Det blir fullt pådrag när Örlogsdagarna 2024 arrangeras på Sjöhistoriskas fartygspir den 1-2 juni! 

Under två oförglömliga dagar samlar vi örlogsfartyg, det vill säga militära fartyg, från första och andra världskriget samt Kalla kriget.

Det är fri entré hela helgen. Välkommen ombord!

Sjöhistoriskas fartygspir ligger framför Vasamuseet mot vattnet, på  Galärvarvsvägen 24. Vi rekommenderar att ta Djurgårdsfärjan till Allmänna gränd på Djurgården.

Örlogsdagarna görs i samarbete med Veteranflottiljen.

 

Det här händer under Örlogsdagarna

 

Öppet skepp och visningar ombord

Få en unik möjlighet att stiga ombord på de historiska fartygen och upplev deras spännande historia. Det blir både öppet skepp och guidade visningar ombord på minsvepare, torpedbåtar, robotbåtar och vedettbåtar.


Foto: Anneli Karlsson/Sjöhistoriska/SMTM. CC-BY.

 

Galärvarvsvisningar

Lär dig om Galärvarvets historia på 1940-talet! Det varvshistoriska sällskapet Galärerna bjuder in till rundvandring kring Galärvarvet. Vandringen ges två gånger om dagen både lördag och söndag. 

Starttid: 12:00, 14:00. Vi samlas vid fartygspiren.

Orlogsvarvet.jpg

 

Gästande fartyg

R 142 Ystad

Robotbåten R 142 Ystad sjösattes 1976 vid Karlskronavarvet. Ystad var det sista fartyget i en serie om 12 torpedbåtar som byggdes 1971 - 1976. År 1984 byggdes hon om för att kunna avfyra robotar och fick då beteckningen R 142. Fartyget togs ur tjänst 2005 och överfördes samma år till Sjöhistoriska museet. Ystad är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

T 121 Spica

T 121 Spica är byggdes som torpedbåt på Götaverken i Göteborg 1966. Hon ingår i en serie örlogsfartyg som representerar 1960-talets torpedbåtprojekt som senare utvecklades till robotbåtarna. Spica var rustad inom marinen fram till 1987. Därefter togs hon över av Marinmuseum som senare överlämnade fartyget till Stiftelsen Spica. T 121 Spica är k-märkt av Sjöhistoriska museet

T46

Motortorpedbåten T46 är byggd på Kockums Mekaniska Verkstad, Malmö, 1957. Fartyget var i tjänst fram till 1975. T46 tillhörde efter sin aktiva tjänst kung Carl XVI Gustaf. Fartyget överlämnades som gåva till Sjöhistoriska museet år 2020. T46 drivs genom särskilt avtal av Föreningen motortorpedbåten T 46 Vänner. Fartyget är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

M21 - Saga

Minsveparen M 21 levererades till flottan 1941 av Norrköpings Varv & Verkstad och tjänstgjorde som minsvepare fram till 1970-talet. Modellen är ritad av Jac Iversen. Ritningarna föreskrev skrov i mahogny och stålspant förstärkta med ek. Efter 1970-talet blev fartyget moderniserat till röjdykarfartyg och utbildningsfartyg. M 21 var det sista träfartyget som togs ur aktiv tjänst vid örlogsflottan år 2007, efter drygt 66 års tjänstgöring. M 21 Saga är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

Sprängaren

Vedettbåten Sprängaren byggdes på Motala Verkstad 1918 och levererades tillsammans med systerfartygen Sveparen och Sökaren. Alla tre fartyg byggdes med pengar från den så kallade Pansarbåtsinsamlingen 1912.  Fartyget har bland annat använts för minsvepning och minutläggning. Senare nyttjades Sprängaren även för patrullering och kom därför att kallas vedettbåt. Sprängaren köptes av Varbergs kommun år 1962 och kom under namnet Klåback att verka som hamnbogserare till början av 1970-talet. Sedan 2007 ägs fartyget av Föreningen Vedettbåten Sprängaren och sedan dess har en omfattande renovering pågått. Fartyget är k-märkt av Sjöhistoriska museet.

FRB 700

Förkortningen FRB betyder Fast Rescue Boat vilket är en snabb beredskapsbåt som används till både militära och civila fartyg.