I trapphuset på Sjöhistoriska finns Sveriges kanske minsta utställningar – nästan som små skyltfönster. I den norra trappmontern hittar du en utställning om Anders Sparrman.

I Sjöhistoriska museets biblioteks raritetssamling finns ca 1400 böcker. Denna utställning har utgångspunkt från ett par av dem. Det är Anders Sparrmans bok "Resa omkring Jordklotet, i sällskap med Kapit. J Cook och Herr Forster åren 1772, 73, 74 och 1775 förrättad och beskriven av Anders Sparrman".

Utställningen är producerad av Inga-Lill Ankarberg och Anneli Karlsson.

Relaterat material: