Piren nedanför Vasamuseet är platsen för fartygen med historia - flera bevarade tack vare entusiastiska föreningar.

Vid piren kan du hitta minsveparen M20 och räddningskryssaren Bernhard Ingelsson. Vid piren ligger även andra k-märkta fartyg som vi samarbetar med. Ibland har vi särskilda evenemang för en viss sorts fartyg som då besöker piren, till exempel Örlogsdagarna och Tändkuledagarna

Räddningskryssaren Bernhard Ingelsson

Räddningskryssaren Bernhard Ingelsson är byggd i stål vid Hammarbyverken i Stockholm 1944. Tillsammans med räddningskryssaren Bror Ulrich (1940) och Hjalmar Branting (1945) utgjorde hon de första helsvetsade stålräddningskryssarna i svensk tjänst.

År 1996 köptes fartyget från Sjöräddningssällskapet med medel från Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum i Stockholm. Bernhard Ingelsson har bland annat tjänstgjort vid Sjöräddningssällskapets station i Torekov, Skåne.

M20

M 20 är en Minsvepare Mindre. Fartyget byggdes på Neglingevarvet i Stockholm och sjösattes 1941. Hon är konstruerad av Jac Iversen och byggd i mahogny.

Hemmahamn för M20 är vid museifartygspiren. Det är Föreningen M 20, med idag knappt 250 medlemmar, som ansvarar för och driver fartyget.

Minsveparen M 20 är sjögående och bemannas av frivilliga krafter inom Föreningen M 20. Årligen genomförs spännande sjöexpeditioner för medlemmarna och för kunder som hyr in fartyget.

Minsveparen M 20 ska vara mötesplats för alla dem som seglat M-båt, men också för dem som har intresse för skeppsteknik och Flottans traditioner. M 20 är klassat som Traditionsfartyg och har erhållit nationellt säkerhetscertifikat utfärdat av Sjöfartsinspektionen 2005.