Birka 2013 är igång!

Årets grävsäsong har startat.

Första veckans team av marinarkeologer har anlänt under de senaste dagarna till Björkö. Vi är flera från Sjöhistoriska på plats; Sila, Karin, Andreas som är grävledare och jag Nina som är ansvarig för vår publika del av undersökningen. Med på plats är också marinarkeolog Jörgen från Roskilde Museum och våra finska marinarkeologer Ville och Eve som också deltog i förra årets undersökning. Vår mest långväga marinarkeolog är Mike från Canada som är här på ett scholarship för sin PhD.

Förra veckan slet och släpade vi all utrustning i gassande sol och trettio graders värme. På fredagen var allt äntligen ute på Björkö.

Denna första dag med hela teamet på plats har vi ägnat åt att få fältstationen på Svarta jorden funktionell, både för publik och för våra dykande marinarkeologer. Vi har bland annat rest tält, monterat utställning, byggt dykförråd och slitit med att få iordning på vår dykbrygga. Monteringen av dykbryggan tog en del huvudbry och slit eftersom den plats vi har valt för årets undersökning, lite längre norrut än tidigare års schakt, har en botten av löst sediment. Efter att dykbryggan monterats till några meters längd ut i vattnet började detta också visa sig på bryggans stabilitet, den kantrade mer och mer…. Det kommer att ta ytterligare en dag innann denna brygga med en avslutande dykplattform är på plats som en bra stabil utgångspunkt för undersökningen.

Vi kommer att fortlöpande blogga på denna sida så att alla kan följa resultaten. Dessutom är vi aktiva på de sociala medierna Instagram och Facebook under namnet Sjöhistoriska. På Twitter finns vi att följa som @arkeologerna.

Eller besök oss här på plats på vackra Björkö. Åk då förslagsvis med Mälar Victoria som avgår från Stadshuskajen varje dag. Vi är på norra delen av Svarta jordens stora hamn.

Välkomna!

En intressant karta

För ett år sedan kom jag i kontakt med Niklas Börjesson som genom arkivstudier kartlägger de fartyg som sänkts i strategiska sund till Stockholms försvar alltsedan 1500-talet fram till 1800-talets första hälft. Flera av dessa fartyg sänktes i Oxdjupet.

Oxdjupet

I Oxdjupet sänktes flera uttjänta örlogsfartyg. Foto: Karolina Kristensson, Sjöhistoriska museet.

Regalskeppet Vasas syster!

Runt midsommar skickade Niklas ett foto av en karta till mig som av allt att döma var från 1600-talets andra hälft. Kartan var fascinerande och jag ville göra mitt yttersta för att försöka dechiffrera den. Det visade sig att kartan upprättats av Johan Peter Kirstenius någon gång mellan 1677 och 1682. Kirstenius ledde befästningsarbeten 1656-59 vid bla Vaxholm. Under 1670-talet ledde han återigen befästningsarbetena i Stockholms skärgård.

Kirstenius

Foto: Niklas Börjesson. Kartan finns i original på Krigsarkivet.

Texten, som är på tyska, är lite krånglig men i stora drag lyder den i översättning från tyska till svenska så här:  

"A. Ett sund som kallas för Oxdjupet där år 1656 tvenne stora gamla örlogsfartyg sänktes, vilka dock genom den starka strömmen lade sig i linje mot Stockholm. Detta sund blev i december år 1658 sjömätt av före detta herr generalkontrollören Jacob Dickman och av mig, Johan Peter Kirstenius – varifrån numren på kartan kommer.

 B. Här skall det ligga gamla stenkistor.

 C. Här finns sedan gammalt ett grund och på berget vid D finns en vakt.

 År 1675, den 23 juli, sänktes här på samma ställe som de år 1656 sänkta fartygen, Stora Kronan varvid hon blev punkterad i skrovet.

Den 15 september år 1677 har jag i en krönika om Gustav Vasa av Ægidius Girs, tryckt i Stockholm 1670, på sidan 213 läst att år 1549 blev Oxdjupet utanför Stockholm igensänkt av stenkistor varvid en ny bom lades över Stegesund. Samtidigt byggdes det ett blockhus på Vaxholm."

Det visade sig alltså att texten handlade om sänkningen av örlogsfartyget gamla Kronan (II) i Oxdjupet 1675. Kronan (II) var det andra stora örlogsfartyget i Flottan med namnet Kronan och byggdes 1633Den tredje Kronan förliste under dramatiska omständigheter året därpå, den 1 juni 1676, utanför Hulterstad på Öland. Men det är en annan historia...

Genom uppgift från Ingvar Sjöblom visste vi sedan tidigare att 5,5 ton järn togs ombord Kronan (II) för att fartyget skulle sjunka snabbt. Av Kirstenius text framgår att strömmen var så stark att de två fartyg som sänktes 1656 hade lagts sig i strömriktningen och att man vid Kronans sänkning ville förvissa sig om att hon sjönk snabbt - genom järnets ombordlastning och skrovets punkterande. Det var heller inget litet skrov - 55 meter över stävarna och 14,5 meter brett.

Vad hände då med Kronan (I), som byggdes 1618? Ja, det får vi anledning att återkomma till!

Jag rekommenderar den som är intresserad att komma att lyssna och diskutera med Niklas Börjesson onsdagen den 18 september 2013 mellan kl 11.30 och 12.30 då han håller föredrag om sin forskning på Sjöhistoriska museet. Fritt inträde! 

Nu är undersökningarna vid Runsa fornborg slut för den här gången.

Ja nu är våra undersökningar i Lilla Borgviken vid Runsa fornborg slut för den här gången. Vårt mål var att gräva oss ner i botten intill vraket vi fann förra året och se om vi kunde hitta spår efter Runsas storhetstid.

Foto: Patrik Höglund, Sjöhistoriska

Fem dagar är ganska kort tid att hinna med det man vill. Mycket utrustning som skall riggas och fungera men vi lyckades få till en bra undersökning trots detta.Vi kom ner en meter i botten och kunde konstatera att det finns kulturlager från flera olika perioder. Vraket ligger nedtryckt i flera olika  lager.  Det finns ett tjockt lager under med huggspån, bearbetade grenar och annat som ligger under vraket.

Foto: Patrik Höglund, Sjöhistoriska

Vi har tagit prover i de olika lagren som vi även hoppas få dateringar på. Vi hittade inga fynd som kan kopplas till Runsaborgen men tror att det är mycket möjligt att det sista lagret kan vara från den perioden. Vi tog även upp ett litet schakt vid strandkanten där telekabeln skulle gå upp.På land där stockbåten påträffades 1973 som är daterad till järnålder är lagret mycket likt det vi fann på botten.

Foto: Jim hansson, Sjöhistoriska

Vi grävde här dels för att försöka återfinna ett timmer med en nit i som sågs men lämnades 1973 men också för att se hur kulturlagret kunde jämföras med det på botten. Något timmer fann vi inte men vi hittade faktiskt ett par andra intressanta fynd som vi nu är mycket spända på vad det kan vara för ålder på. Det rörde sig om två mindre fragmenterade spant med dymlingshål i.

Foto: Jim hansson, Sjöhistoriska

Otroligt spännande, kanske hör träbiten med niten till dessa fynd? Vi hittade både i vatten- och  landschaktet bearbetade grenar och hasselnötter mm som påminner mycket om lagret som vi gräver i på Birka. Så förhoppningarna är att vi hittat ett kulturlager som mycket väl kan knytas till borgens storhetstid.

Nu kommer vi samla nya krafter under sommaren och därefter analysera veckan som gått och se vad vi kan planera för spännande i framtiden.

Nu är det semester som gäller men ni kan följa bloggen ändå under sommaren. Om inte annat kommer det bli full aktivitet under slutet av juli och sedan augusti då Birkagrävningarna drar igång.

Trevlig sommar så hörs vi snart igen...

Nu är undersökningarna vid Runsa igång!

Idag åkte vi ut i den hysteriska trafiken med fulladdad bil för att etablera oss på Runsa. Vi oss till Rosersbergsslott där vi fått tillstånd att ha vår båt. Otroligt fin miljö. Väl framme var det bara till att lasta ur allt på bryggan och sedan fylla båten till bredden med utrustning. Efter den korta båtturen så va det bara på det igen. Ut med grejerna på stranden.

 

När sedan vi tömt båten så tog vi en promis upp på det imponerande borgberget för att snacka med arkeologerna som gräver inne i borgen. Det är en imponerande ingång med kraftiga stenvallar som skydd.

 

Det rullade på bra för kollegorna i borgen där bland annat en helt intakt benkam med ornamentik grävts fram häromdagen. Vi kikade runt och alla var på topphumör som ni ser!

 

Nedanför grabbarna så ligger Lilla Borgviken där vi ska gräva. När vi kände oss färdiga uppe på berget begav vi oss ner i viken igen. I år så har kommuen sett till att röja den branta slänten i viken. Det dök upp en okänd terrasering samt ett par misstänkta stenansamlingar som vi skall kika närmare på vid tillfälle.

Vi började rigga vår utrustning inför första dyket. Tanken är att vi skall fortsätta sökandet efter kulturlagret vi tror finns där från Runsas storhets tid. Perioden är mellan 300- 500- talet e.Kr! Alltså 200 år före Birka. Vi monterade en ställning som vi ska ha som avgränsning samt som stöd att ligga på när vi gräver.

 

När vi täckt av vraket så placerade vi ställningen intill vraket där vi grävde förra året. Vid avtäckningen passade vi på att bärga en lös bottenstock för dokumentation.

 

Sen var det dags att komma igång med grävandet. Men såklart när teknik och motorer är inblandat så blir det alltid lite strul. Pumpen hade rostat igen så det va bara fram emd hylsnyvckelsatsen och köra hårt. När den väl var loss och smörjd så lyckades jag dra av startsnöret! Fram med grejerna igen.... Men till slut så hoppade den igång och grävandet var i full gång. De första 20 cm består av ett lager med zebra musselskal (en invandrande art som noterades så sent som på 1920- talet!). sen kommer ett härligt rotsystem från näckroserna. men vi har tagit oss ner nu och då kom det fram en märklig skida eller med till en släde. Den är inte från Runsas period men kan mycket väl från 16-1700- talet.

Nu är vi hemma och det är bara att ladda batteriet inför morgondagen. Det är faktiskt en fantastisk plats som är väl värd ett besök. Nu hoppas vi hitta nått spännande på Lilla Borgvikens botten som kanske ligger och döljer sig för oss....

Återkommer med mer info snart.....