Nu är vi klara vid Runsavraket för den här gången!

Nu e vi klara för den här gången i hamnen nedanför Runsas fornborg. Resultaten på en vecka va mer än vi kunnat tro. Ett välbevarat vrak, en brygglämning, konstaterat kulturlager och kanske ytterligare ett vrak!!! Vi avslutade med att gräva lite i brygglämningen för att se konstruktioner och eventuellt se hur kulturlagret såg ut under denna.

60 cm ner under brygglämningen kom det fram två sammanfogade bordläggningsplankor med drev emellan!

Om det är ett nytt vrak eller om dessa tillhör vraket längr ut vet vi inte än.... Notera även pinnarna å riset i schaktväggen! Vi har tagit prover från dessa plankor också så nu får vi vänta!!

Jag har tidigare glömt att presentera samarbetspartners i detta projekt som gjort detta möjligt.

Här kommer en beskrivning av projektet:

Vår del i Runsaprojektet är en del i SHIPWHER som är ett estniskt-svenskt samarbetsprojekt med fyra partners; estniska Riksantikvarieämbetet , Statens maritima museer, Riksarkivet i Estland och Estlands Sjöhistoriska museum. Projektet finansieras av EU-fonden Central Baltic. SHIPWHER syftar till digitalisera och tillgängliggöra det maritima kulturarvet. Projektet arbetar med att uppdatera och införa ny information i den svenska publika fornminnestjänsten Fornsök och att förmedla det maritima kulturarvet genom publik arkeologi som består av skolprogram, visningar samt genom ”nära-dyk-upplevelser” via s.k. torrdykning.

Återkommer så snart som möjligt med först film men sen även dateringar på våra spännande lämningar....Riktigt spännande projekt!

 

Runsavraket!

Idag fortsätter vi med dokumentationen av vraket. Igår grävde vi oss ner utanför vraket för att se i vilken miljö den ligger i. Vad vi kan se i de relativt små schakten e faktiskt att det inte finns ett enda fynd som talar för att det skall vara modernt! Kulturlagret består mestadels av ris, mindre pinnar och huggspån. Materialt påminner mycket om Birkas kulturlager. Det e helt klart spännande!

Vraket har en väldigt smäcker skrovform. Känns inte som andra vrak i Mälaren som vi påträffat faktiskt. Så va det varit för skeppstyp eller användningsområde e oklart än så länge.

Vi ritade en planskiss igår som kan ge oss en bild av hur vraket ligger i förhållande till stranden å bottentopografin. Vi har även kikat på detaljer, det finns omböjda handsmidda spikar men vi har även hittat spår efter nitar, detta måste vi dock kika närmare på. De infällda plankorna innanför bordlägning har vi fortfarande ingen kläm på men jag ska dyka snart å försöka få en bättre bild av detaljerna.

Landarkeologerna har hela tiden försökt återfinna telekabeln men inte påträffat den. Igår när jag frilade akterstäven så dök den upp!!! Inte ens 10 cm från aktern ligger den nerspolad!!!

Den har dock brutit av ett flertal lösa bordläggningsplnakor! Jens har precis sonderat i botten och vraket e ca 10 meter långt så det har nog ursprungligen varit upp emot 15 m!!! Vi har fått med oss bra bildmaterial o fina filmer ( Jens Lindström har tagit alla bilderna). Filmer kommer jag lägga upp här lite senare...

Nu skall jag hoppa i dräkten å går ner i mälarens gröna vatten å kika vidare på detta spännande vrak....Återkommer snart...

 

 

Vrak påträffat i den förmodade hamnen vid Runsa fornborg!

I måndags drog vi ut med full packning till Runsa som ligger nära Rosersbergs slott. Platsen för undersökningen är den förmodade hamnen till fornborgen som ligger vid Runsa (daterad till andra hälften av 400-talet). Här driver Michael Olausson ett forskningsprojekt sedan början av 1990-talet! Vi blev inbjudna att vara med redan i höstas då vi tillsammans med Södertörns högskola gjorde de första rekogniseringsdyken i september. Vi hittade då spår av ett kulturlager samt några knuttimrade bryggdelar som senare daterades till 1400! Inför denna säsong var målet att göra precis som på Birka, alltså gräva provgropar i sjöbotten för att se hur och om det finns ett kulturlager. Vi anlände med båten å började genast förbereda för dykning...

Jag å Jens diskuterade var vi skulle lägga schakten å kom överens om ett ställe. Dykningarna inledes och grävningarna drog igång!Efter bara två dyk dök plötsligt lite plankor dyka upp! Vi fortsatte å kunde ganska snabbt konstatera att ca 30 cm under sjöbotten låg ett skeppsvrak!!!!

Inget av vraket sticker upp ovan botten så vi blev otroligt spända! Vi fortasatte att frilägga och kunde då se att det var ett klinkbyggt skepp som av dimensionerna at döma varit mellan 10-15 meter långt!!! Intrycket var och är att det är ett mycket gammalt skepp.

Trät är alldeles svampigt å det finns inga fynd som pekar mot att det skulle vara ett modernare skepp. Däremot så vet vi inte hur sedimentationsförloppet sett ut i Mälaren. Vi har även ett tjockt lager med döda musslor av arten zebramussla som kom in i Sverige på 1920 talet så de stratigrafiska aspekterna är komplicerade! Men vi gräver vidare och har tagit oss ner ca 1 meter utanför vraket och kan bara se pinnar, ris och lite huggspån blandat med annat organiskt material så miljön är väldigt lik den som finns i Birkas hamn! Igår tog vi c-14 prover som skickas in i expressfart så nu återstår det bara att se resultatet.....!!!!!!

Vraket som är klinkbyggt har frilagts från akterstäven å ca två meter framåt. Det är trappstegsformade urtag för bordläggningen i stäven som kan visa på betydande ålder. Vi har även hittat märkliga plankor väl infällda mellan spanten på insidan som möjligen är en lagning.

Borden verkar vara sammanfogade med både omböjda spikar och nitar! Vi e inte säkra just nu pga att det e så eroderat! Stävknät är i ek och självväxt. Drevet som finns är troligtvis djurhår men verkar ha en hel del inslag av lindbast!!

Vi kör vidare idag och imorrn men det kommer bli på målsnöret!! Återkommer med lite film å mer info så snart som möjligt!! Ruskigt spännande!!!

Resande Man hittad?

Genom åren har många trott att de hittat det mytomspunna fartyget Resande Man, men några säkra belägg har aldrig funnits. I måndags åkte vi i solsken och blåst ut för att besiktiga ett vrak med Michael Ågren som ciceron. Michael och dykargruppen Grebbestads marinarkeologiska sällskap hittade ett vrak tidigare i vår som de tror kan vara det mytomspunna fartyget. Ombord fanns även en salig blandning av folk från Södertörns högskola, Deep Sea Productions och Försvarshögskolan.

Styrbordssidan. Foto Patrik Höglund, Sjöhistoriska museet.

Historisk bakgrund

I november 1660 var det lilla örlogsfartyget Resande Man på Riksrådets uppdrag på väg till Polen för viktiga förhandlingar om ett förbund riktat mot Ryssland. Ombord fanns greven von Schlippenbach och en mängd rika gåvor som skulle användas för att smörja förhandlarna. Innan man hunnit lämnat Stockholms södra skärgård råkade man ut för en svår storm och förliste nordost om Landsort. Greven och över trettio man omkom i vågorna, men ett tjugotal lyckades rädda sig i land i skeppsbåten. Dagen efter räddades ytterligare fem man som tillbringat natten i stormasten som stack upp över vattenytan.

En upp och nedvänd kanon. Foto: Patrik Höglund, Sjöhistoriska museet.

Är det Resande Man?

Mycket pekar på att det här vraket faktiskt är Resande Man. På vrakplatsen ligger fyra järnkanoner i sina lavetter, men kringspridda delar av fler lavetter pekar på att kanoner bärgats, troligen i samtiden. Vi vet att Hans Albrecht von Treileben bärgade delar av Resande Mans last och kanoner 1661, några år innan han bärgade kanoner från Vasa. Här kan det vara värt att notera att det i historiska källor står att han bärgat kanoner, inte alla kanoner från Resande Man. Det finns minst tre behållare med schatullflaskor i glas, vilket tyder på att välbärgat folk huserat ombord. På vraket finns även så kallade plåtmynt, stora fyrkantiga kopparmynt. Ett av dessa med en tydlig stämpel bärgades för datering. Det visade sig vara en 1 daler med initialerna MK på. Initialerna står för Markus Kock som präglat myntet i Avesta någon gång mellan 1649-1657. Fler prover måste tas och vraket undersökas närmare, men mycket tyder på att det verkligen är Resande Man som hittats.

Ett bronshjul till riggen och schatullflaskor bakom. Foto Jim Hansson, Sjöhistoriska museet.

Dykförbud

På vraket finns det mängder av känsliga och arkeologiskt viktiga föremål. Eftersom Resande Man är omtalat som ett ”skattskepp” finns det även risk för att klåfingriga personer gärna gräver i botten. Vraket i sig är också skört, med stävar och tunna spant som reser sig flera meter över botten. På grund av detta har vraket av Länsstyrelsen belagts med dyk- och ankringsförbud. Målet är nu att en arkeologisk undersökning ska göras av vraket, för att förhoppningsvis senare kunna öppna upp platsen för dykning igen.

Se vidare: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2012/Pages/dykforbud-vid-vraket-efter-resande-man.aspx

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/sjohistoriska/pressrelease/view/vrakfyndet-vid-landsort-mytomspunna-resande-man-770066