Samarbete mellan Sjöhistoriska och Dykarna.nu

Sjöhistoriska museet har inlett ett samarbete med Dykarna.nu, vilket är skandinaviens största webbplats för sportdykare.

Webbplatsen besöks dagligen av tusentals dykare, vilket är imponerande! Samarbetet innebär att befintliga vrak i Dykplatser och Fornsök kommer att länkas till varandra.

Nya vrak som inte är registrerade på respektive site kommer även att registreras. Det finns viktig information samt kompetens bland landets sportdykare som kan tas till vara.

Upplysningar som kan leda till att vrakens status samt geografiska position kan uppdateras i söktjänsten Fornsök. Ett nytt formulär för att uppdatera eller anmäla vrak har även utvecklas på Sjöhistoriska museets hemsida.

/Urban Mattsson, arkeolog

Nu drar vi till Birka

 

Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola, söker fynd i pannlampans sken.
Johan Rönnby, professor i marinarkeologi vid Södertörns högskola, söker fynd i pannlampans sken. Foto: Sjöhistoriska

Hur såg Birkas hamn ut? Hur såg båtarna och skeppen ut som kom dit? Det försöker vi nu tillsammans med arkeologienheten på institutionen för kultur- och kommunikation på Södertörns högskola ta reda på. En annan samarbetspartner är Strömma, som arrangerar båtturer till Birka dagligen. Undersökningar kommer att pågå på stranden och i vattnet utanför stadsområdet Svarta jorden i Birka 23 augusti–5 september.

I vattnet kan det finnas helt andra föremål från vikingatiden än vad man hittar på land, sånt som tappades vid bryggorna eller sopor som dumpades i vattnet. Saker av trä och läder har oftast förmultnat helt på land, men kan vara väldigt välbevarade under vatten.

Marinarkeologen Jim Hansson dyker i hamnområdet utanför Svarta jorden vid undersökningarna som gjordes 2008. Foto Jens Lindström.
Marinarkeologen Jim Hansson dyker i hamnområdet utanför Svarta jorden vid undersökningarna som gkordes 2008. Foto: Jens Lindström

Landhöjningen har gjort att vikingatidens strandkant idag ligger cirka fem meter över vattenytan. Därför har man också gjort inventeringar på land. Stenansamlingar och pålar kan vara rester av Birkas bryggor.

Vi kommer att gräva i vattnet nedanför Svarta jorden för att ta reda på vilka lämningar som verkligen varit bryggor. Dessutom ska vi bärga och konservera en del av en vikingatida båt, ett spant som vi hittade 2008, och undersöka om det finns flera delar av båten bevarade i bottenslammet.

En träspets med okänd funktion. Foto: Jim Hansson
En träspets med okänd funktion. Foto: Jim Hansson