Söndagen den 25 augusti ångar Riddarholmen av kulturhistoria och folkfest när Stockholms världsunika ångbåtsflotta gästar. Här finns något för hela familjen. Guidade visningar, musikunderhållning, barnaktiviteter och – inte minst – chansen att kliva ombord på alla fartyg, som Ejdern från 1880 och Sprängaren från 1918. Det kommer även finnas mat och dryck till försäljning ombord.

Ångbåtarna som deltar tillhör olika föreningar, stiftelser och rederier. De har bevarats tack vare den ideella ångbåtsrörelsen. Dessa drygt hundraåriga fartyg går fortfarande i trafik och samlas under Stockholm Steam på Riddarholmen - där första ångbåtsturen utgick en gång i tiden.

Fartygen ligger stilla under festivalen och erbjuder fika, mat och dryck ombord. Ångfärjan Djurgården 3 kör matartrafik till Riddarholmen under dagen. Sjöhistoriska arrangerar barnaktiviteter, Spårvägsmuseet finns på plats, Stadsmuseet håller guidade visningar.

Stockholm Steam 2024 invigs kl. 11.00 på Riddarholmen. Fartygen håller sedan öppet till kl. 16.00.

Fartygen som deltar under Stockholm Steam

EJDERN (144 år)

Ejdern byggdes av Göteborgs Mekaniska Werkstad år 1880.

Först trafikerade Ejdern Göteborgs skärgård, sedan östgötska sjön Roxen och slutligen Mariefred och Stockholm. Från 1906 gick Ejdern i fasta turer bland annat mellan Södertälje och Mörkö.

I slutet av 50-talet såldes Ejdern till Södertälje stad och något år senare kunde man dricka kaffe ombord. Fem år senare ville staden bli av med fartyget.

Fartygets återfödsel sker från 1964. Entusiasterna Gert Ekström och Lars Lindh med flera gjorde det möjligt.

Ejderns ångmaskin har både lämnat fartyget – då staden ville sänka fartyget – men har sedan återfått originalmaskinen i mitten av 1970-talet.  Den koleldade pannan är från 1940-talet.

Ejdern ägs och drivs av Museiföreningen Ångfartyget Ejdern och har hemmahamn i Södertälje.

MOTALA EXPRESS (129 år)

Motala Express byggdes 1895 på Jönköpings Mekaniska Werkstad. Ångmaskinen som fortfarande används byggdes också där.

Syftet var gods- och passagertrafik mellan i Motala och Jönköping.

Fartyget byggdes drygt 35 meter långt, vilket innebar att hon var 4 meter för lång för slussarna i Göta kanal. Därför kallades Motala Express för "Vätterns fånge".

Skrotning var på förslag men 1962 köptes fartyget av Rederi AB Kind i Motala som vill bevara fartyget.

Hösten 2010 beslutades dock för flytt från Vättern. Förskeppet kapades vid ett vattentätt skott och Motala Express kunde gå från Motala till Stockholm i kanalen.  

Idag ägs Motala Express av Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB, men en vänförening finns med ursprung vid Vätterns stränder.

DJURGÅRDEN 3 (127 år)

Ångfärjan Djurgården 3 byggdes vid Brodins varv i Gävle 1897. Ångmaskinen är den ursprungliga från när fartyget byggdes 1897 tillverkad vid Gefle Werkstäder.

Fartyget beställdes till Stockholmsutställningen 1897 och användes till slutet av 1960-talet.

Den ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten övertog henne 1973 och rustade upp henne.

Djurgården 3 kan idag ta 199 passagerare.

FRITHIOF (127 år)

Ångslupen Frithiof byggdes 1897 på William Lindbergs Verkstads- och Varfs aktiebolag i Stockholm för persontrafik på Stockholms inre vatten. Den ursprungliga ångmaskinen är fortfarande i drift.

Fartyget var i yrkesmässig trafik fram till år 1950.

Frithiof kör idag charterturer och har hemmakaj vid Ångbåtsbryggan på Strandvägen.

Nuvarande ägare är Ångfartyg Stockholms Omgifningar AB.

Renoveringarna på senare år har Knut Göran Knutsson & Swecox International stått för.

MARIEFRED (121 år)

Mariefred byggdes 1903 vid William Lindbergs Verkstads- och Varfs AB i Stockholm. Ångmaskinen är fortfarande den ursprungliga – även om en ny panna sattes in i början av 1980-talet.

Fartyget byggs för trafiken Stockholm – Enhörna – Mariefred.

Det unika med Mariefred är att hon fortfarande går i samma trad med samma koleldade ångmaskin sedan 1903.

Sedan 1965 övertog föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten aktiemajoriteten i rederiet.  

Föreningens syfte var att bevara fartyget och fortsätta driva dess kontinuerliga trafik.

Mariefred har sin ordinarie kajplats vid Klara Mälarstrand invid Stadshuset här intill.

STORSKÄR (116 år)

Storskär byggdes 1908 på Lindholmens Mekaniska Verkstad i Göteborg. Här finns den ursprungliga trippel-ångmaskinen kvar i bruk idag.

Med namnet Strängnäs Express och fartyget traden Stockholm - Strängnäs.

I slutet av 1930-talet köptes fartyget till Waxholm Ångfartygs AB som döpte om henne till Storskär.

Tack vare ångentusiaster övertogs Storskär 1964 av det nya landstingsägda Waxholmsbolaget som fortfarande äger henne.

Storskär går i reguljär trafik i Stockholms skärgård mellan maj och september.

DROTTNINGHOLM (115 år)

Drottningholm byggdes 1909 vid Motala Verkstad. Ångmaskinen är den ursprungliga sedan dess – men en ny panna sattes in på 1940-talet. 

Från slutet av 1910-talet till mitten av 1960-talet gick fartyget i trafik för Waxholmsbolaget.

1968 tog Strömma Kanalbolaget över driften och året efter startades trafiken till Drottningholm, då fartyget bytte till sitt nuvarande namn.  

Kontinuerliga förändringar av Drottningholm har skett sedan 1911 bland annat har styrhytten flyttats och överbyggnader har tillkommit.

NORRSKÄR (114 år)

Passagerarfartyget Norrskär byggdes 1910 på Eriksbergs varv, Göteborg. Ångmaskinen ombord är fortfarande densamma som då, ångpannan förnyades år 2000.

Vid leveransen hade fartyget namnet Sandhamns Express.

I slutet av 1940-talet blev hon Waxholmsbåt och fick namnet Norrskär och trafikerade bl.a. Husarö både sommar och vinter under många år. 

Fartyget ingår fortfarande i det regionala Waxholmsbolagets flotta och går fortfarande till Sandhamn på helgerna sommartid.

BLIDÖSUND (113 år)

Blidösund byggdes 1911 på Eriksbergs varv i Göteborg. Hon beställdes av skärgårdsborna på Blidö och Yxlan som ett uppror mot Waxholms Nya Ångfartygs AB:s monopolställning.

Fartyget drivs fortfarande med original ångmaskinen från 1911, en tvåcylindrig kompoundmaskin. Blidösund är en av få kvarvarande koleldade ångbåtar.

Tanken är att Blidösund ska vara ett levande museum där arbetet bedrivs på samma sätt som förr och där passagerarna kan besöka fartygets olika delar. Under vintern går man med julbordskryssningar, sommarhalvåret ägnas åt musikkryssningar och utflyktsturer. På sommaren går Blidösund i linjetrafik i klassiska vatten i Stockholms skärgård.

VEDETTBÅTEN SPRÄNGAREN (106 år)

Sprängaren byggdes 1918 på Motala Verkstad samtidigt med sina systerfartyg Sveparen och Sökaren. Fartygen byggdes med pengar från den så kallade Pansarbåtsinsamlingen 1912. Då fungerade Sprängaren som minsvepare. Fartyget nyttjades även för patrullering och kom därför att kallas vedettbåt. När Sprängaren lämnade flottan 1962 blev det isbrytning och bogsering i med namnet Klåback i Varbergs hamn.

Sedan 2007 ägs fartyget av Föreningen Vedettbåten Sprängaren och sedan dess har en renovering pågått. I september 2022 kunde Sprängaren åter gå till sjöss för egen ångmaskin efter nästan 50 års stillaliggande.

Fartyget är knappt 28 meter långt och 6,82 meter brett. Djupgåendet är 3 meter. Hemmahamnen är dels Sjöhistoriskas fartygspir vid Galärvarvet i centrala Stockholm, dels Gålö i Stockholms skärgård.

 

Det här händer under dagen

Nedan hittar du information om vad som händer under Stockholm Steam. Programmet uppdateras löpande.

Guidad tur – Riddarholmen runt med Stadsmuseet i Stockholm

Kl. 11:30, 13:00, 14:30, 16:00

Vi vandrar runt Stockholms minsta stadsdel där ingen längre bor.

Riddarholmen är ett statligt byggnadsminne sedan 1935 och präglas starkt av stormaktstidens pampiga adelspalats. Men historien är längre än så. Följ med på en resa från bergig ö för getter och munkar via stormaktstiden till dagens domstolar. Ta en närmare titt på Birger Jarls torn och gissa hur man kom fram till att den inte alls är Stockholms äldsta byggnad!

Skådespelaren Lena Lövdahl från Stadsmuseet i Stockholm leder vandringen. Hämta gratis biljett i Stadsmuseets biljettstånd på kajen från 11.00. Du kan inte förboka plats.

Vandringen är cirka 1 kilometer. Tillgängligheten är begränsad då det förekommer backar, trappor och/eller kullerstensgator.