Dyktankhuset byggdes 1934 som en del av Stockholms örlogsvarv för att inrymma en träningsbassäng där ubåtsmän kunde träna att ta sig ur en sjunken ubåt under tryggare former.

Bassängen är sex meter djup och tre meter i diameter och kallades "Tanken". Det var detta smeknamn som gav hela huset dess namn. Dyktankhuset var Marinens dykerilaboratorium fram till utflyttningen till Hårsfjärden 1979.

Drivs i dag av frivilliga

I dag bemannas dyktankhuset av frivilliga ur SDHF, Svensk Dykerihistorisk Förening, som med olika aktiviteter sprider kunskap om gamla tiders dykeri.

Föreningen verkar för bevara byggnader på Galärvarvet, liksom föremål som haft betydelse för dykeriets utveckling.