Besättning är alla de människor som arbetar ombord på ett fartyg. De som är chefer ombord kallas befäl, de andra kallas besättning. Passagerare är de som betalar för att bara åka med.

Båtsman

Det är ju en hund i boken om Saltkråkan. Men hunden fick sitt namn från ett yrke som heter båtsman. En båtsman arbetar med att bestämma lite över de som jobbar med att måla och fixa på et fartyg och tar hand om alla de grejor som behövs då.

Chief, sjöingenjörer och motormän

Chief är ett äldre namn på den person som var chef i maskinrummet på ett stort maskindrivet fartyg. Idag kallas det, att vara Teknisk Chef. Utbildningen heter Sjöingenjörsexamen och kan läsas på Chalmers tekniska högskola (extern webbplats) eller vid Sjöfartshögskolan i Kalmar (extern webbplats). När en tjej eller kille börjar arbeta i maskinrummet på ett fartyg och inte är någon chef kallas de för motorman. Utbildningen till motorman finns på olika gymnasieskolor i Sverige.

Jungman

När en tjej eller kille börjar jobba som vanlig sjöman kallas de ofta för jungman. Ordet är från början tyskt och betydde en ung man eller pojke som arbetade på ett fartyg.

Kapten eller Sjökapten

Är en tjej eller kille som är högste chef på ett fartyg. Utbildningen till Sjökapten finns på Chalmers tekniska högskola (extern webbplats) eller vid Sjöfartshögskolan i Kalmar (extern webbplats)

Lättmatros och Matros

När en tjej eller kille börjar jobba som vanlig sjöman kallas de ofta för jungman. Efter 6 månader kan de kallas för lättmatros. Då skall de ha arbetat på däck och haft vakthållning på bryggan. Efter ytterligare 18 månader kallas de matros. En matros arbetar ombord på fartyget. Det betyder att de lagar saker ombord, tar bort rost, målar om fartyget om det rostat någon stans. De arbetar även på bryggan med att köra fartygen. Hjälper till med alla trossar (= rep) då fartyget lägger till vid kaj.

Passagerare

Passagerare är en person som betalar för att få följa med. Fast ibland får förstås sjömännens fruar, män och barn också följa med. Då kallas de också för passagerare. En färja är en speciell båt byggd för passagerare. Har du åkt en färja? Bor du i Stockholm är det lätt att åka med färjor österut till Åland, Finland, Estland eller Ryssland. Bor du i Göteborg går färjor till både Danmark och England och bor du i Malmö finns det färjor till Polen och Tyskland.

Sjöman

Sjöman är en tjej eller kille som arbetar på ett fartyg. Att det heter sjöman och inte sjökvinna beror på att det förr i tiden var ovanligt att tjejer arbetade ombord på fartyg. Oftast var det bara män. Utbildningen till sjömansyrket finn på olika gymnasieskolor i Sverige. En av dem ligger på Långholmen i Stockholm och heter Sjömansskolan (extern webbplats). De har ett eget stort fartyg som de använder. Eleverna på skolan kan bland annat praktisera ombord och åka omkring och arbeta som sjömän på riktigt.

Skeppsråttor

Råttor kommer ibland, som fripassagerare, med lasten ombord på de stora fartygen. De gömmer sig i små skrymslen som finna på fartygen. På 1300-talet kom den svåra sjukdomen pesten till Sverige med Svartråttor som smugit sig med ombord på fartygen. Många människor dog.

Förr i tiden innan det fanns kylskåp och frysbox, hade människor mycket besvär med att insekter och råttor som åt av maten. Så var det både på land och till havs. Så fort fartyget lade till i en hamn så kilade råttorna ombord på landgången eller längs förtöjningsrepen (de rep som fartyget sitter fast med i bryggan) på jakt efter mat.

Styrman och rorsman

Är chef över hur ett fartyg styrs. Men styrman brukar inte styra själv utan det gör till exempel en matros som då kallas för rorsman. Det kallas att navigera. (se det med) En styrman kan också bestämma över hur fartyget skall lastas. Det är jätteviktigt att lasta på rätt sätt, annars kan fartyget kantra (=välta).