Birka - på land och i vattnet

/Anders

Två landarkeologer på okänd mark…

Vem vill inte vara med om en marinarkeologisk undersökning? Men vad kan man bidra med om man inte dyker? Ganska mycket – när en del av det gamla hamnområdet idag ligger på land!

I den nutida strandkanten nedanför Birkas stadsområde Svarta jorden, finns flera stensamlingar. De ser ut som knubbiga fingrar som sticker ut i vattnet. I utrymmet mellan dem finns precis plats för att dra upp en liten båt. Stensamlingarna är fundament till bryggor.  Den stora frågan är bara när de är gjorda?

Kan de vara vikingatida? Idag ligger de nästan 5 meter under den vikingatida vattennivån. Sommaren 2010 grävdes ett första schakt. Då visade det sig att stenarna var lagda direkt ovanpå kulturlager från 900-talet. Några spår efter andra tidsperioder syntes inte till. Att det inte ligger någonting mellan nutid och vikingatid blir dock bara ett indirekt bevis för hur gamla bryggfundamenten är. Vi kan bara säga att de måste vara byggda någon gång efter 900-talet.

Med det nya schaktet hoppas vi kunna hitta tydligare konstruktioner, lager och föremål som kan hjälpa till att datera anläggningarna. Efter första dagens undersökningar kan vi konstater att fundamentet är byggt som en skalmur. Mellan rader av stora block ligger en fyllning av sten, grus och sand. Det verkar som om fundamentet varit högre från början. Runt fundamentet ligger utfallna stenar.

Mot slutet av denna första dag ökade spänningen. I rät vinkel mot fundamentet avtecknade sig en rad av svarta stolphål mot den ljusa sanden. Är det kanske en pusselbit?
Nu fortsätter vi undersökningen och utökar schaktet. Vi måste in i själva fundamentet för att se om vi kan få flera pusselbitar att falla på plats. Det blir till att lyfta sten med andra ord.

Charlotte Hedenstierna-Jonson (Historiska museet)

Stenlämning på Birka.
Två bryggintresserade besökare pratar med Sven Kalmring (Arkeologiska forskningslaboratoriet vid Stockholms universitet)

Stolphål i marken.
Charlotte Hedenstierna-Jonson tycker att det inte är så dumt alls med lite stolphål.

Inmätningar.
Medan inmätningar pågår, njuter andra stranden mellan stenfingrarna på annat sätt.

Samarbete mellan Sjöhistoriska och Dykarna.nu

Sjöhistoriska museet har inlett ett samarbete med Dykarna.nu, vilket är skandinaviens största webbplats för sportdykare.

Webbplatsen besöks dagligen av tusentals dykare, vilket är imponerande! Samarbetet innebär att befintliga vrak i Dykplatser och Fornsök kommer att länkas till varandra.

Nya vrak som inte är registrerade på respektive site kommer även att registreras. Det finns viktig information samt kompetens bland landets sportdykare som kan tas till vara.

Upplysningar som kan leda till att vrakens status samt geografiska position kan uppdateras i söktjänsten Fornsök. Ett nytt formulär för att uppdatera eller anmäla vrak har även utvecklas på Sjöhistoriska museets hemsida.

/Urban Mattsson, arkeolog

Här är vraket

Den 1 augusti hittades ett skeppsvrak under utgrävningarna vid byggarbetsplatsen för Citybanan vid Riddarholmen. Här är de första rörliga bilderna av båten!

/Anders