Foto: SWIKS Fo21371AB

Foto från okänd fotograf

Fartygsnamn SWIKS
Byggår 1902
Varv K. Karkle, Upesgriva
Mått

Längd över allt 34,4 meter

Bredd över allt 8,65 meter

Kategorier Övriga segelfartyg
Sökord Tremastad skonare 3-mastad skonare 3m skonare SWIKS
Övrigt SWIKS byggdes för Indrik S. Puhlin i Riga, som seglade fartyget till 1912. Det året övertogs SWIKS av ett partsrederi med J. E. Johansson (från 1916 J. M. Andersson) som huvudägare, varvid Vårdö blev ny hemmahamn. År 1917 såldes SWIKS till Rederi AB Baltic i Mariehamn (Sev. Gustafsson huvudredare). År 1924 fick fartyget åter Vårdö som hemort då det såldes till Arthur Lundqvist. Den 21 december 1926 på resa Flensburg - Mariehamn i ballast strandade SWIKS vid Änggärdsudden söder om Grankullavik och blev vrak; resterna av fartyget ligger ännu där. Annan kopia av denna bild återfinns med samma nummer även i J. Robert Bomans samling; ägaruppgifterna ovan härstammar från Bomans anteckningar.

Arkivinformation

Fotonummer Fo21371AB
Museum Sjöhistoriska museet
Samling Pauline Erikssons samling

Bildinformation

Fotograf okänd fotograf
Original Nej
Repro Ja