Under flera somrar fram till 2014 gjorde marinarkeologerna på Sjöhistoriska arkeologiska undersökningar vid vikingastaden Birka, Sveriges första stad grundad på 700-talet. 

Birka är en vikingatida handelsplats på Björkö i Mälaren. Här skedde handel med varor från när och fjärran från mitten av 700-talet till slutet av 900-talet. Mer än 200 år av stadsliv och handel har lämnat tydliga spår efter sig. Inte minst under vattnet där det finns rester av hamnen och mängder av vikingatida föremål. 

Päls, smycken, benkammar, bärnsten, matvaror, textilier, vapen - både vardagsföremål och lyxvaror passerade genom Birkas hamn.

Hamnen var stor och rejält byggd. Den skulle skydda staden och handelsskeppen från vind och vågor, men också från fientliga anfall. Det var viktigt för både handelsmännen och de som styrde i Birka att man hade kontroll över hur handeln gick till.

Tidigare trodde forskarna att stadens hamn bara skyddades med en pålspärr (spetsade pålar som hindrar båtar från att ta sig fram). Men nu har vi under flera somrar gjort arkeologiska undersökningar och vi har sett att hamnen varit en stor och stabil konstruktion av trä. Den har också varit förstärkt med stenkistor (stenfyllda, stadiga bryggor).

Sjöhistoriska museets forskningsprojekt görs i samarbete med Södertörns Högskola och Strömma Kanalbolaget.

Visa mer

Filmer från Birka: