Nytt spännande vrak påträffat vid Tollare i Skurusundet!

Vid en utredning som vi utförde inför en sjökabelnedläggning i Skurusundet så påträffade vi ett hittills helt okänt vrak i den lilla skyddade hamnen nedanför Tollare. Tollare är en gård som har gamla anor. Den omnämns redan 1403 då Franciskanermunkarna ägde denna gård. Senare på 1500- talet köpte amiral Jacob Bagge upp denna gård tillsammans med Lännersta gård som införlivades med hans gård vid Boo (se tidigare blogg). Så gårdsläget har en lång kontinuitet. Den lilla hamnen ligger väldigt strategiskt till nära den södra farleden till och från Stockholm.

Utredningen syftade till att se om fasta fornlämningar fanns inom området där sjökabeln skall nedläggas.

Första dagen så vi körde ut till platsen för att kartera undersökningsområdet med side scan sonar (sidotittande ekolod) och fick då ett antal objekt att besikta med dykare.

Andra dagen på projektet såg lovande ut. Solen sken nästan magiskt över Djurgårdsbrunnsviken, vattnet låg som en välpolerad spegel. Vi startade båten och kastade loss. Ett massivt krasande lät under båten! Viken var helt frusen! Vi fick ta sats och bryta oss fram ut mot öppet vatten. Väl ute ur isens grepp så började det snabbt mulna på och blåsa upp. Vinden tog med kraft tag i båten, dessutom började det snöa kraftigt. Det som först såg så lovande ut hade vänt till att bli ett riktigt skitväder! Väl framme efter lite strapatser så inledde vi dykningarna.

Lite lätt frusna så bytte vi alla om och inledde sökdykningar i grundområdena. Detta är ett system vi alltid gör i och med att sonaren har svårt att ”se” objekt i grunda vattenområden. Det var vid ett sådant sökdyk som vraket påträffades. Dykaren möttes av vrakdelar som var så eroderade att de först tolkades som vanliga grenar och låg lite här och där på botten. Vid närmare studie av dessa så insåg vi att detta var spant! Blev lite spänd av förväntan, borde finnas fler delar eller rentutav ett vrak i närheten! Dyket fortsatte med flera detaljer som rester av tunnor samt fler skeppsdelar som resultat. Helt plötsligt så framträdde ett större sammanhängande parti av ett vrak! Väl framme så kunde det konstateras att vraket var mycket fragmenterat men med ett sammanhängande bottenskrov. Ett nästintill intakt roder, byssa av tegel (spis) samt ett keramikkrus kunde noteras.

Vraket är helt klart en fast fornlämning, men hur gammal? Än så länge har vi spekulerat att det kan vara 1700- tal men kanske så gammalt som 1600-tal. I anslutning till vraket påträffade vi även en stenkista (brygglämning) med inslag av trästockar.

Vi sågade dendrokronologisk analysprover (årsringsdatering) i hopp om att få en bra datering på båda fynden. Dessa är inskickade och vi väntar med spänning på resultaten. Återkommer med mer information om dessa spännande lämningar.

Nedan Bild 1. På väg ut till dykplatsen, bild 2. Förberedelser för dykningar med att såga dendroprover som mål, bild 3. Jim dyksköter Trevor i snöyran.    
På väg ut till vraket

Förberedelser

Jim dyksköter Trevor

Bild 4 fr v. nedan: Jim och Trevor byter om innan dyk (notera örnen som övervakar oss); bild 5. tunnlock som påträffades nära vraket; bild 6. den nu rasserade byssan i tegel; bild 7. En halv tunna som påträffades nära vraket; bild 8. Ett mycket intressant keramikkärl som påträffades i vraket; bild 9. Klinkerbyggda spant med bordläggning. 

Ombyte tunnlock
Den nu raserade byssan. Halv tunna
Keramikkärl klinkbyggda spant