Strömma - Stavsnäs

Under V29-30 har vi varit ute och dykt i vattnen mellan Strömma och Stavsnäs i Värmdö kommun. Det har vi gjort med anledning av att Värmdö kommun planerar att lägga ner en vattenledning i området. Sjöhistoriska museet har därför anlitats för att göra en arkeologisk förstudie. Den har bestått av att granska sonarmaterial, dyka på sonarindikationer och vid vattenledningens landanslutningar.

Mestadels var det moderna båtvrak, moderna kajer och brygganläggningar vi fann. Men vi dök på ett vrak som visade sig vara ett mycket sönderfallet kravellbyggt skepp. Vi tror att det är från 1800-talet, men det är svårt att säkert avgöra på ett par dyk, så vi har tagit dendrokronologiska prover, som vi har skickat till ett laboratorium för årsringsdatering. 

.

Sonarbild med bilder på bordläggning, spant och förstäv (medsols från vänster) inklippta.
Foto: Mikael Fredholm, Sjöhistoriska museet.

Avslutningsvis kan man säga att det var en lyckad förstudie, men juli månad är inte den bästa att dyka i då dessa farvatten är hårt trafikerade och med sommarens dåliga sikt...