Vill du komma i kontakt med marinarkeologerna?

Fredrik Svanberg, enhetschef
Projektkoordinator

Håkan Altrock, intendent
Projektledare, handläggare, fältarbete, Vasa

Göran Ekberg, intendent
Projektledare, handläggare, Fornsök, allmänna förfrågningar

Mikael Fredholm, intendent
Projektledare, handläggare, fältarbete

Jim Hansson, intendent
Projektledare, handläggare, fältarbete

Patrik Höglund, intendent (tjänstledig)
Projektledare, handläggare, fältarbete, Vasa

E-post

E-post Enligt principen: fornamn.efternamn@maritima.se

Förfrågningar Fornsök

FMISsupport@maritima.se