Sverige vill försvara sig om andra länder angriper. Till lands har vi soldater med gevär och kanoner. I luften har vi flygplan med bomber och raketer. Till sjöss har vi olika slags fartyg med vapen. Dessa krigsfartyg som också kallas örlogsfartyg är vår örlogsflotta.

Linjeskepp, fregatter och korvetter

Förr i tiden var örlogsfartygen segelfartyg som hade en lång rad kanoner längs sidorna. De största kallades linjeskepp, men det fanns också mindre fartyg som till exempel fregatter och korvetter. Stora roddfartyg kallades för galärer.

Livet ombord

Besättningarna på fartygen kallades båtsmän och de hade det trångt och kallt ombord och de fick dålig mat. Många blev sjuka. Officerare och underofficerare som bestämde ombord hade det bara lite bättre. Sverige var ofta i krig fram till 1800-talet.

Dagens fartyg

Idag är örlogsfartygen maskindrivna och har flera olika sorters vapen: kanoner, raketer som kallas robotar och torpeder som är en sorts raketer som skjuts iväg under vattnet. Örlogsfartygen kallas för korvetter, minröjningsfartyg och robotbåtar. Men det finns nu också ubåtar där besättningen kan leva flera veckor gömda under vattenytan. De modernaste fartygen, som korvetten Visby, är byggda i stealthteknik. Stealthteknik betyder att fartyget inte har några räta vinklar. Det gör dem mycket svåra att se både på radar och i verkligheten.

Små fartyg

Dagens maskindrivna örlogsfartyg är rätt små jämfört med de som Sverige hade tidigare och som kallades pansarskepp, jagare och kryssare. Våra örlogsfartyg är också små om man jämför med en del andra länders. I Sverige finns till exempel inte hangarfartyg som flygplan kan landa på.

Besättningen idag

Besättningarna på våra moderna örlogsfartyg är officerare och värnpliktiga. Värnplikt ("lumpen") gör man när man har slutat gymnasiet. Förr var det bara för pojkar. Idag kan också flickor lära sig att bli soldater. Den svenska flottan har två stycken örlogshamnar, en i Stockholm och en i Karlskrona. Där ligger örlogsfartygen och där bor besättningarna när flottan inte är till sjöss.

Fred i mer än 200 år

Sveriges flotta har inte varit i krig på över 200 år. Ingen tror heller att vi kommer att hamna i krig. Däremot kanske vi hjälper andra länder som får problem.

Visa mer