"Marinens stora ytattackfartyg efter 1950-talet"
ONS 11/3 18.00 – 20.00 | Filmafton med Sällskapet Galärerna

Tre filmer om Marinens största yttackenheter visas och kommenteras.


Sällskapet Galärerna kommer under årets filmafton att visa tre filmer om Marinens största ytattackenheter, efter pansarskeppsperioden, dvs. från 1950 och framåt. Filmerna kommer att handla om kryssaren Göta Lejon, Jagaren Halland och korvetten Visby. Korta inlägg om fartygen kommer att göras mellan filmerna, som vardera är på cirka 15 minuter.

-------------------------------------------
Obs! Sjöhistoriska tar inte emot anmälningar till denna programpunkt.