Fartyg & Båtar

Sverige är ett land med lång kust, många sjöar, älvar och kanaler. Genom historien har människor varit beroende av att kunna frakta och färdas sjövägen. Fartyg är därför en del av vårt kulturarv. Sjöhistoriska museet arbetar på olika sätt för att uppmärksamma och stödja bevarandet av kulturhistoriskt intressanta fartyg och båtar.