Innan det fanns flygplan var det många som reste till Amerika med stora fartyg. Fartygen kom från rederiet Svenska Amerika Linien.

Passagerarfartyg över Atlanten

Förr i tiden fanns inga speciella passagerarfartyg. Om man ville resa till Amerika fick man oftast bo ovanpå lasten i lastrummet. Bara om man var riktigt rik kunde man hyra en av besättningens hytter. Men resorna över Atlanten (=havet mellan Europa och Amerika) tog flera månader. Maten och vattnet blev ofta dåligt och många blev sjuka.

Under 1800-talet var det många i Europa som ville flytta till Amerika. Men antalet platser på segelfartygen räckte inte till och därför började man bygga speciella passagerarfartyg. Dom var av järn och drevs med ångmaskin. Flera av fartygen var mycket stora och kunde ta flera tusen passagerare. Men dessa passagerarångare gick inte till Sverige. Vi fick först åka till England eller Tyskland med mindre ångare.

Från Göteborg till Amerika

Några svenska redare (=fartygsägare) ville skaffa nya stora passagerarångare som kunde gå direkt från Göteborg till Amerika. Därför bildade de rederiet Svenska Amerika Linien. Den första passagerarångaren kallades Stockholm. Men snart byggde man nya fina passagerarfartyg. Dessa var inte längre ångare utan motorfartyg. Alla Svenska Amerika Liniens fartyg hade namn som slutade på –holm, till exempel Gripsholm och Kungsholm.

Antalet passagerare som åkte till Amerika med båt minskade med tiden, framför allt när flyget kom och man kunde ta sig till Amerika mycket snabbare. Rederiet beslöt därför att Amerika Liniens fartyg ibland skulle resa med sina passagerare på kryssningar till olika vackra länder. Man kunde fara till Medelhavet, till öarna i Stilla havet eller till fjordarna i Norge.

The White Viking Fleet

Från början var fartygen svartmålade men snart målades de vita för att det inte skulle bli så varmt ombord när fartygen gick nära ekvatorn. Svenska Amerika Liniens fartyg kom därför i Amerika att kallas för "The White Viking Fleet". Ombord på fartygen var det fint och dyrt. Bara de rikaste hade råd att åka med. Fartygen hade en stor besättning som städade och lagade mat men också ordnade lekar för passagerarna. Ibland var besättningen fler än passagerarna.

Fartygen säljs till andra länder

De svenska sjömännen hade högre löner än sjömännen från andra länder. Därför hade Svenska Amerika Linien tillslut inte råd att driva sina fina fartyg längre. Fartygen såldes till andra länder och idag finns det inte längre några svenska kryssningsfartyg och inga passagerarfartyg mellan Sverige och Amerika.

Visa mer