Omslaget på boken, en målning av ett svenskt skepp i en utländsk hamn.

BOKSLÄPP MED LUNCHFÖREDRAG 21/11 kl 11.30 - 14.00
 ”Sveriges första globala århundrade” 

Leos Müller presenterar sin nya bok och berättar om hur 1700-talets Sverige och svenskar i högsta grad deltog i globaliseringen genom varuutbyten, ekonomi och politik. 

 

Det var under 1700-talet som en första globalisering verkligen slog genom, med nya exotiska varor, slavhandel och krig om kolonier. Tiden kännetecknades av en stor materiell och mental omvandling.

I likhet med 1700-talets människor lever även vi i en tid av globalisering – på gott och ont. Det gör att vi kan känna släktskap med de människor som levde då och att vi kan förstå deras sätt att tänka, skriva, umgås, konsumera – helt enkelt att leva. Vi delar deras nyfikenhet på den stora världen, även om det i dag är betydligt lättare att resa än på ostindiefararnas tid.

1700-talets globalisering hade lika omvälvande följder på dåtidens samhällen som den i dag. Leos Müller berättar om hur 1700-talets Sverige och svenskar i högsta grad deltog i globaliseringen genom varuutbyten, ekonomi och politik. Fokus ligger dock på enskilda människor och deras livsöden, och vi rör oss mellan Sverige, Medelhavet, Ostasien och Västindien.


Jonas Monie Nordin, docent i historisk arkeologi, Statens historiska museer, inleder med en kort beskrivning av boken och håller därefter ett samtal med bokens författare, Leos Müller, professor i historia vid Stockholms universitet.

I samband med föredraget kommer det att finnas möjlighet att köpa boken direkt av Torgny WadensjöDialogos Förlag.