Sankt Erik

Pausa Starta
Sankt Erik 1
Sankt Erik 2
Sankt Erik 3
Sankt Erik 4

Sommaren 2016 öppnar vi den 27 maj och har öppet dagligen mellan 11.00 - 18.00 (stängt midsommarafton och midsommardagen). Det är full aktivitet på Sankt Erik i sommar:

Familjevisning 11.30 dagligen

Ordinarie vsining 14.00 dagligen

Knop- och sjömansskola för barfamiljer 15.00 (inlsedningsvis tisdag-torsdag)

Visning på engelska 15.30 dagligen

Den 27 - 29 maj mellan 11.00 - 16.00 är huvudmaskin och panna på Sankt Erik igång. Det görs i samband med Veteransbåtsmötet och Skärgårdsmässan som äger rum på Galärvarvet under denna period. Välkomna!

Den 19 augusti är det PUB ombord med Sofie Livebrant och "Lighthouse Stories". Välkomna!

Isbrytaren Sankt Erik byggdes 1915 på Finnboda Varf. Sankt Erik hette från början Isbrytaren II och var Sveriges första havsisbrytare.

Det var Stockholms stad som behövde isbrytaren för att hålla skärgårdslederna in till staden öppna.

Under hårda vintrar lånades Sankt Erik ut till staten. Hon assisterade då sjöfarten i Bottenviken och runt skånska kusten.

År 1977 togs Sankt Erik ur bruk och sedan 1980 är hon museifartyg.

Sankt Erik är byggd som en klassisk östersjöisbrytare. Stäven är vinklad för att kunna glida upp på isen så den krossas av fartygets tyngd. I fören finns en propeller som spolar vatten och krossad is längs skeppets sidor. Sankt Erik har även ett krängningssystem med vilket vatten kan pumpas mellan tankar i fartygssidorna. Isbrytaren vaggar sig fram genom isen.

Sankt Erik har två trecylindiga ångmaskiner. Den aktra är Sveriges största fungerande sjöångmaskin.

Fakta:

  • Längd - 60 meter
  • Bredd - 17 meter
  • Djupgående - 6,5 meter
  • Besättning - 30 man

Mer info

Samarbeten

Sjöhistoriska samarbetar med Södertörns Radioamatörer, Mariningenjörsföreningen och Svenska Fyrsällskapet. Föreningarna bedriver verksamhet ombord på Sankt Erik och Finngrundet.

Vänföreningen för Sankt Erik

  • Föreningen arbetar för ett bevarande och brukande av isbrytaren Sankt Erik.
    Bli medlem nu! Pg 23 42 13 - 7, 100 kr /år och ange namn och adress och gärna även e-postadress.
  • Hemsida

Sjöhistoriska