Foto: SWIKS Fo21375AB

Foto från okänd fotograf

Fartygsnamn SWIKS
Byggår 1902
Varv K. Karkle, Upasgriva
Kategorier Gruppfotografier Detaljer på segelfartyg Övriga segelfartyg
Sökord Hjalmar Eriksson Vivian Sviberg Rafael Andersson Oidentifierad person SWIX 3-mastad skonare Tremastad skonare 3m skonare
Övrigt SWIKS byggdes för Indrik S. Puhlin i Riga, som seglade fartyget till 1912. Det året övertogs SWIKS av ett partsrederi med J. E. Johansson (från 1916 J. M. Andersson) som huvudägare, varvid Vårdö blev ny hemmahamn. År 1917 såldes SWIKS till Rederi AB Baltic i Mariehamn (Sev. Gustafsson huvudredare). År 1924 fick fartyget åter Vårdö som hemort då det såldes till Arthur Lundqvist. Den 21 december 1926 på resa Flensburg - Mariehamn i ballast strandade SWIKS vid Änggärdsudden söder om Grankullavik och blev vrak; resterna av fartyget ligger ännu där.

Arkivinformation

Fotonummer Fo21375AB
Museum Sjöhistoriska museet
Samling Pauline Erikssons samling

Bildinformation

Fotograf okänd fotograf
Original Nej
Repro Ja