I Sjöhistoriska museets arkiv finns handlingar som alla på ett eller annat sätt har med sjöfart eller fritidsbåtar att göra. En stor kategori är fartygs- och båtritningar, men det finns också dagböcker, brev, tatueringsförlagor...

I arkivet finns bland annat1700-talets berömda svenska skeppskonstruktör F. H. af Chapmans arkiv, med dokument och ritningar.

Sök ritningar

Du hittar våra ritningar på DigitaltMuseum

Sök arkivförteckning

Arkivförteckningar över innehållet i samlingar från enskilda personer, föreningar och företag kan du hitta i arkivportalen Arkivinformation.

Öppet i arkivet

Sjöhistoriskas arkiv har öppet för allmänheten helgfria tisdagar och onsdagar kl 12-16. Välkommen!