Birkas vikingatida hamn – fältarbetet sätter igång

Dykningarna har påbörjats. Foto: Pernilla Flyg.
Dykningarna har påbörjats. Foto: Pernilla Flyg.

Idag startar fortsättningen på fjolårets arkeologiska undersökningar i Birkas hamn. I år ska vi gräva invid en av de större stensamlingarna som finns i hamnområdet, och som vi misstänker är rester av större bryggor. Vi vill ta reda på vilken funktion stensamlingen har haft, och hur gammal den är.

Vi tar också upp en provruta ca 40 meter ut i vattnet. Vi hoppas få reda på hur långt ut lagret med fynd och rester av träkonstruktioner sträcker sig.

Förra året bärgade vi en del av ett skeppsspant från vikingatid. Det ligger nu i ett akvarium i museet här på Björkö. Vi kommer gräva provgropar runt där spantet hittades i förhoppning att vi hittar fler skeppsdelar!

Idag börjar också guidningarna. Men redan igår, innan vi ens satt igång, hade vi nästan femtio besökare.

 

Sveriges första tryckta bok

Under utgrävningen vid Riddarholmskajen samarbetar Sjöhistoriska med Stockholms medeltidsmuseum, som bidrar bland annat med ovärdeliga kunskaper om medeltiden. De bidrar också med gästblogginlägg. Antikvarien Marit Holgersson skriver om Sveriges första bok:

Sveriges första tryckta bok

I klostret på Riddarholmen trycks den första Svenska boken år 1483; Dyalogus creaturarum moralisatus, Skapelsens sedelärande samtal.
Det var den tyske boktryckaren Johann Snell som tryckte upp boken hos franciskanermunkarna.

Texterna är på latin och allt som allt är det 122 berättelser i boken. Berättelserna är oftast samtal som sker mellan Guds skapade ting, mellan människa och djur eller djur emellan. Djuren står för olika egenskaper och samtalen är illustrerade med vackra kollorerade träsnitt. Tanken var att berättelserna och illustrationerna skulle ge underlag för predikanten att undervisa och ge folket goda seder.

Fabeldjur ur Sveriges första tryckta bok från1483; Dyalogus creaturarum moralisatus, Skapelsens sedelärande samtal. Tryckt hos franciskanermunkarna på Riddarholmen av tyske boktryckaren Johann Snell.
Fabeldjur ur Sveriges första tryckta bok. Sveriges första tryckeri ligger på Riddarholmen, i närheten av den plats där den arkeologiska utgrävningen pågår på sjöbottnen. Marinarkeologerna hoppas kunna hitta material till bokproduktion, som boktryckerityper från tryckeriet.

Stöd för dåligt minne

Man kunde också stödja ett dåligt minne med berättelserna, precis så som Frälsaren använt liknelser. Kyrkolärarna kunde sedan hitta referenser i bibeln till vidare utläggningar.
Man kan se att en hel del av djuren inte är naturalistiskt avbildade, utan de är beskrivna för illustratören i kanske – fjärde hand! Många är också fabeldjur. Magi och mystik bestämde hur djuren såg ut och säkert var både hydran och basilisken helt levande i medeltidsmänniskans världsuppfattning.

Marit Holgersson,  Stockholms medeltidsmuseum

Etableringsdag i högsommarhetta

Nu har vi börjat etablera oss inför årets arkeologiska undersökning på Birka. Vi har rest två ryttartält i fältstationen där besökarna ska få kika på fynd och kanske hjälpa till att sålla.

Tälten ger också fin skugga - idag har solen gassat hårt. Första rekognoceringsdyken är gjorda så nu kör vi!

Fältstationen.

Inne i fältstationen.

Dykningarna är redan igång.

Fältstationen.
Foto: Nina Eklöf/Statens maritima museer

Strömma - Stavsnäs

Under V29-30 har vi varit ute och dykt i vattnen mellan Strömma och Stavsnäs i Värmdö kommun. Det har vi gjort med anledning av att Värmdö kommun planerar att lägga ner en vattenledning i området. Sjöhistoriska museet har därför anlitats för att göra en arkeologisk förstudie. Den har bestått av att granska sonarmaterial, dyka på sonarindikationer och vid vattenledningens landanslutningar.

Mestadels var det moderna båtvrak, moderna kajer och brygganläggningar vi fann. Men vi dök på ett vrak som visade sig vara ett mycket sönderfallet kravellbyggt skepp. Vi tror att det är från 1800-talet, men det är svårt att säkert avgöra på ett par dyk, så vi har tagit dendrokronologiska prover, som vi har skickat till ett laboratorium för årsringsdatering. 

.

Sonarbild med bilder på bordläggning, spant och förstäv (medsols från vänster) inklippta.
Foto: Mikael Fredholm, Sjöhistoriska museet.

Avslutningsvis kan man säga att det var en lyckad förstudie, men juli månad är inte den bästa att dyka i då dessa farvatten är hårt trafikerade och med sommarens dåliga sikt...