På jakt efter stenålder i Timråskogarna!

Med dykarbilen fullpackad med utrustning for tre arkeologer norrut till Stora Laxsjön som ligger mitt inne i skogen några mil nordväst om Timrå. Laxsjön dämdes upp under 1700-talet, och sjöns yta höjdes. Nu finns planer på att dra en ledning genom sjön. Uppdraget föranledes av att något som tolkades som härdar (eldstäder)hade iakttagits med hjälp av magnetometer genom isen året innan i den del av sjön som skulle beröras av ledningsdragningen.

Det som på magnetometern såg ut som härdar visade tyvärr sig vara ett antal stora stenblock. Men vi fann faktiskt spår av en stenåldersboplats på botten. Spritt i hela området, från stranden och en ganska bra bit ut i sjön, fann vi bland annat slagen kvarts, som är ett resultat av stenverktygstillverkning. Man har tidigare påträffat skärvsten och ett osäkert kvartsavslag på land intill undersökningsområdet. Resultatet av vår undersökning visar att det förmodligen finns en stenåldersboplats på platsen, belägen på land och under vatten.

http://bit.ly/cjwhwF

På botten fanns också spåren efter det landskap som blivit dränkt i samband med höjningen av Laxsjöns vattennivå. Vi fann stubbar och stora trästockar på botten och strax under bottensedimenten påträffade vi den äldre marknivån med mängder med huggspån. Kanske har någon avverkat den skog som annars skulle komma att hamna under vatten i samband med att sjöns vattennivå höjdes?

Laxsjön

 Kvarts