Är Birkas bevarande förhållanden unika för Mälaren?

I den här bloggen tänkte jag lyfta lite funderingar jag har om bevarandeförhållanden och sedimentationsförloppen i Mälaren konrta Östersjön (flera av mina kollegor är inne på samma linje också). Kanske inte låter så upphetsande men det är rätt spännande faktiskt så håll ut.

Vi har ju sett under flera år nu hur mängder av helt otroligt välbevarade fynd kommit upp från sjöbotten utanför Birka. Vi slås gång på gång hur märkligt det är att dem är i så fint skick. Som ni säkert har läst så börjar vi få lite kläm på hur kulturlagret breder ut sig och även fått en liten hum om hur lagrena funkar. Det som är märkligt är att platsen är i princip helt oskyddad från de flesta vindarna. Så varför är det så bra förhållanden just här?

Tänkte beskriva ett par exempel på oilka plaster med lämningar och försöka förklara det jag ser som några problem.

Kan bara kort säga att jag alltid varit intresserad av just Mälaren pga dess långa historia plus att det inte dykts så mycket där i jämförelse med östersjön. Har säkert gjort en 300 dyk i både jobbet men också som glad amatörarkeolog i oilka sammanhang i Mälarens mörka vatten. Alltså, det måste finnas massor att upptäcka! Visar en karta med tre olika områden först.

1. Här är platsen där vi just nu bedriver utgrävningar nedanför Birkastaden (se tidigare blogginlägg om Birka).  Här är alltså bevarandeförhållanden otroligt bra. Fynd svallas sakta ut från strandkanten och rör sig i sedimenten utan att till synes påverkas alltför mycket. Under det omsvallande sedimenten (ca 30-50 cm under) kommer lager som troligen legat där sedan Birkas glansdagar. Jag nämnde ju tidigare att det är ett blåshål där och att det ligger helt okyddat. Så varför är det så bra förutsättningar? Troligtvis handlar det om lyckosamma geografiska och geologiska förutsättningar.

2. I det här området gjordes inventeringsdykningar i syfte att se hur botten såg ut men också i hopp om att hitta mer spår från Birka. Det vi upptäckte här var att det inte finns tillstymelse till sedimentation! Det är en stenig botten där glacialleran är synlig på många ställen. Här är det uppenbart att vädrets makter inte låter något ligga kvar eller skyddas för framtida upptäckter. Vi påträffade en liten båt som var enormt eroderad. Den va skrovhel men hade lövtunna bordläggningsplankor. Vid en närmare titt så såg vi en grön färg! Den va troligen max 50 år gammal. Så nära Birkas hamn har vi här ett område som inte skonar några lämningar eller låter sedimenten lägga sig över huvudtaget.

3. I detta område har jag kikat på ett 20-tal vrak tillsammans med andra dykare och arkeologer under årens lopp. Det var under slutet av 90-talet som en stor side scan sonarkartering (sidotittande ekolod) skedde i hopp om att hitta ett "vikingatida skepp. Körningen gjordes av Marinen. Drygt 100 indikationer på skeppsvrak hittades från Hovgårdsfjärden i norr till södra Björköfjärden i söder där den röda ringen är på kartan. Vi kikade alltså på ett 20-tal av dessa indikationer där djupen var mellan 20-35 meter. Vi trodde att nu skulle vi kanske äntligen hitta ett riktigt gammalt skepp i Mälaren. Men vid samtliga dyk så visade det sig att det främst var 20 m långa pråmar med tegel, sten och sandlaster. Även fritidsbåtar påträffades. Det som var slående var att alla skepp trots det stora (skyddande trodde vi) djupet ändast stack upp ca en halvmeter i den till synes bottenlösa sedimenten. Skeppen är grovt daterade till runt slutet av 1800-talet som äldst och 1900-tal. Med dom erfarenheterna så kan man ju undra var de äldre skeppen som såklart finns ligger någonstans? Dom måste ju i ett område som detta ligga flera meter ner i sedimenten i så fall! Hur hittar vi i så fall dom??

Ett exempel till är när vi gjorde en undersökning inför byggandet av Förbifart Stockholm. Vi karterade de berörda områdena med sonar och hittade 35 vrak. Dykningarna resulteraded i ytterligare fyra vrak. Av dessa fem vrak vi hittade var de fyra dykfynden fornlämningar! Jag tror att sonaren har väldigt svårt att urskilja riktigt vattendränkt trä (som riktigt gamla vrak har) från Mälarens sediment. Förmodligen har den nästan samma densitet (samma hårdhet som ljudvågorna studsar mot) som just sedimenten. Vrak och andra äldre lämningar blir därför ofta "osynliga". Ett bra exempel på det är detta vrak som vi hittade med dykare vid södra Lovön.

Det här vraket syntes alltså inte på sonaren. Vad som även är slående med detta vark är att det är otroligt eroderat. Vid en fösta anblick så ser det mycket gammalt ut. Precis som vraket jag beskrev i område 2. Men när jag närmade mig vraket så såg jag att den hade urtag för en utombordare! Även detta är ett modernt skeppsvrak.

När vi sedan för ca två år sen blev inbjudna att dyka nedanför Runsas fornborg kände vi efter rekogniseringsdykningarna att här fanns det potential.

Den dåtida strandlinjen (400 e Kr.) ligger bara ca 10 m från dagens. Här hade vi en otroligt väl skyddad hamn precis intill borgberget. Vid den första provgropen vi gjorde i sjöbotten hittade vi ett vrak! Vraket dök upp efter ca 50 cm grävande! Vi trodde dirket att nu har vi hittat det där "gamla" vraket!

Vraket grävdes fram för att se vad för typ av skepp det var men också för att kunna ta bra dendroprover (årsringsdatering).

Men det visade sig att det inte heller det här va det där "gamla" vraket. "Bara" 1600-tal! Dock ett av de äldre vrak som hittats i Mälaren. Ett 1600-talsskepp ligger alltså en halvmeter under botten på 2 meters djup i en extremt välskydda hamn. Men vi tror efter årets undersökningar att vi hittat ett kulturlager under vraket som kan vara från Runsas storhets tid. Det är väldigt komplicerat med alla olika lager som tillkommit under ofta okända förhållanden.

Med flera av dessa erfarenheter så inser vi att det finns flera problem att lösa om vi skall hitta äldre skeppsvrak eller andra lämningar i Mälaren på ett systematiskt sett. Än så länge har det inte hittats några Dalarövrak, inga Anna Marior, inga spökskepp, inget helt exponerat 1100- tals vrak på 2 m djup (Koggen vid Jungfruskär) och heller inget Älgövrak från 1400- talet som är helt synligt på 4 m djup!

Som slutsats så är det nog bara inse att sonaren har fler begränsningar i Mälaren än Östersjön. I Mälaren verkar det nästan bara var moderna vrak som syns på sonaren. Troligtvis är det denmäktiga sedimentationen som gömmer vraken men också om det sticker upp något äldre så blir dom osynliga i dyn pga att sedimenten och lämningarna har samma densitet som jag va inne på tidigare.

Bevarandeförhållanden kanske är mer lokala pga naturliga och topografiska förutsättningar. Inte bara på att det är sötvatten och att det inte finns någon skeppsmask som vi hela tiden pratar om. Sedimnetationsförloppen verkar vara väldigt komplicerade och är olika för olika miljöer. Där man tror det skulle kunna vara bar förhållanden har visat sig vara helt tvärtom.Vraken som sticker upp ur den kraftiga sedimenten verkar brytas ner mycket snabbare i Mälaren än i Östersjön. Möjligen är det andra mekaniska orsaker, som strömmar eller isar som påverkar lämningarna negativt. Eller är det okända organismer som spelar oss ett spratt ibland. Vi har ju sett  i östra Mälaren att den invandrande arten, (under flera undersökningar vi gjort har vi observerat dessa) Vandrarmusslan brett ut sig och delvis slagit ut den naturliga sötvattenmusslan. Kan arter som dessa påverka lämningarna??

Vill bara avsluta med att jag inte ger upp hoppet om Mälaren och dess lämningar, vill också säga att detta är mina högst personliga funderingar och tankar. Har ca 20 års erfarenhet av Mälardykningar så detta är problem som jag ser och har sett samt är lite konfunderad och orolig för. Det finns alltså inget vetenskapligt arbete bakom denna blogg. Tänkte mer använda den för att lyfta frågan och förhoppningsvis höra andras erfarenheter och funderingar. Kände att det vore bra att ställa dessa frågor mot de fantastiska fynd som kommer upp vid Birkas nordvästra strand.

Varför här och inte där om ni förstår vad jag menar.

Mälaren (eller som många brukar påpeka att jag säger, Meeeeelaren) är nyckfull men otroligt spännande.....Vet att vi kommer lösa dessa frågor och hitta ett system i framtiden som funkar för just Mälaren men också andra insjöar.....Det gamla vraket kommer visa sig... helt säker!

Maritima Birka - djupdykning i vikingatiden

Nu har vi publicerat en video om årets utgrävningar på Birka! Ta 5 minuter och 42 sekunder av din tid och dröm dig tillbaka till vikingatiden! Filmen finns även på YouTube.

 

The Sea Giveth and the Sea Taketh Away

Mike Moloney är vår förste gästbloggare från Canada och han har varit med oss under större delen av fältperioden här ute på Birka i år. Till vardags håller han på att avsluta sina doktorandstudier om livet ombord på krigskepp under 1500-1700 talen. Under åren han har deltagit i flera marinarkeologiska undersökningar både i Canada och i England och nu även i Sverige. 

Bild av dykplattformen tagen av dykare i vattenytan. Foto: Silas Sokulu

A professor of maritime archaeology, who taught me during my master’s degree, once said that, “The greatest fallacy of maritime archaeology is that it is just as easy as terrestrial archaeology.” This may seem like a bit of a cop out, but time and time again it is proven that the practice of trying to reproduce the same, exact, scientific results as a land excavation stretches the bounds of science and engineering for a maritime archaeologist. However, the results are worth it, and this year’s underwater excavations at Birka are no exception.

We have opened a 2m by 3m excavation trench. This will take us the full length of the 21 day project to complete, which by land standards is quite slow. A crew of ten archaeologists on land would expect to excavate about 10 square meters per day. Our crew of diving archaeologists will have averaged approximately 8 hours underwater per day, over the course of the project, and have excavated 2/3 of what the same land crew could do in a day, by the end of the project. This throws into stark relief some of the difficulties associated with conducting excavations underwater.

The two major constraints of underwater excavation are time and accessibility. Through the wonders of surface supplied air we are able to manage the time factor, allowing diver’s to work virtually indefinitely, or as long as their bodies can withstand the cold. Accessibility is usually a bit harder to control and depends heavily on weather and water conditions. A pleasant dive can quickly turn into a turbulent, dark mess. A strong wind, current, or boat can often toss the diver around the grid or restrict his or her visibility to virtually millimeters. But despite these challenges this environment offers us a few bonuses other archaeologists can only dream of. We float over the site, anchored by an excavation scaffold, nimbly jumping from one side to the next without disturbing the archaeology. Using water dredges we are able to lower ourselves slowly over the site and gently wave away sediment without ever touching the delicate artifacts. The nature of the underwater environment also has the benefit of preserving for us organic artifacts that would never have survived the test of time on land. A thousand year old rope, leather shoe, textile, or piece of wood can emerge from the sediment as if brand new. These items would be lost to history if it were not for the water that protects them.

In this way the practice of excavating underwater can be at one moment the most frustrating thing an archaeologist can experience, and the next moment the ecstatic unearthing of an artifact virtually untouched by time. An unnerving blind dive into the depths, or a feeling of true connection with the past by holding in your hand something that hasn’t been touched since it was last held by its owner.

And so we dive on. Contending cold, darkness, and the unpredictable sea. In search of that next find. That next piece of history.

Lager, lager, lager… och dagens fynd!

Vi är inne på sista veckan i vår utgrävning av botten utanför Svarta jorden och schaktet börjar bli ganska djupt. Som mest har vi grävt oss 1 meter ner i botten. Vi gräver stratigrafiskt, vilket innebär att vi gräver ett skikt i taget. Dessa skikt, vilka vi kallar lager, blir tillsammans ett arkiv över allt som hänt. Vi ser hur erosionen påverkat botten från vikingatid och framåt, vi lär oss vilka lager som blivit till efter, före och under Birkatid. På så sätt får vi också en grov uppfattning om när fynd, pålar och timmer har hamnat där de ligger.

Att gräva stratigrafiskt under vatten kan vara väldigt svårt om lagerbilden är komplicerad och sikten är sisådär. I år har det har verkligen varit en utmaning. Lagerna faller kraftigt i olika riktningar. Skillnaden mellan två lager är inte alltid knivskarp utan kan vara mer gradvis övergående. Sen är vi ju inte heller på botten längre än 1-1,5 timme i taget. Slutsatser måste dras baserat på många olika arkeologers iakttagelser och utifrån väldigt varierande siktförhållanden. Ibland får man som arkeolog gå mer efter hur lagerna känns än hur de ser ut, eftersom sikten tidvis bara är någon decimeter. Då  hjälper det att gräva utan handskar!

Ett enkel med effektiv metod är att hela tiden markera lagerna i schaktväggen med sönderbrutna bitar av gula och vita plasttumstockar. Dessa plaststumpar vägleder oss när vi sedan ska rita av lagerbilden i schaktväggen, när vi gör våra profilritningar.

Och föresten, dagens fynd är en gåta påträffad i ett kompakt trälager som vi tror är bildat under Birkatid. Föremålet är i trä och består av två tunna träskivor som är ihopbundna i en ände av en smal vidja. Den bästa gissningen på vad föremålet en gång varit är en klädnypa, men egentligen har vi ingen aning. Något liknande har vi tidigare inte påträffat, och det kan vara så att föremålet är det enda bevarade i sitt slag.