Vikingarna levde i Norden för ungefär tusen år sedan. De var duktiga seglare och skeppsbyggare och de seglade runt om Europas länder. Vikingarna färdades österut genom floderna i Ryssland och nådde ner till Kaspiska havet. Västerut nådde de ända bort till Amerika.

Vikingarna kunde konsten att navigera (= hitta sin väg över havet) med hjälp av solen och stjärnorna. De flesta vikingar som gav sig ut på sjöfärder var handelsmän som köpte och sålde varor längs sina seglingsvägar. Men det hände även att de gick på plundringståg.

Vikingarnas långskepp var snabba och lätta och kunde både ros och seglas. Det gjorde att de kunde ta sig fram nästan överallt. De kunde segla ifatt ett tyngre handelsskepp eller ro upp för en flod för att lägga till i en vik för att anfalla en by eller stad i närheten och sedan snabbt ta sig tillbaka till skeppet med sitt byte.

Mot slutet av 1000-talet förändrades Europa. Länderna försvarade sig bättre och vikingatågen upphörde.