Fartygsforum är en mötesplats för alla som bevarar och brukar historiska fartyg.

Här ges ett unikt tillfälle för ideella aktörer, myndigheter och andra institutioner att mötas och tillsammans diskutera och samtala om angelägna frågor.

Fartygsforum 2017

Fartygsforum 2017 hålls den 14-15 oktober i samarbete med S/S Trafiks vänner i Hjo. Se pdf för inbjudan och program. Sista anmälningsdag är den 30 september. Välkommen!

Fartygsforum 2017 Inbjudan och Program (pdf)

Rapporter från Fartygsforum