K-märkning av fartyg

Pausa Starta
K-märkta faryg 1
K-märkta faryg 2
K-märkta fartyg 3
K-märkta fartyg 4
K-märkta fartyg 5
K-märkta fartyg 6
K-märkta fartyg 7
K-märkta fartyg 8
K-märkta fartyg 9
K-märkta fartyg 10

Vi k-märker intressanta och värdefulla fartyg. På så sätt vill vi verka för att de uppmärksammas, bevaras och brukas. Förhoppningen är att k-märkningen ska ge uppmuntran och stöd till ägarna som arbetar med att förvalta vårt historiska arv.

Ägaren ansöker om att få sitt fartyg k-märkt. Utmärkelsen k-märkt kan sökas för fartyg som gått i yrkesmässig trafik under svensk flagg eller som på annat sätt främjar kunskapen om sjöfartshistorien i svenska farvatten.

Ansökningar behandlas två gånger om året och ska inlämnas senast 1 mars eller 1 oktober.

Kontakt och frågor

Har du frågor om k-märkning av fartyg kan du skicka ett meddelande till intendent Claes Wollentz via formuläret nedan:

För att kunna skicka in ditt formulär måste du svara på den här frågan. Vad är 9 + 1?

Sjöhistoriska