För Särskolan erbjuder vi lektioner inom bild, samhällsorienterande ämnen, svenska och teknik. Vi anpassar våra lektioner efter elevernas särskilda behov. Tveka inte att ta kontakt med oss och diskutera ett upplägg.

Samtliga lektionsförslag som du hittar under de olika årskurserna kan anpassas efter era elevers behov. Alla lektioner följer läroplanen enligt Lgrsä11. Många av lektionerna kan även kompletteras med grupparbeten och estetiskt arbete i vår Skaparverkstad.

Våra lektioner anpassas efter dina behov och önskemål. Ert besök hos oss är kostnadsfritt.

Mer för skolan: