En historiska bild av passagerare som väntar att stiga på ångbåtar.

LUNCHFÖREDRAG 11.30
”Med ångbåt från land till stad: 
ångbåtslinjer i Mälardalens jordbruksområden 1860-1950"
Lennart Rydberg.


Den tid som kan kallas för ångbåtsepoken är borta sedan länge, men ångbåtarna lämnade många spår som är synliga än idag.

Under tidigt 1800-tal etablerades ångbåtslinjer mellan Stockholm och övriga städer runt Mälaren. Ångbåten var modern för sin tid och stod för förändring, både ekonomiskt, tekniskt och socialt.

Idag tillgodoses transportbehovet på annorlunda sätt, men det återstår ändå en liten flotta av de gamla vita båtarna och det gör det lättare att förstå gårdagens utveckling. De bevarade fartygen kan ses inte bara som teknikhistoria utan också som minnesmärken över Stockholms och Sveriges ekonomiska historia.

Författaren Lennart Rydberg berättar om hur det gick till när ångbåten fick sin framträdande plats.
Vilka stod för initiativen och kapitalet?
Hur utvecklades tekniken och hur ändrades kraven på service och komfort under ångbåtsepoken?

 

BILDEN OVAN:
Munkbrohamnen 1915. (Foto: Oscar Halldin)