En gammal oljemålning där ett par som kör oxkärra ser ett tåg köra förbi.

ATT REDA PÅ LAND VID MITTEN AV 1800-TALET - hur reste man innan järnvägen och i dess första tid?

13/2 kl 18.00 Robert Herpai, gästföreläsande intendent från Järnvägsmuseet 


Föredraget handlar om hur resandet tedde sig vid mitten av 1850-talet, under skiftet mellan hästskjuts, diligens och järnväg. Robert kommer att prata om hur de landväga transporterna tedde sig innan järnvägen kom in i bilden och sen hur järnvägen med sina tåg förändrade hela sättet att resa och förflytta sig. Hur lustresor helt plötsligt var möjligt på ett helt nytt sätt. Att sitta vid frukosten på morgonen och bestämma en resa till landet som vi kan idag var inget man gjorde innan järnvägen.


Robert Herpai har arbetat på Järnvägsmuseet i över 30 år. Han arbetar på  samlingsenheten med i huvudsak arkiv (foto och fotoarkiv) samt museets boksamling. Han arbetar även med bokutgivningen, främst då med årsboken Spår.

 

Under våren gästas museet av två föredragshållare från Järnvägsmuseet i Gävle.