Sundsvallsfjärden – avslutning

Foto: Patrik Höglund, Sjöhistoriska museet

Efter två veckor i Sundsvall är det dags för avetablering. Vi har tagit uppåt 25 dendroprover på åtta lämningar, varav två vrak. Bägge vraken var kända sen tidigare, det ena är en fyrkantspråm och det andra kallar vi för ”kajvraket” eftersom det påminner om en bit kaj som sticker fram ur sedimenten där botten sluttar utåt. Det konstiga med kajen är att den är drevad (tätad). Förmodligen rör det sig om någon slags grovt byggd pråm av en typ vi inte har så bra koll på. Det tidigare okända vraket vi hittade var i så fragmentariskt skick och så begravt av massor att det inte fanns material för ett dendroprov. Det ligger även lite utanför undersökningsområdet och kommer inte att påverkas av brobygget.

Foto: Patrik Höglund, Sjöhistoriska museet

De andra lämningarna vi hittat är pålsamlingar i olika varianter. De utgör rester av bryggor, dykdalber och timmerlänsar. Troligen är de rester av den tidigare så omfattande sågverksindustrin i området. Vi får se vad dateringarna ger. Som kuriosa kom vi idag fram till att, förutom Stockholm, är Sundsvall nog är den stad vi haft flest jobb i de senaste åren - kul!

Foto: Patrik Höglund, Sjöhistoriska museet

 

Marinarkeologi i Sundsvallsfjärden

Länge har det planerats för en bro över Sundsvallsfjärden för att leda trafiken utanför staden. Nu har planerna tagit verklig fart, om tre år skall bron stå klar och den blir då, med sina 1400 meter, Sveriges näst längsta vägbro.

Vårt uppdrag i sammanhanget är att komplettera en arkeologisk utredning som gjordes för 15 år sedan samt att datera de arkeologiska lämningar som finns i området. Vi vet av den tidigare utredningen att det finns en del vrak och pålkonstruktioner i krokarna.
Sundsvalls stad grundades 1621, men området kring Selångersåns mynning har en historia långt innan staden. Sunds by finns belagd från 1314 och förhistoriska gravfält finns i området. För några år sedan undersöktes ett 1500-talsvrak i Selångersån av Sjöhistoriska museet. Men längre ut i Sundsvallsfjärden där bron ska gå, är det nog troligast att sågverksepokens lämningar dominerar fynden. I Sundsvallsdistriktet var sågindustrin mycket stor och runt 1890 fanns här ett fyrtiotal ångdrivna sågverk.

Sundsvallsfjärden - norra undersökningsområdet

I detta område finns två kända lämningar; en pålanläggning och ett vrak. På en karta från 1886 syns flera byggnader och bryggor efter den norra strandkanten. Här syns också två ångsågar med egna bryggor. I vattnet finns timmerbommar markerade.
Vid veckans dykningar hittades en del pålkoncentrationer – rester av förtöjningsanordningar, en dykdalb och det tidigare nämnda vraket. Det visade sig vara av modell ”fyrkantspråm” – en pråmtyp starkt förknippad med sågverksindustrin. Häromåret vid en undersökning utanför Tunadal, strax norr om Sundsvall hittade vi flera fyrkantspråmar, varav några var från första halvan av 1800-talet. Vi har tagit träprover på den här pråmen också, för att se var den hamnar i kronologin.

Fyrkantspråm vid fartygssida år 1898
Här ansluter bron på norra sidan fjärdenHörnet på den utfallna sidan av fyrkanstpråmenEn så kallad pråmrotLastning från bull till bill - undersökningsfartyget