Logotype för Sjöhistoriskas vänförening. En cirkelformad logga med en illustration i svart och vitt av slottet Tre Kronor och ett skepp framför. Runt om står Föreningen Sveriges sjöfartsmuseum i Stockholm.

Sjöhistoriskas vänförening Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm bildades 1913 och stödjer idag aktivt Sjöhistoriskas verksamhet.

Föreningen bildades på initiativ av bland annat Ångfartygs-Befälhavare-Sällskapet i Stockholm och Sveriges Fartygsbefälsförening. De första åren fick föreningen inrikta sig på att ställa ut sina föremål i olika temporära lokaler innan ett egentligt sjöhistoriskt museum fanns. Genom gåvor och inköp lades grunden till de samlingar som idag finns på Sjöhistoriska museet.

Föreningen är fortfarande aktiv i stödjandet av Sjöhistoriska museets verksamhet. Genom ekonomiska bidrag och gåvor från föreningen kan museet samla in föremål, bygga modeller och utställningar utöver vad de ordinarie anslagen tillåter.

Föreningsresa till Tallinn 2-5 oktober 2017

Missa inte årets stora föreningsresa! Program här: FSSS Tallinn-resa 2017 (pdf).

Årsmöte 2017 

Kallelse med dagordning och program till årsmötet i maj här: 
FSSS-årsmöte 2017 (pdf).