Piren nedanför Vasamuseet är platsen för fartygen med historia - flera bevarade tack vare entusiastiska föreningar.

Vid piren kan du hitta minsveparen M20 och räddningskryssaren Bernhard Ingelsson. Under vissa perioder ligger även robotbåten R142 Ystad och passagerarfartyget T121 Spica här. Vid särskilda evenemang, till exempel Örlogsdagarna får piren besök av andra fartyg.

Räddningskryssaren Bernhard Ingelsson

Räddningskryssaren Bernhard Ingelsson är byggd i stål vid Hammarbyverken i Stockholm 1944. Tillsammans med räddningskryssaren Bror Ulrich (1940) och Hjalmar Branting (1945) utgjorde hon de första helsvetsade stålräddningskryssarna i svensk tjänst.

Bernhard Ingelsson har bland annat tjänstgjort vid Sjöräddningssällskapets station i Torekov, Skåne.

M20

M 20 är en Minsvepare Mindre. Fartyget byggdes på Neglingevarvet i Stockholm och sjösattes 1941. Hon är konstruerad av Jac Iversen och byggd i mahogny.

År 1996 köptes fartyget från Sjöräddningssällskapet med medel från Föreningen Sveriges Sjöfartsmuseum. Hemmahamn för M20 är vid museifartygspiren. Det är Föreningen M 20, med idag knappt 250 medlemmar, som ansvarar för och driver fartyget.

Minsveparen M 20 är sjögående och bemannas av frivilliga krafter inom Föreningen M 20. Årligen genomförs spännande sjöexpeditioner för medlemmarna och för kunder som hyr in fartyget.

Minsveparen M 20 ska vara mötesplats för alla dem som seglat M-båt, men också för dem som har intresse för skeppsteknik och Flottans traditioner. M 20 är klassat som Traditionsfartyg och har erhållit nationellt säkerhetscertifikat utfärdat av Sjöfartsinspektionen 2005.

Robotbåten R142 Ystad

Som en av svenska flottans tolv robotbåtar var R142 Ystad det vassaste vi kunde gå till sjöss med under det kalla kriget. Uppgiften var i första hand ytattack. Ett fartyg med uppgiften att så effektivt som möjligt anfalla och sänka fientliga fartyg.

Den ideella föreningen Svenska robotbåtar övertog före detta HMS Ystad från Svenska flottan 2006 med syftet att bevara henne i originalskick och i full drift samt sprida kunskap om fartygstypens roll i det svenska försvaret under mer än 30 år.

Föreningen har ett avtal med Statens maritima museer att driva Ystad som ett levande museifartyg. I detta arbete ingår att bland annat att köra fartyget, utbilda besättningar och sköta underhållet.

Torpedbåten T121 Spica

T121 Spica är, förutom att hon är K-märkt som en del av Sveriges flytande kulturarv, klassad som passagerarfartyg och dessutom traditionsfartygsklassad. Spica låg till och med våren 2002 vid marinmuseum i Karlskrona men har idag sin hemmahamn vid den gamla torpedbåtsbasen på Gålö, där hon har sällskap av R142 Ystad, tendern Sprängaren, T26, T46 och T56.

T121 Spica ägs av "Stiftelsen T121 Spica - ett levande museifartyg" och sköts av medlemmarna i Föreningen T121 Spica vänner.

Visa mer