Nu närmar vi oss vraket!

Nu har grävningarna kommit igång vid Grand hotell! Vi mötte upp Håkan och PG från SH Bygg AB som ska hjälpa oss med undersökningen.

Schaktet

Tanken är att vi ska ta oss ner till nivån där vi påträffade ett vrak och därefter gräva oss västerut (mot Kungsträdgården) med hopp om att hitta det sydda vraket. Vi har nämnligen våra aningar om att det kan röra sig om två större vrak i samma område!!!

Vi har nästan tagit oss ned till nivån där vraket ligger. Nu ska vi se till att pumpgropen där länspumpen placeras och hålla undan vattnet som hela tiden kommer in i schaktet funkar bra.

Vrakplatsen

Det kommer bli en komplicerad undersökning. Flera rörstråk passrer ovanför vraket vilket gör att vi kommer få gräva försiktigt. Detta medför även sämre förutsättningar för dokumentationen då det blir mindre ljusinsläpp ner i schaktet. Men vi får otroligt bra hjälp av grabbarna på plats så det kommer bli en bra undersökning. Framför allt kommer det bli superspännande att se om det sydda vraket kommer fram ur det massiva kulturlagret!!!

Återkommer med mer information senare.

Nu är det dags att gräva vid Grand hotell igen!

Äntligen är det dags att gräva vid fyndplatsen av de sydda vraket som framkom för ett år sedan! Arbetet med kajen har gått i olika etapper, mycket på grund av den komplicerade trafiken utanför hotellets entré. Men nu är det alltså dags att se om vraket verkligen ligger där nere som vi tror och hoppas på. Ett sopsystem till papperskorgarna längs kajen skall grävas ner och kommer dras över vrakplatsen. Man är nu ca 15 meter ifrån platsen där de sydda skeppsdelarna hittades tidigare.

Vrakplatsen

Vid första tillfället då dessa udda skeppsdelar dök upp så var det endast fragmenterade delar som vi fick ta del av. Trots detta kan vi se att delarna är väldigt välbevarade.

Sydda skeppsdelar

Våra förhoppningar är att vi nu skall kunna undersöka en mer intakt del av vraket. Vi har varit i området i olika omgångar och då påträffat ett kraftigt vrak i närheten av de sydda fynden.

Översikt av vrakplatsen

Det vraket ligger upp och ned. Vi kunde se en bordläggningsplanka där men det var nitat! Är det två vrak i samma område? Eller handlar det om en väldigt udda hybrid? Det skall bli mycket spännande att se vad som döljer sig under gatan vid Grand Hotell. I samband med dessa fynd har ryska forskare (bla. Pavel Filin) hört av sig och hållit stadig kontakt angående detta fynd. Tekniken att sy skepp har en stark tradition i östra Östesjöområdet och då framfför allt i Ryssland. Där har fragment och delar av sydda skepp påträffats på de ryska stäpperna, ibland frystorkade!! Vi har fått tagit del av den ryska forskningen och här kan vi se en rysk rekonstruktion (gjord av: Sergey Kuhterin) av en sydd skeppstyp som kallas för koch.

Rysk rekonstruktion

Vi har gjort en hel del arkivforskningar om den sydda skeppstekniken. Det finns inte många fynd av detta slag så om det ligger där kan detta bidra en hel del till forskningen om skeppsbyggnadsteknikens utveckling!

Planerna är att vi är på plats på onsdag morgon vid Gran hotell för att se om det sydda skeppet visar sig för oss!

Återkommer med mer information under resans gång!

 

Nu är dykningarna mellan Vallentuna och Norrtälje avslutade!

Nu är det färdigt dykt för denna gång i detta projekt. Sammanlag hittade vi sju vrak och två brygglämningar där det ena som troligen har med 1800-talets ångbåtstrafik har ett kraftigt kulturlager. Kulturlagret består till stor del i mängder med keramik och en massa flaskor. Tydligen skeppades latrin från Stockholm till denna plats som sedan spreds ut på åkrarna. Vi dök på en liknande lastage plats vid Lovö (Förbifart Stockholm projektet) där det också var mängder med spritflaskor, man kanske kan tänka sig stanken! Riktigt skitjobb!!

Vraken som påträffades var av mindre roddbåtstyper. Tre av dom är mycket intressanta. Vi diskuterade en hel del hur mycket trafik det egentligen varit på dessa sjöar. Visst det har varit farleder tidigare men som nu grundats upp på grund av landhöjningen men troligen har det inte varit en alltför intensiv trafik vilket då speglar lämningsläget. Troligen har dessa småbåtar varit de vanligaste båttyperna i miljöer som dessa. Trots det är kunskapsläget väldigt dåligt om mindre båtar. Här borde det forskas mer, dessa småbåtar har fömodligen varit ett väldigt viktigt redskap i vardags livet för människorna som bodde runt dessa miljöer, så här kan vi säkert få ut mycket information om hur de använts och vilka som använt dom. De vi hittade var två stycken flatbottnade så kallade stockekor.

De andra var av modernare roddbåtstyp. Vraken som påträffades är väldigt eroderade samt otroligt nedsjunkna i sedimenten. Redan på två tre meters djup är det i princip kolsvart och otroligt dyigt. Att vi ändå lyckas hitta dessa lämningar är ganska imponerande!

Projektet i sig belv ganska annorlunda än vanligt. Här hade vi svårt att ta oss ner i vattnet med båten för det första. Sen är som sagt förhållanden i vattnet verkligen extrema. När vi dök i närheten av den vendeltida borgen i Kyrksjön (ca 500- talet e kr) så började även en kraftig dimma svepa över borgberget!

Dykningarna fortsatte men till slut såg vi ingenting!

Trots detta så kunde vi avsluta projektet med att hitta en botten till en vad vi tror en Stockeka (se bild ovan). Det var ett lärorik och kul projekt, nu ska jag börja skriva på rapporten samt skicka iväg träprover för datering av dessa båtar. Det kommer mer info när dessa är klara.

Dykningar längs Långhundraleden!

Nu är dykutrustningarna packade igen! Imorgon bär det av till Garnsviken och Kyrkviken. I dessa sjöar som ligger mellan Norrtälje och Vallentuna skall en sjövattenledning förläggas och vi har då fått i uppdrag av länsstyrelsen att undersöka så att inte några fornlämningar berörs av arbetet. Sjöarna har från åtminstonde vikingatid utgjort en sjöled mellan Östersjön och Uppsala kallad Långhundraleden. Runt dessa sjöar finns mängder med fornlämningar. I Garnsvikens norra ände finns Toftesta holme som tolkas som en borganläggning. Nedanför denna skall vi undersöka det troliga hamnläget. Vi kommer dessutom sammarbeta med Länsmuseet som skall undersöka området på land vid hamnläget. Det har gjorts en sonarkartering i sjöarna som resulterade i ett flertal indikationer på vad som kan vara fornlämningar, dessa ska vi undersöka också. Det skall bli väldigt spännande att se vad vi kan hitta i dessa miljöer.

Återkommer med mer information under dessa två veckor när vi förhoppningsvis kan visa nya spännande fynd!