubåtsjaktinsatser under tre år på 1980-talet.

 

BILDEN OVAN
Omslagsbilden från boken "Omöjlig ubåt" (beskuren).