Undersökning av Utös gästhamn

Vi hade knappt hunnit hänga vår utrustning på tork förrän det var dags att ge sig ut igen på nya undersökningar. Denna gång handlade uppdraget om att scanna av hamnen på Utö innan en stor muddring ska göras.

Vi packade båten tidigt på morgonen i Djurgårdsbrunnskanalen innan färden ner mot Utö. Vårt uppdrag denna gång var bara att scanna av botten med vår side scan-utrustning och därefter titta på indikationerna.

Flaggor för sjömätning hissade. Foto: Jim Hansson, SMM
Flaggor för sjömätning hissade. Foto: Jim Hansson, SMM

 

Efter en två timmars färd satte vi igång och köra kors och tvärs i hamnen och i inloppet. Förutsättningarna var inte de bästa då det blåste rätt kraftigt rätt in i hamnen. Bilden blev då väldigt skakig på datorskärmen. Vi beslöt oss för att ta vår medhavda lunch och sätta oss på en klippa och fundera på hur vi skulle gå vidare.

På St Persholmens gästbrygga där vi satt såg vi plötsligt att en del av själva ön såg lite väl anlagd ut. Vi började gå runt och inventera och insåg då att ön i själva verket var flera ballasthögar och brygganläggningar som hade flera spår från den stora gruvverksamheten på ön. Vi hittade moringar, stenkistor och kulturlager i ballasthögarna. Lämningarna ligger i direkt anslutning till den planerade muddringen så vi mätte in dessa med vår GPS.

Ballasthögar på den lilla ön. Foto: Jim Hansson, SMM
Kulturlager i ballasten. Foto: Niklas Eriksson, SMM

Kulturlager i ballasten. Foto: Niklas Eriksson, SMM
Ballasthögar på den lilla ön. Foto: Jim Hansson, SMM


Tillsammans med flera indikationer ute i vattnet insåg vi att detta rörde sig om omfattande historiska kulturlämningar från den forna verksamheten i gruvorna på Utö. Efter jämförelser av en karta från 1710 så kunde man se att man precis som vid andra historiska industrier haft ett system för att dumpa ballasten och därefter lägga till vid bryggorna för ilastning av gruvornas tillgångar.

Analyserna av hela det insamlade materialet är i skrivande stund inte klart men vi har med de första tolkningarna redan fått en annan bild av gruvans verksamhet och struktur. Vi återkommer med slutresultatet så fort vi är klara.