Vill du komma i kontakt med marinarkeologerna?

Fredrik Svanberg, enhetschef
Projektkoordinator

Göran Ekberg, intendent
Projektledare, handläggare, Fornsök, allmänna förfrågningar

Mikael Fredholm, intendent
Projektledare, handläggare, fältarbete

Jim Hansson, intendent
Projektledare, handläggare, fältarbete

Patrik Höglund, intendent (tjänstledig)
Projektledare, handläggare, fältarbete, yngre vrak, Vasa

E-post

E-post Enligt principen: fornamn.efternamn@maritima.se

Förfrågningar Fornsök

FMISsupport@maritima.se