Egen guide i Galärvarvet? Testa med oss!

Sjöflyget

Sjöhistoriska testar nya sätt att sprida kunskap om det maritima kulturarvet. Vi har tagit fram innehåll till en mobilapplikation som kan guida dig runt i det spännande och okända Galärvarvsområdet på Djurgården. Galärvarvsområdet sträcker sig mellan Aquaria/ Liljevalchs och längs med vattnet förbi Vasamuseet och Junibacken bort mot Djurgårdsbron.  Idag är det mest ett promenadstråk, men här har det tidigare varit en helt annan verksamhet. Större delen av området var länge militärt och stängt för allmänheten.

Lär dig mer om dyktankhuset, som är det höga gula till vänster om Spritmuseum, där marinen tränade ubåtsräddning och där man testade avancerad dykeriteknik. Eller om vad som tidigare fanns i Spritmuseums lokaler, varför det står en sådan konstig fontän i torrdockan framför Vasamuseet, om isbrytaren Sankt Erik, och om det brända krigsskeppet som kanske ligger innanför muren vid Båthallarna.

Appen, som är gratis, hittar du på OnSpotStory.Den finns i Google Play (Android), App Store (Iphone) och som webbapp. Den kommer att fyllas på med mer innehåll efterhand.

28 vrak i Svindersviken

När man får lite ledigt från grävandet vid Grand Hotel är vintern en tid att sitta ner inne i kontorsvärmen med rapportskrivande för alla de undersökningar som utfördes under 2011.

Bland alla nya rapporter kan nämnas att undersökningarna vid Kvarnholmen 2009 (2011:2) och Svindersviken 2011 (2012:1) nu slutligen har avrapporterats. Bland de vrak med lite häftigare historia finns Louise Adelaide som exploderade och sjönk 1901. Det i dykarkretsar kända "Nackastrandsvraket" har nu sällskap av 28 andra vrak från Svindersvikens inlopp till vikens innersta del.

Sonarbild Nackastrandsvraket
Sonarbild av Nackastrandsvraket, RAÄ Nacka 199.

Vad gäller dykning kan man säga att det ofta inte var mycket till sikt (1-2m) sommartid i inre Svindersviken när undersökningarna genomfördes. Så om man upplever det som dålig sikt på Nackastrandsvraket kommer det inte vara bättre längre in i viken...

De flesta vrak är sentida, dvs. från 1900-talet, det är slopade och uttjänta fartyg som nu har fått sin slutliga vila i denna vik. Vid båtklubbarna i norr har vissa vrak helt sonika fått utgöra bryggfundament, en del har järnknän fastsvetsade i bryggorna.

Vraket RAÄ Nacka 228
Pilen visar på ett av de större vraken som ligger vid båtklubbarna i Svinderviken.

De nya rapporterna finns nu att ladda ner på vår rapportsida liksom andra "nya" rapporter från 2011 och gamla rapporter från 2008 och framåt.

Tillbaka i Svindersviken - en vrakundersökning

Ingen vik i Stockholmsområdet har inventerats lika grundligt som Svindersviken öster om Stockholm. I flera omgångar under de senaste åren har vi på Sjöhistoriska varit här och utfört side scan sonarkarteringar och dykbesiktningar (se tidigare blogginlägg av mig och Mikael Fredholm). Vi räknar antalet vrak till omkring 30 stycken och dessa spänner dateringsmässigt från 1600-tal till sent 1900-tal.

Varför är vi då så intresserade av Svindersviken? Jo, runt om vikens stränder planeras nya bostäder och om några år kommer det tidigare industrityngda området på framförallt Kvarnholmen vara en ny attraktivt stadsdel i Stockholm. En bro kommer att uppföras som skall förbinda östra Kvarnholmen med Nackasidan och det är på grund av denna bro som vi förts hit denna gång. På platsen för en av de planerade bropelarna ligger ett vrak som vi hittade 2009 (Id 13) och det riskerar att förstöras i samband med brobygget. Vi har därför fått i uppdrag av Länsstyrelsen att göra en förundersökning för att datera och dokumentera vraket.

Foto: Jens Lindström
Sonarbild över vrakplatsen och detaljfoto på vrakets akterparti.

Förundersökningen utfördes under den sista veckan i september 2011. Vrakplatsen visade sig vara ganska besvärlig då vraket ligger på en kraftigt sluttande botten. Aktern vilar på 13 meters djup och fören på 20 meter. Sedan tidigare visste vi att vraket var kravellbyggt, ca 15 meter långt och förmodligen avsiktligt sänkt på platsen. Sikten under vattnet varierade mellan en och tre meter, vilket är helt ok för att vara i Stockholm.

Mest tid gick åt till att mäta upp och rita vraket och nu sitter vi med en massa mätdata och kladdiga ritningar som inom en snar framtid kommer att resultera i en vrakskiss.

Foto: Jens Lindström 
Hur gammalt är då vraket? Utifrån skeppstekniska detaljer, vrakets bevarandegrad etc. gissar vi på att fartyget byggts någon gång under slutet av 1800-talet. När det sedan hamnat på botten är en knepigare fråga. Enligt Kulturminneslagen räknas ett vrak som fast fornlämning då man kan anta att minst 100 år har passerat sedan fartyget blivit vrak. I skrivande stund misstänker vi att vraket hamnat på botten någon gång under 1900-talets första hälft. Mer om vraket och dess datering kommer senare...