Tillbaka på Beckholmen

Beckholmen är en lite ö som ligger lite i skymundan ute på Djurgården i Stockholm, trots att den ligger mitt emot Skansen och endast ett stenkast från nöjesparken Gröna Lund. Många har nog sett Beckholmens giraffmålade hamnkranar som syns tydligt från Pariserhjulet eller från någon av de andra åkattraktionerna på Grönan. Inte många känner till att denna ö tills alldeles nyligen var en av Sveriges mest förorenade och giftiga platser.    

I ett tidigare blogginlägg från den 27 juni 2012 berättade Patrik Höglund om fynd av medeltida vrakdelar som påträffades på Beckholmen i Stockholm i samband med de omfattande marksaneringarna på ön. Länk: http://www.sjohistoriska.se/sv/Fordjupning/Blogg/marinarkeobloggen/Patrik-Hoglund/Medeltid-pa-Beckholmen/

Nu har vi på Sjöhistoriska återigen anlitats för att ta reda på vad som döljer sig på botten öster och söder om ön med anledning av att det planeras ett promenaddäck och nya bryggor på denna del av ön.

 

Så här återges Beckholmen från luftballong i slutet av 1860-talet. Den röda elipsen öster om ön visar området där vi har grävt provgropar.

Sjöhistoriska museet har sedan 2006 utfört flera små undersökningar i vattnen runt Beckholmen. Oftast har det handlat om sonarkarteringar samt avsökningar med dykare inför mindre kaj och bryggarbeten. Flera vrak har påträffats men de flesta har varit från modern tid. Förutom vrak så har det även påträffats en hel del skrot på botten och att dyka utanför Beckholmen har varit lite som att dyka på Skrotnisses bakgård.

Här ligger jag i ytan på väg ner för att gräva provgropar i botten utanför Beckholmen. Foto: Mikael Fredholm/Sjöhistoriska

Denna gång var vårt uppdrag inte bara att inventera botten visuellt utan denna gång skulle vi även gräva provgropar i botten för att se om det finns något kulturlager i botten. Utöver det rent arkeologiska arbetet har vi även fått i uppdrag att fotografera havsbotten på ett tjugotal platser runtomkring ön.

Undersökningarna inleddes med provgropsgrävning med vår så kallade mammutsug. I tisdags grävde vi fem gropar och vi påträffade kulturlager i de flesta av groparna. Botten utanför Beckholmen är tydligt påverkad av ankring, bojstenar och av strömmar från propellermuddring och kulturlagrets tjocklek varierade därför en hel del i tjocklek. Mestadels hittade vi träflis och huggspån i kulturlagret men i en av provgroparna gjorde vi några finfynd som dessutom gick mycket bra att datera! Se film: https://vimeo.com/77956585

Här är de bärgade föremålen som grävdes fram i provgropen i filmen. Foto: Jens Lindström/Sjöhistoriska

Vi hittade alltså en mycket välbevarad kritpipa och delar av en trasig trefotsgryta. Kritpipan har vi fått daterad till slutet av 1600-talet eller till 1700-talets början. Med hjälp av den av den bevarade klackstämpeln på kritpipan, i form av tre kronor, har det till och med varit möjligt att identifiera dess tillverkare. Det är en Holländsk pipa tillverkad i Gouda av en piptillverkare som hette Jacobus Gerritsz. Witsius. Stort tack till Robert Bergman Carter och Arne Åkerhagen för hjälpen med att datera pipan!

Då återstår bara att svara på frågan om hur pipan hamnade på botten utanför Beckholmen? Området öster om Beckholmen har under århundraden använts flitigt som ankringsplats då det ger lä från den ofta friska sydvästvinden. Kanske var det ett Holländskt fartyg som låg uppankrat här i väntan på att lasta ombord beck- och tjärtunnor och så råkade en besättningsman tappa sin kära pipa i sjön.  

Vi planerar att fortsätta med dykningarna denna vecka men just nu ser det ut som att vi får vänta ut den annalkande stormen Judas.

På återseende!

 

Här kan du läsa mer om kritpipor och om hur man daterar dessa:

http://www.tobaksochtandsticksmuseum.se/Global/Museum/Samlingarna/Kritpipor%20Skrifter/Datera%20en%20kritpipa.pdf

Marinarkeologerna i Vetenskapens värld

Marinarkeolog Jim Hansson har deltagit i utgrävningarna av Runsa vid Mälaren. Runsa är en av de största bebodda fornborgarna från 500-talet och här har man hittat märkliga fynd. Vetenskapens värld har följt utgrävningarna både på land och i vattnet. Inslaget startar 39:35  i programmet och Jim dyker ner i vattnet när klockan visar cirka 50 minuter.

http://svtplay.se/t/102814/vetenskapens_varld

Sparbössor

Under förra veckan framkom tre sparbössor av keramik vid undersökningen på Riddarholmen. De låg i 1800-talets stenkolslager och i anslutning till två laggkärl. Bössorna av denna modell går inte att öppna utan måste rensas eller krossas. Vid arkeologiska undersökningar i Lund har medeltida sparbössor påträffats. Sparbössorna från Riddarholmen har stora likheter med bössorna från Lund, men är förmodligen betydligt yngre.

Det syns tydligt att någon har rensat bössan genom skåran.

/Urban Mattsson, arkeolog

Förberedelser inför utgrävningarna


Förberedelserna inför utgrävningarna vid Riddarholmskajen pågår för fullt. Utgrävningen är den största marinarkeologiska utgrävningen på över 30 år. Möt några av personerna bakom.