Dykningar längs Långhundraleden!

Nu är dykutrustningarna packade igen! Imorgon bär det av till Garnsviken och Kyrkviken. I dessa sjöar som ligger mellan Norrtälje och Vallentuna skall en sjövattenledning förläggas och vi har då fått i uppdrag av länsstyrelsen att undersöka så att inte några fornlämningar berörs av arbetet. Sjöarna har från åtminstonde vikingatid utgjort en sjöled mellan Östersjön och Uppsala kallad Långhundraleden. Runt dessa sjöar finns mängder med fornlämningar. I Garnsvikens norra ände finns Toftesta holme som tolkas som en borganläggning. Nedanför denna skall vi undersöka det troliga hamnläget. Vi kommer dessutom sammarbeta med Länsmuseet som skall undersöka området på land vid hamnläget. Det har gjorts en sonarkartering i sjöarna som resulterade i ett flertal indikationer på vad som kan vara fornlämningar, dessa ska vi undersöka också. Det skall bli väldigt spännande att se vad vi kan hitta i dessa miljöer.

Återkommer med mer information under dessa två veckor när vi förhoppningsvis kan visa nya spännande fynd!

 

 

Det måste vara Mars!

En lång dag

Efter att ha legat stand-by och väntat på bra väder, stack Ingvar Sjöblom från Försvarshögskolan samt Anders Näsberg och jag från Sjöhistoriska på torsdag eftermiddag ner till norra Öland. Efter en lång och bitvis - på grund av dimma - långsam resa anlände vi sent på kvällen till Böda hamn där Ocean Discovery-gänget mötte upp. De hade redan kört en del ROV (undervattensrobot med kamera) under dagen, och ville utnyttja det lugna vädret, så vi fortsatte med ROV-körning fram till 04.00 på morgonen.

Kanoner på styrbordssidan

Del av styrbordssidan med kanoner hängande i portarna. Foto: Ocean Discovery. 

Marskanon verifierad

Det blev en del nya spännande resultat. Bland annat kikade vi på en del av styrbordssidan där ett antal kanoner hittades, varav några hängde ut genom kanonportarna. Ingvar kunde direkt ombord, via skriftliga källor härleda en av kanonerna till Mars! Dessutom har ytterligare en (totalt är två nu hittade) av de ursprungliga fyra bakladdade järnkanonerna påträffats. Det här betyder att sannolikheten för att det är Mars som hittats är extremt hög.

 Anders intervjuar Richard
Anders intervjuar Richard när ROV:en tagits upp (se filmen ovan). Foto: Patrik Höglund, Sjöhistoriska museet.

Lavetter och roder

Kanonlavetterna verkar vara av en annan typ än de som senare blev vanliga och som återfinns på till exempel Vasa och Kronan. De på Mars förefaller lägre och längre samt saknar de ”trappsteg” som finns för att rikta kanonen i höjdled. Eventuellt har de bara haft ett hjulpar och vissa kanske legat i lavetter utan hjul.
Rodret med rorkulten ligger på botten bakom akterstäven. En del kopparkittlar och liknande kan ses skymta i vraket, i övrigt verkar det mesta ligga dolt i sedimenten.

Fredrik och Ingvar
Fredrik och Ingvar kollar sonarkörningen. Foto: Patrik Höglund, Sjöhistoriska museet.

Dykningar i Axmar

I morgon bär det av till Axmar igen. Denna gång ska vi kika på ett vrak vi tidigare hittat men nu ska vi ta dendroprover och göra en noggrannare dokumentation. Bosse Ulfhielm från Gävleborgs länssmuseum som håller i taktpinnarna har även fått nys av en lokal fiskare att det skall finnas ytterliggare ett vrak! Vi skall försöka lokaliser det också. Sikten skall tydligen vara fantastisk så vi hoppas på bra bild och film material.

Vrak vid Kusön

Återkommer med mer information och bilder på vraken!

 

 

Spännande resultat i Stora Nyckelviken!

Nu är undersökningarna vid Stora Nyckelviken klara för den här gången. Undersökningen har bedrivits i sammarbete med Marinarkeologiska sällskapet. Vi gjorde flera spännande fynd och noteringar. Vi hittade bland annat ett nytt mindre vrak nära sjökrogen samt ett större klinkbyggt skepp vid samma plats. I detta område där krogen legat tror vi även att vi hittat delar till själva krogen! Ett mycket spännande fynd där delar av spisen, husgeråd och hustimmer påträffades. Sjökrog i ordets rätta bemärkelse!!

Under förra årets undersökningar påträffade vi ett vrak med vår side scan sonar i den djupa delen av hamnen. Nu hade vi möjlighet att dyka på detta vrak som ligger på ca 27 m! Vraket visade sig vara ovanligt välbevarat för att vara klinkbyggt. Vi filmade och fotade vraket som en första dokumentation. Känslan är att detta kan vara ett mycket gammalt vrak så tanken är att vi skall försöka ta oss dit igen och ta några dendroprover för att se om vi kan få en bra datering på det. Filmen nedan är från dessa dykningar.

Nu kommer vi samla ihop informationen och planera nästa steg i detta område. Följ arbetet här på bloggen!