Förbifart Stockholm - Förundersökning

Förbifart Stockholm - Förundersökning

För tre år sedan körde vi sonar och dök på en mängd platser där ”Förbifart Stockholm” är tänkt att dras fram. Vi hittade då en del troliga fornlämningar, mest i form av vrak, men även bryggor och kulturlager. Nu har vi inlett en förundersökning av några av dem utanför Sätra och under två veckor kommer vi att befinna oss här. Förundersökningen syftar till att närmare avgränsa och datera fornlämningarna. På ömse sidor om Sätra varv har två sjökrogar legat och vattenområdet utanför en av dem – Arboga kök – ingår i undersökningen. Här finns det fyra vrak, varav två troligen är fornlämningar (mer än 100 år sedan de förliste), en hoprasad stenkista/brygga och ett kulturlager bestående av bland annat keramik, glas och djurben.

 

Kopparmynt daterat 1830. Foto Jens Lindström, Sjöhistoriska.

Under den första veckan har vi snabbmätt det mindre av vraken och avgränsat kulturlagret. Vi har också tagit en del dendroprover (årsringsdatering). I en provgrop hittade vi ett mynt daterat 1830, vilket passar bra eftersom Arboga kök anlades 1820.

Botten inuti det lilla vraket. Foto Jens Lindström, Sjöhistoriska.

Vecka två ska vi ge oss på det större vraket, som eventuellt kan vara en så kallad ”mälarjakt”. Det kan bli intressant eftersom det verkar förlist och inte slopat till skillnad från 90 % av alla vrak vi hittar.

Spännande resultat i Stora Nyckelviken!

Nu är undersökningarna vid Stora Nyckelviken klara för den här gången. Undersökningen har bedrivits i sammarbete med Marinarkeologiska sällskapet. Vi gjorde flera spännande fynd och noteringar. Vi hittade bland annat ett nytt mindre vrak nära sjökrogen samt ett större klinkbyggt skepp vid samma plats. I detta område där krogen legat tror vi även att vi hittat delar till själva krogen! Ett mycket spännande fynd där delar av spisen, husgeråd och hustimmer påträffades. Sjökrog i ordets rätta bemärkelse!!

Under förra årets undersökningar påträffade vi ett vrak med vår side scan sonar i den djupa delen av hamnen. Nu hade vi möjlighet att dyka på detta vrak som ligger på ca 27 m! Vraket visade sig vara ovanligt välbevarat för att vara klinkbyggt. Vi filmade och fotade vraket som en första dokumentation. Känslan är att detta kan vara ett mycket gammalt vrak så tanken är att vi skall försöka ta oss dit igen och ta några dendroprover för att se om vi kan få en bra datering på det. Filmen nedan är från dessa dykningar.

Nu kommer vi samla ihop informationen och planera nästa steg i detta område. Följ arbetet här på bloggen!

 

Sjökrogen som försvann!

Imorgon, lördag ska vi (Sjöhistoriska stödjer Mas projektet) tillsammans med Marinarkeologiska sällskapet fortsätta våra undersökningar i Stora Nyckelviken. Förra året inventerade vi de innre delarna av viken och påträffade då fem stycken nya skeppsvrak samt en stenkista och ett massivt kulturlager.

Fyndkarta

 Två av vraken daterades till 1630 respektive1640!!

Stora vraket som daterats till 1630! 

 

Landinventeringarna som även gjordes resulterade i flera nya lämningar i form av moringar, husgrunden till sjökrogen och skeppstimmer i strandkanten.

Utanför husgrunden så gjordes ett rekogningseringsdyk där märkliga timmer påträffades. Vi tror att sjökrogen kanske ligger på sjöbotten! Keramik och stora delar av spisen verkar ligga där. Detta skulle vara en unik möjlighet att dyka på en sjökrog och fakjtiskt se hur en 1600-tals krog sett ut! Kan bli en blöt tillställning!!!

 

Vid dessa inventeringar kördes även sonar i djupbasängen. Där fick vi en träff på ett stort nedsjunket vrak på drygt 25 meters djup! Dykarna Markus Hårde samt Anders Backström dök på denna indikationoch tog några bilder. Vi har kikat på dessa och av dom att döma är detta ett mycket intressant vrak. Ser ut att kunna vara ett mycket gammalt vrak så¨detta ska vi titta närmare på och både filma och fota samt göra en enklare dokumentation.

Sonarbild på det djupa vraket.

 

Jag kommer återkomma med mer information, bilder och förhoppningsvis lite film på dessa spännande lämningar så håll utkik!