K-märkning av fritidsbåtar

Pausa Starta
Yaramaz
Solavae
Mia
Kristina

Sjöhistoriska k-märker fritidsbåtar. Genom k-märkningen vill vi att de kulturhistoriskt intressanta båtarna ska uppmärksammas. Syftet är att öka kunskapen om dem och att båtarna på så sätt ges bättre förutsättningar att bevaras.

Under några år har Sjöhistoriska museet k-märkt fritidsbåtar. Vi hoppas genom k-märkningen att det generella intresset för äldre båtar ökar. Sjöhistoriska har tagit fram ett emaljmärke som ska kunna sättas upp i k-märkta fritidsbåtar:

Emaljmärke K-märkt fritidsbåt

Frågor

Frågor som gäller ritningar på fritidsbåtar besvaras av Sjöhistoriska museets arkiv: registrator@maritima.se tfn 08-519 549 48.

Har du frågor om k-märkning kan du skicka ett meddelande till intendent Fredrik Blomqvist via formuläret nedan. Här kan du också lämna synpunkter på k-märkningen av fritidsbåtar.  

För att kunna skicka in ditt formulär måste du svara på den här frågan. Vad är 7 + 6?

Sjöhistoriska