Lite reflektioner efter ett par veckors grävande.

Såhär efter ett par veckors grävande med alla dessa fantastiska fynd börjar ju hjärnan jobba på högvarv. Det kommer upp så mycket fynd med okända användningsområden så fantasin och en massa kloka huvuden måste slås ihop för att försöka förstå dom.  Igår hittade jag dessa två fantastiska fynd när jag snyggade till schaktprofilerna. Det första är en kraftig pinne som är kluven i toppen som sedan omlindats av ett stort tjärindräkt tygstycke! Vi hittade ett exakt likadant fynd vid undersökningarna vid Grand hotell, då med en 1600- tals datering. Medeltidsmuseet har också en identiskt föremål i sin utställning.

Här ser vi det häftiga föremålet! Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska museet.

Det finns två olika sorts teorier om vad det kan vara. Dels kan det vara en tjärsvabb. Dom användes för att exempelvis tjära båtar. Den andra förklaringen (som medeltids museet tolkar det) är att det skulle kunna vara en fackla. Båda förslagen är rimliga så jag säger varken bu eller bä just nu.

Ett annat välbekant fynd var en jättefin liten snidad träsked som vi så många gånger tidigare funnit.

Häftigt att se hur man utnyttjat en naturlig krökt gren för att sedan snida en sked. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska museet.

Men tanken med denna blogg var inte att bli en fyndorgie. Jag har under dessa veckor funderat mycket på vad för slags konstruktionder vi ser ute i vattnet. Vi gräver ju fram och dokumenterar fler olika timmer i schaktet. Men vad dessa använts till är i dags läget okänt. Jag har ändå fumderat och faktiskt sett liknande konstruktionsdetaljer här på ön, fast i modern tappning. En bland flera stockar som vi bärgat har som en slags tapp i ena änden.

Här kan man se den eroderade tappen. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska museet.

Vid restaurangen där vi äter på kvällarna finns faktiskt två olika konstruktioner eller ändamål för just en sådan tapp. Den ena är att det helt enkelt skulle kunna vara en pollare uppe på en brygga.

På bildens högra sida kan vi se två stockar med en liknande tapp, alltså en förtöjnings funktion. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska museet.

Inne på restaurangen så finns det ett annat alternativ. Det skulle också kunna röra sig om ett timmer som haft tappen för att sammafoga en balk eller ett hammarband.

På balkens övre del syns tappen som fällts in i det överliggande timret. Foto: Jim Hansson, Sjöhistoriska museet.

För mig känns det därför som detta vikingatida timmer som vi dokumenterat bör ha suttit i en konstruktion ovan vattnet. Som en pollare eller i en huskonstruktion på en brygga exempelvis. Ett annat exempel på timmer som vi kan börja förstå är detta timmer som är kraftigt bränt.

Här syns de brandskadade timret med ett eroderat knuttimrings uttag. Foto: Jim Hansson.

Att stocken har ett uttag som kan ses på mängder av timmerstugor eller stenkistor i vattnet gör att vi kan få en bild om var den skulle kunnat suttit. Hade den inte varit bränd hade vi inte kunnat säga om vilket alternativ det kunnat vara, men nu är det ju bränt. Ja då måste det suttit i en konstruktion ovan vattnet! En till pusselbit som visar på konstruktioner ovan vattnet!

Vi har ju tidigare undersökt en av (minst) fyra stenpackningar vid strandkanten. Ingen hade tidigare trott att dessa skulle kunna vara vikingatida. Vår undersökning visade att det inte fanns några modernare indikationer utan under stenpackningen framkom det vikingatida kulturlagret. I denna fann vi även en planka som kan ha varit en del av konstruktionen (en stenkista) som daterades till tidigt 900- tal! Med alla dessa fantastiska fynd som är näst intill i mint condition så tycker jag allt talar för att stenpackningarna är vikingatida. Att man haft större konstruktioner ute i hamnen. Föremålen verkar ha tapptas därute och inte slängts. Alltså, den gamla tanken om att det var Birka stadens sopor som kastats därute kanske inte riktigt håller. Flera har kommenterat att dessa stora mängder sten måste vara naturliga. Det tror jag inte alls på. När man kikar på borgens skyddsvallar så inser man att den anlagst med ja, minst 100 gånger mer sten än dessa.

Vallarna syns tydligt på denna fina flygbild. Foto: Jan Norman, Riksantikvarieämbetet.

Kan man anlägga sådana stenvallar så är dessa stenkistor en enkel uppgift.

Så summan av kardemumman av mina funderingar är att det varit stora konstruktioner ovan vattnet ute i hamnen. Inget är ju såklart hugget i sten men det var bara lite funderingar och teorier från en gammal sliten snickare:)....

Dag3

Idag fortsatte vårt arbete med att undersöka områden där spillvattenledningen skall dras. Idag fläktade det lite vilket var otroligt skönt! Har varit i varmaste laget i ett par dagar, speciellt när man sitter i båten påklädd som räddningsdykare.

Idag sökte vi av landfästen och några sonarindikationer. Vid landfästet där den historiska landsvägen gått påträffades ett modernt kraftigt eroderat vrak som mätte ca 10x3 meter. För övrigt påträffades mest skrot som kundvagnar, rester av byggnadsmaterial från brobygget, ja egentligen vad som helst.

Micke hoppade i o kikade på ett par sonarindikationer, den ena var en modern mindre fritidsbåt och den andra visade sig vara ett kluster på ca 10 kundvagnar! Mickes sökdyk resulterade i ytterligare två fritidsbåtar samt en brygglämning. Det intressanta som vi börjar ana här är att området inte verkar vara optimalt i bevarande syfte. Dessa modernare fritidsbåtar är nämligen kraftigt eroderade. Tanken man slås av är ju var de flera hundra år gamla lämningarna finns. Antigen ligger de gömda djupt ner i dyn eller så har de helt enkelt eroderat bort!! Men av erfarenhet brukar det dyka upp nått intressant fynd när man minst anar det!

Imorgon blir det fortsatta dykningar samt provtagning av sedimenten vid ett landfäste.