Nu är dykningarna mellan Vallentuna och Norrtälje avslutade!

Nu är det färdigt dykt för denna gång i detta projekt. Sammanlag hittade vi sju vrak och två brygglämningar där det ena som troligen har med 1800-talets ångbåtstrafik har ett kraftigt kulturlager. Kulturlagret består till stor del i mängder med keramik och en massa flaskor. Tydligen skeppades latrin från Stockholm till denna plats som sedan spreds ut på åkrarna. Vi dök på en liknande lastage plats vid Lovö (Förbifart Stockholm projektet) där det också var mängder med spritflaskor, man kanske kan tänka sig stanken! Riktigt skitjobb!!

Vraken som påträffades var av mindre roddbåtstyper. Tre av dom är mycket intressanta. Vi diskuterade en hel del hur mycket trafik det egentligen varit på dessa sjöar. Visst det har varit farleder tidigare men som nu grundats upp på grund av landhöjningen men troligen har det inte varit en alltför intensiv trafik vilket då speglar lämningsläget. Troligen har dessa småbåtar varit de vanligaste båttyperna i miljöer som dessa. Trots det är kunskapsläget väldigt dåligt om mindre båtar. Här borde det forskas mer, dessa småbåtar har fömodligen varit ett väldigt viktigt redskap i vardags livet för människorna som bodde runt dessa miljöer, så här kan vi säkert få ut mycket information om hur de använts och vilka som använt dom. De vi hittade var två stycken flatbottnade så kallade stockekor.

De andra var av modernare roddbåtstyp. Vraken som påträffades är väldigt eroderade samt otroligt nedsjunkna i sedimenten. Redan på två tre meters djup är det i princip kolsvart och otroligt dyigt. Att vi ändå lyckas hitta dessa lämningar är ganska imponerande!

Projektet i sig belv ganska annorlunda än vanligt. Här hade vi svårt att ta oss ner i vattnet med båten för det första. Sen är som sagt förhållanden i vattnet verkligen extrema. När vi dök i närheten av den vendeltida borgen i Kyrksjön (ca 500- talet e kr) så började även en kraftig dimma svepa över borgberget!

Dykningarna fortsatte men till slut såg vi ingenting!

Trots detta så kunde vi avsluta projektet med att hitta en botten till en vad vi tror en Stockeka (se bild ovan). Det var ett lärorik och kul projekt, nu ska jag börja skriva på rapporten samt skicka iväg träprover för datering av dessa båtar. Det kommer mer info när dessa är klara.

Dykningar längs Långhundraleden!

Nu är dykutrustningarna packade igen! Imorgon bär det av till Garnsviken och Kyrkviken. I dessa sjöar som ligger mellan Norrtälje och Vallentuna skall en sjövattenledning förläggas och vi har då fått i uppdrag av länsstyrelsen att undersöka så att inte några fornlämningar berörs av arbetet. Sjöarna har från åtminstonde vikingatid utgjort en sjöled mellan Östersjön och Uppsala kallad Långhundraleden. Runt dessa sjöar finns mängder med fornlämningar. I Garnsvikens norra ände finns Toftesta holme som tolkas som en borganläggning. Nedanför denna skall vi undersöka det troliga hamnläget. Vi kommer dessutom sammarbeta med Länsmuseet som skall undersöka området på land vid hamnläget. Det har gjorts en sonarkartering i sjöarna som resulterade i ett flertal indikationer på vad som kan vara fornlämningar, dessa ska vi undersöka också. Det skall bli väldigt spännande att se vad vi kan hitta i dessa miljöer.

Återkommer med mer information under dessa två veckor när vi förhoppningsvis kan visa nya spännande fynd!

 

 

Det måste vara Mars!

En lång dag

Efter att ha legat stand-by och väntat på bra väder, stack Ingvar Sjöblom från Försvarshögskolan samt Anders Näsberg och jag från Sjöhistoriska på torsdag eftermiddag ner till norra Öland. Efter en lång och bitvis - på grund av dimma - långsam resa anlände vi sent på kvällen till Böda hamn där Ocean Discovery-gänget mötte upp. De hade redan kört en del ROV (undervattensrobot med kamera) under dagen, och ville utnyttja det lugna vädret, så vi fortsatte med ROV-körning fram till 04.00 på morgonen.

Kanoner på styrbordssidan

Del av styrbordssidan med kanoner hängande i portarna. Foto: Ocean Discovery. 

Marskanon verifierad

Det blev en del nya spännande resultat. Bland annat kikade vi på en del av styrbordssidan där ett antal kanoner hittades, varav några hängde ut genom kanonportarna. Ingvar kunde direkt ombord, via skriftliga källor härleda en av kanonerna till Mars! Dessutom har ytterligare en (totalt är två nu hittade) av de ursprungliga fyra bakladdade järnkanonerna påträffats. Det här betyder att sannolikheten för att det är Mars som hittats är extremt hög.

 Anders intervjuar Richard
Anders intervjuar Richard när ROV:en tagits upp (se filmen ovan). Foto: Patrik Höglund, Sjöhistoriska museet.

Lavetter och roder

Kanonlavetterna verkar vara av en annan typ än de som senare blev vanliga och som återfinns på till exempel Vasa och Kronan. De på Mars förefaller lägre och längre samt saknar de ”trappsteg” som finns för att rikta kanonen i höjdled. Eventuellt har de bara haft ett hjulpar och vissa kanske legat i lavetter utan hjul.
Rodret med rorkulten ligger på botten bakom akterstäven. En del kopparkittlar och liknande kan ses skymta i vraket, i övrigt verkar det mesta ligga dolt i sedimenten.

Fredrik och Ingvar
Fredrik och Ingvar kollar sonarkörningen. Foto: Patrik Höglund, Sjöhistoriska museet.

Dykningar i Axmar

I morgon bär det av till Axmar igen. Denna gång ska vi kika på ett vrak vi tidigare hittat men nu ska vi ta dendroprover och göra en noggrannare dokumentation. Bosse Ulfhielm från Gävleborgs länssmuseum som håller i taktpinnarna har även fått nys av en lokal fiskare att det skall finnas ytterliggare ett vrak! Vi skall försöka lokaliser det också. Sikten skall tydligen vara fantastisk så vi hoppas på bra bild och film material.

Vrak vid Kusön

Återkommer med mer information och bilder på vraken!