Dag2

Sökdykningarna fortsatte dag 2. Vi möttes vid Slagsta marina och packade båten som vanligt. Vädret var helt fantastiskt! Nästan i varmaste laget då det inte fläktade alls.

Vi fortsatte att söka vid landfästen. Påträffade ytterligare en mindre fritidsbåt, två bilvrak, ett par brygglämningar samt mindre områden med kulturlager. Främst hittade vi handslaget delvis bränt tegel. Troligen från en skorsten eller en spis från något av husen som funnits där den gamla landsvägen en gång gick.

Miljöerna under Fittjabron innehöll i princip allt! Kundvagnar, klotgrillar, byggmaterial från bron och mängder med flaskor och burkar! Sökdykningarna tar tid då sikten varierar från 1,5-0,5 meter. Morgondagens planer blir att besikta några av sonarindikationerna samt sökdyka vid fler landfästen. Vi har några indikationer som ser ut att kunna vara vrak! Ska bli spännande att sjunka ner i Mälarens grumliga vatten och hoppas på nya spännande fynd….



Undersökningar vid Ekerö Slagsta påbörjas i veckan

En spillvattenledning skall dras mellan Jungfrusund (Ekerö) och Slagsta (Botkyrka) vilket föranledde en särskild arkeologisk utredning. Vi kommer dyka i området hela veckan, dels på sonarindikationer men också söka av landfästen och grundområdena. Undersökningen inleddes faktiskt redan i vintras då vi dök i isvak på ett par indikationer. Nu återupptas alltså undersökningen igen.

Området där spillvattenledningen skall dras är ett område som har en lång kontinuitet med sjöfart och handel samt bosättningar på land. Segelleden från Östersjön och Stockholm i öst, till Mälarens inre vattenvägar i väst, har under lång tid passerat igenom Vårbyfjärden, vilket tydligt avspeglas i fornlämningsbilden. I närområdet finns ett stort antal fornlämningar med dateringar från stenåldern och framåt.

Den side scan sonar kartering som genomförts, har i samband med MMA:s egen genomgång av karteringen, visat på flera indikationer som kan utgöra fartygslämningar. Därutöver finns sedan tidigare flera kända fartygslämningar i området.

Utöver den allmänt rika fornlämningsbilden på land, och det faktum att sjöfarten i området i alla tider varit mycket intensiv, finns det också annat som indikerar förekomst av både fartygslämningar, hamn- och försvarsanläggningar samt kulturlager under vatten i området.
Under tidig modern tid, gick landsvägen via Södertälje över Fittjanäset vidare mot Stockholm. När landsvägen flyttats från Flottsbro till Fittjanäset behövde man bygga ett befästningsverk för att försvara infarten till Stockholm. Erik Dahlberg, som var chef för fortifikationen och låg bakom de flesta av Sveriges försvarsanläggningar under 1600-talet, lät bygga en Skans på Fittjanästet år 1677.

I Slagsta har det funnits två tegelbruk. En lantmäterikarta daterar det äldsta av dessa tegelbruk till 1664. Bruket låg sydväst om den nuvarande marinan och tillhörde Fittja gård fram till 1787 då det övergick till Slagsta gårds ägor. Det andra tegelbruket låg vid Slagstabadet. Av tegelbruket vid Slagstabadet finns fortfarande spår i form av terrasser och rester av husgrunder.

Följ gärna undersökningen här på vår blogg, ställ gärna frågor eller kom med tips!

Dag1

Dagen inleddes med att jag, Göran och hans grabb Alexander som praoar hos oss körde ut båten från Djurgårdsbrunnsviken till Slagsta i Mälaren. Vi hade kanontur med vädret, soligt och nästan vindstilla!

Väl framme mötte vi upp Micke som körde bussen med all utrustning. Båten packades, utrustningarna skruvades ihop och kollades. Några sonarindikationer låg rätt i bilfärjans farled som gick i skytteltrafik! Vi samordnade med skepparna som var väldigt sjysta och höll ifrån ordentligt från dykbåten.

Dykdagen flöt på, sammanlagt påträffade vi fem vrak! En större pråm, en snipa, och tre mindre väldigt eroderade fritidsbåtar! Intressant att se hur mycket som döljer sig under ytan, otrolig utdelning! I morgon fortsätter vi dykningarna, vi har flera indikationer samt flera landfästen att söka av. Vi återkommer med mer information om vad vi hittar.

Skolvisning av Anna Maria

I Dalarö hamn ligger ett vrak som många har hört talas om. Vraket som ibland omnämns som Saltskutan men vars namn är Anna Maria. Det som är det fantastiska med vraket är att vi vet väldigt mycket om Anna Marias seglande historia innan hon sjönk. Vi har berättat om Anna Maria i ett tidigare blogginlägg.

Den 27 och 28 april var Sjöhistoriskas marinarkeologer Pernilla och Jens tillsammans med pedagog Linnea ute i Dalarö för att samtala och berätta om den maritima kulturmiljön kring Dalarö och framförallt historien om Anna Maria för elever från Dalarö och Ornö skolor.
Eleverna som var med var ordentligt förberedda, de hade läst på om Dalarös vrak. Dagarna innan hade också SVT sänt en dokumentär om ”Spökskeppet” vilket flera av barnen kikat på.

Upplägget av dagen var så att eleverna delades in i två grupper som fick växla mellan två stationer. Den ena stationen var inne i Tullhuset, där Linnea berättade om Dalarö och de undersökningar som har gjorts på Anna Maria, bland annat studerades en 5 meter lång fotomosaik av vraket.

Den andra stationen var nere på bryggan i hamnen där eleverna fick ”torrdyka”. Torrdykningen gick till så att eleverna stod tillsammans med en marinarkeolog på bryggan och kikade på vraket på botten med hjälp av en fjärrstyrd undervattenskamera, en sk ROV. Bilderna från kameran visades på en dataskärm på bryggan. Eleverna var nyfikna och taggade på att utforska Dalarös hamn, både Anna Maria och abborrar fångades av kameran.

Besöket i Dalarö är en del i projektet ”Sjöhistoriska Kusten runt” där museet vill komma ut från museibyggnaden för att visa på den lokala maritima kulturmiljön och dess historia på plats.

 

Projektet är en del i SHIPWHER som är ett estniskt-svenskt samarbetsprojekt med fyra partners; estniska Riksantikvarieämbetet, Statens maritima museer, Riksarkivet i Estland och Estlands Sjöhistoriska museum. Projektet finansieras av EU-fonden Central Baltic. SHIPWHER syftar till digitalisera och tillgängliggöra det maritima kulturarvet. Projektet arbetar med att uppdatera och införa ny information i den publika söktjänsten Fornsök och att förmedla av det maritima kulturarvet genom publik arkeologi som består av skolprogram, visningar samt genom ”nära-dyk-upplevelser” via s.k. torrdykning.

Vill du veta mer om SHIPWHER? Gilla SHIPWHER på Facebook.