De glömda båtarna

Under en byggnad i centrala Stockholm ligger bortglömda stridsbåtar från 1800-talet, så kallade kanonslupar. Inför ett kommande föredrag för Chapmanssällskapet videodokumenterades i förra veckan de två  sluparna som fungerat som exercisinrättningar. Sluparna är av Fredrik Henrik af Chapmans konstruktion. Fyndet gjordes redan 1995 men har sedan den arkeologiska dokumentationen utfördes 1996 legat dolda under golvet i det gamla Exercishuset på Skeppsholmen.

Läs mer om kanonslupar i Olle Malmqvists & Iréne Welander Larssons bok ”De oändeligt förbannade sluparna”.

Läs även mer om en aktuell marinarkeologisk undersökning av ett fartyg av af Chapmans konstruktion, Linjeskeppet Dygden!